Warsztaty dziennikarskie

Prowadzimy warsztaty dziennikarskie, które umożliwiają poznanie zasad pisania i redagowania tekstów oraz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego pracowników firm i instytucji.

Warsztaty dziennikarskie Agape to jedno- lub dwudniowy intensywny kurs, podczas którego uczestnicy nabywają lub doskonalą swoje umiejętności redakcyjno-edytorskie.

Warsztaty dziennikarskie

Podczas warsztatów dziennikarskich specjaliści Agape Custom Publishing przybliżają najpopularniejsze gatunki dziennikarskie, przekazują zasady, jakimi rządzą się te formy, omawiają praktyczne przykłady zastosowania w prasie komercyjnej i biuletynach firmowych: informacji prasowej, felietonu, reportażu, wywiadu, różnych rodzajów artykułu, sylwetki, recenzji czy komentarza.

Co składa się na warsztaty dziennikarskie?

Na kurs składa się praktyczna nauka pisania tekstów, poprzedzona określaniem celu artykułu i sporządzeniem konspektu. Ważnym punktem kursu jest tworzenie dobrych tytułów i konstruowanie różnego rodzaju leadów. Napisane przez uczestników teksty są omawiane i oceniane przez prowadzących – ekspertów Agape.

Czego uczą warsztaty?

Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in., jak poprawnie zredagować tekst do magazynu custom publishing, w jaki sposób skracać za długie artykuły, jak ze złego tekstu zrobić dobry, jak przekształcić tekst przeładowany liczbami i danymi w atrakcyjny materiał dziennikarski, jak zadbać o logiczną i stylistyczną spójność tekstu i na jakie najczęściej występujące błędy – ortograficzne, interpunkcyjne, fleksyjne i składniowe – należy zwrócić uwagę podczas pisania i redagowania tekstów do publikacji custom publishing. Kropką nad „i” warsztatów mogą być zadania i zagadki językowe, a także poznanie zasad nanoszenia korekty po składzie.

Warsztaty dziennikarskie Agape to:

• poznanie gatunków dziennikarskich
• określanie celów artykułów i przygotowanie konspektów
• pisanie tekstów i ich ocena
• nauka tworzenia tytułów i leadów
• redagowanie i skracanie tekstów
• przekształcanie tekstów
• zaznajomienie się z najczęściej występującymi błędami językowymi i technicznymi (składu)
• jakość językowo-stylistyczna tekstów
• zadania i zagadki językowe
• zasady profesjonalnej korekty po składzie w custom publishing.

Program warsztatów dziennikarskich

I. Jak ludzie czytają w realu, a jak internecie i co z tego wynika

II. Jak stworzyć „korpus” tekstu
1. Cechy dobrego stylu
2. Jak prowadzić tekst, aby przytrzymywał uwagę
3. Jak budować zdania
4. Co wpływa na dynamikę tekstu
5. Zasada odwróconej piramidy
6. Jak dobrze zacząć? – model „Czy wiedzieliście…”
7. Zasada 3 przekazów

III. Czy wiesz, co chcesz napisać? [strategia treści]
1. Trzy rodzaje treści
2. Forma: od informacji – przez analizę i perspektywę – po pogłębiony wgląd
3. Jak pisać językiem korzyści
4. Jak nie nadużywać specjalistycznej „nowomowy”
5. Inne najczęstsze błędy i jak ich unikać

IV. Jak dodać emocje do tekstów

V. Podstawy redagowania
1. Tropimy wrogów: długi wstęp, powtórzone myśli, dygresje, słowa śmieci
2. Jak pisać tytuły i leady – trening

VI. Formatowanie tekstu
1. Wybór fontów, szerokość kolumn, odstępy między wierszami i akapitami
2. Długość akapitów
3. Śródtytuły, pogrubienia, listy
4. Ilustracje
5. Myślenie wizualne w biznesie – podstawowe zasady.

Zapytaj o ofertę na warsztaty dziennikarskie dla Twojej firmy »