Warsztaty dziennikarskie

Prowadzimy warsztaty dziennikarskie, które umożliwiają poznanie zasad pisania i redagowania tekstów oraz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego pracowników firm i instytucji.

Warsztaty dziennikarskie Agape to jedno- lub dwudniowy intensywny kurs, podczas którego uczestnicy nabywają lub doskonalą swoje umiejętności redakcyjno-edytorskie.

Warsztaty dziennikarskie

Podczas warsztatów dziennikarskich specjaliści Agape Custom Publishing przybliżają najpopularniejsze gatunki dziennikarskie, przekazują zasady, jakimi rządzą się te formy, omawiają praktyczne przykłady zastosowania w prasie komercyjnej i biuletynach firmowych: informacji prasowej, felietonu, reportażu, wywiadu, różnych rodzajów artykułu, sylwetki, recenzji czy komentarza.

Co składa się na warsztaty dziennikarskie?

Na kurs składa się praktyczna nauka pisania tekstów, poprzedzona określaniem celu artykułu i sporządzeniem konspektu. Ważnym punktem kursu jest tworzenie dobrych tytułów i konstruowanie różnego rodzaju leadów. Napisane przez uczestników teksty są omawiane i oceniane przez prowadzących – ekspertów Agape.

Czego uczą warsztaty?

Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in., jak poprawnie zredagować tekst do magazynu custom publishing, w jaki sposób skracać za długie artykuły, jak ze złego tekstu zrobić dobry, jak przekształcić tekst przeładowany liczbami i danymi w atrakcyjny materiał dziennikarski, jak zadbać o logiczną i stylistyczną spójność tekstu i na jakie najczęściej występujące błędy – ortograficzne, interpunkcyjne, fleksyjne i składniowe – należy zwrócić uwagę podczas pisania i redagowania tekstów do publikacji custom publishing. Kropką nad „i” warsztatów mogą być zadania i zagadki językowe, a także poznanie zasad nanoszenia korekty po składzie.

Warsztaty dziennikarskie Agape to:

• poznanie gatunków dziennikarskich
• określanie celów artykułów i przygotowanie konspektów
• pisanie tekstów i ich ocena
• nauka tworzenia tytułów i leadów
• redagowanie i skracanie tekstów
• przekształcanie tekstów
• zaznajomienie się z najczęściej występującymi błędami językowymi i technicznymi (składu)
• jakość językowo-stylistyczna tekstów
• zadania i zagadki językowe
• zasady profesjonalnej korekty po składzie w custom publishing.

Zapytaj o ofertę na warsztaty dziennikarskie dla Twojej firmy »