Szkolenia custom publishing

Organizujemy szkolenia custom publishing dotyczące całego procesu wydawniczego biuletynów, magazynów czy newsletterów firmowych dla firm i organizacji.

Agape oferuje szkolenia custom publishing dotyczące przygotowania i wydawania biuletynów, magazynów czy newsletterów firmowych, a także pisania i redagowania tekstów. Dotychczas w szkoleniach custom publishing Agape wzięło udział ponad 500 osób, które przygotowują w swoich firmach biuletyny.

 

Szkolenia custom publishing

Program szkolenia custom publishing układamy pod potrzeby klienta

Potrzeby związane ze szkoleniem są punktem wyjścia do stworzenia programu szkoleniowego dla konkretnego klienta z oferowanych przez nas modułów. Wiedząc, jakie efekty ma przynieść szkolenie, przygotowujemy program, który ma pomóc je osiągnąć.

Jesteśmy gotowi wspierać klienta i przeprowadzić szkolenie custom publishing, które pozwoli jego uczestnikom zdobyć kompetencje, niezbędne do pracy dziennikarskiej i redakcyjnej firmy.

Stosowanie innowacyjnych rozwiązań dziennikarskich, graficznych i edytorskich w przygotowywaniu biuletynów firmowych, przekłada się na zawartość naszego programu szkolenia custom publishing.

Moduły szkoleniowe

Program szkolenia custom publishing możemy ułożyć z poniższych modułów szkoleniowych lub przygotować moduły, które będą uwzględniały inne, specyficzne potrzeby.

1. Strategia

• Rynek biuletynów firmowych w Polsce
• Po co wydawać biuletyn? Cele biuletynu i korzyści z jego wydawania
• Adresaci magazynu
• Zespół redakcyjny i koordynator
• Harmonogram, szpigiel
• Projekt graficzny i stałe rubryki
• Rejestracja tytułu i ISSN

2. Realizacja

• Planowanie
• Zamawianie tekstów
• Materiał graficzny w biuletynie custom publishing
» podstawowe zasady wykonywania zdjęć, kadrowanie, obróbka
» odbitki tradycyjne, skany, zrzuty z ekranu
» zdjęcia z cyfrówek i telefonów komórkowych
» logo i logotypy,
» rysunki, komiksy, ilustracje, infografika
• Redakcja i korekta tekstów
• Skład i łamanie, grafika
• Produkcja
• Dystrybucja
• Analiza numeru
• Informacje zwrotne od czytelników
• Interaktywność biuletynu

3. Jak napisać idealny tekst?

• Jak przygotować się do napisania tekstu?
• Szukanie tematów, dobór tematyki dla grupy docelowej, określanie celu artykułu, pozyskiwanie źródeł informacji (research), opracowywanie konspektów.
• Jak pisać? Jaka powinna być budowa artykułu?
• Prawidłowa budowa tekstu, dynamiczne elementy uatrakcyjniające przekaz.
• Dobre i słabe tytuły oraz leady.
• Po czym poznać dobry tekst?
• Najpopularniejsze gatunki dziennikarskie w teorii i praktyce
• Praca nad gotowym tekstem – autoryzacja (i prawo autorskie)
• Grzechy główne tekstów w biuletynach
• Najczęstsze błędy językowe i edytorskie w biuletynach custom publishing.

4. Jakie czynniki decydują o sukcesie biuletynu?

• Rodzaje i znaczenie firmowych wydawnictw wewnętrznych w komunikacji wewnętrznej w organizacji i dla pracowników
• Firmowe wydawnictwa zewnętrzne – kanały dotarcia, reklama, efekt wizerunkowy, lojalność klienta
Badania czytelnictwa, audyty, szkolenia, warsztaty dziennikarskie – formy sprawdzenia skuteczności komunikacyjnej biuletynu i rozwoju umiejętności firmowej redakcji.

5. Zasady redagowania wizualnego

• Jak ludzie czytają gazetę? Budowanie struktury wizualnej magazynu (hierarchia, kontrast, emocje)
• Najważniejsze zasady w pracy z tekstem i obrazem w makiecie
– wzajemne związki i zależności
• Podstawy dobierania i kadrowania zdjęć do wydania (emocje, kadr, fotoedycja), waga podpisów do zdjęć
• Jakość edytorska biuletynu – od czego zależy i co się na nią składa?
• Przykłady interesujących rozwiązań edytorskich w biuletynach firmowych i prasie komercyjnej.

6. Jak stworzyć najlepszy biuletyn custom publishing w Polsce?

• Konkretne rozwiązania, porady, wskazówki, które rozwiązania są najlepsze, korzystając z sześciu kryteriów:
» Stopień realizacji celów biuletynu
» Spójność biuletynu z wizerunkiem firmy
» Atrakcyjność z punktu widzenia czytelnika
» Język, redakcja tekstów w biuletynie
» Jakość graficzna biuletynu
» Jakość druku i oprawy magazynu
• Analiza najlepszych prac startujących w Konkursie Biuletynów Firmowych pod kątem powyższych kryteriów

7. Biuletyn elektroniczny

• Podstawowe zasady
• Zalety i wady elektronicznych newsletterów w porównaniu z magazynami tradycyjnymi (papierowymi)
• Baza danych
• Jak skłonić do prenumeraty?
• Jak przygotować newsletter?
• Forma newslettera – możliwości techniczne
• Jakie informacje zamieszczać?
• Jak budować informacje?
• Zasady wysyłki newslettera
• Analiza zwrotów
• Różne platformy do wysyłki – plusy i minusy
• Przykłady newsletterów
• Badania biuletynów elektronicznych

8. Obraz w biuletynie

• Podstawowe zasady wykonywania zdjęć
• Typy zdjęć wykorzystywanych w biuletynach custom publishing
• Wymagania techniczne
• Wpływ warunków na jakość zdjęć
• Porady jak uratować słabe zdjęcia
• Przykłady słabych zdjęć
• Przykłady dobrych zdjęć

9. Warsztaty fotograficzne

• Wykonywanie różnych zdjęć w plenerze: panorama, budynek, ludzie (zdjęcia grupowe, zdjęcia portretowe)
• Wykonywanie zdjęć w warunkach biurowych: ludzie (zdjęcia grupowe, zdjęcia portretowe)
• Analiza wykonanych zdjęć
• Zasady edycji zdjęć

10. Realizacja

Warsztaty, podczas których uczestnicy realizują wybrane działania niezbędne do stworzenia biuletynu.
• Planowanie
• Zamawianie tekstów
• Wykonywanie zdjęć
• Redakcja i korekta tekstów
• Skład i łamanie, grafika
• Produkcja
• Dystrybucja
• Analiza numeru
• Informacje zwrotne od czytelników
• Interaktywność biuletynu

Zapytaj o szkolenie custom publishing dla Ciebie i Twojego zespołu »