Sondy custom publishing


Sonda nr 49. Czy trendy w projektowaniu graficznym wpływają na rozwój Państwa biuletynu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 48. Czy w biuletynie custom publishing warto pytać, za co pracownicy cenią przełożonych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 47. Czy korekta językowa jest potrzebna w magazynie custom publishing dla pracowników?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 46. Czy można zastąpić skutecznie magazyn wew. w firmie innym narzędziem?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 45. Czy biuletyny elektroniczne są tak samo skuteczne jak papierowe?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 44. Czy pracownicy chętnie piszą o swoich wspomnieniach/przeżyciach?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 43. Jakie czynniki wpływają na stały rozwój biuletynu custom publishing?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 42. Na co w pierwszej kolejności zwracają Państwo uwagę w biuletynie?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 41. Czy obecny nakład biuletynu w Państwa firmie jest wystarczający?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 40. Czy biuletyn w Twojej firmie powinien być bardziej kolorowy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 39. Czy startowali Państwo w Konkursie Biuletynów Firmowych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 38. Jak często wprowadzają Państwo zmiany do biuletynu:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 37. Co sprawia Państwu największą trudność w przygotowaniu biuletynu:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 36. Jak prezentują Państwo w biuletynie zespół redakcyjny?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 35. Co jest kluczowym elementem wyboru agencji custom publishing?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 34. Jak często warto zmienić layout biuletynu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 33. Czy świąteczne numery Państwa magazynów mają specjalną oprawę?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 32. W jaki sposób zachęcają Państwo czytelników do komunikacji z redakcją?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 31. Jak Państwo wyróżniają wydania jubileuszowe biuletynów?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 30. Jaką zasadę stosują Państwo przy ustalaniu nakładu magazynu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 29. Jakie gatunki dziennikarskie najchętniej czytają w biuletynach Państwa odbiorcy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 28. Czy newslettery elektroniczne spełniają cele biuletynów wewnętrznych tak dobrze, jak wydania drukowane?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


</div >

Sonda nr 27. Co robi Państwa redakcja z niezamówionymi artykułami, które nadesłano?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 26. Czy w magazynie firmowym można dyskutować o kondycji firmy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 25. Które tematy "lifestylowe" są najcenniejsze dla czytelników?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Komentarz:


Sonda nr 24. Czy redaktor naczelny biuletynu firmowego musi być dziennikarzem?

 • Niekonieczne, musi tylko znać zasady pracy redakcji (0%, 79 głosów)
 • To nie ma znaczenia, ważne jest zaangażowanie (0%, 30 głosów)
 • Tak, to ułatwi mu pracę (0%, 23 głosów)
 • Nie, to może mu nawet przeszkadzać (0%, 4 głosów)

Oddanych głosów: 136

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Redaktor naczelny nie musi być dziennikarzem, za to na pewno powinien być zaangażowany i znać zasady pracy redakcji – takie głosy przeważały w tej sondzie. Reszta ankietowanych uznała, że redaktor mógłby być dziennikarzem, ponieważ to ułatwiłoby mu pracę. Wszyscy ankietowani byli zgodni, że wykształcenie dziennikarskie na pewno nie będzie przeszkadzać ani utrudniać pracy w redakcji, a może tylko działać na korzyść.


Sonda nr 23. Czy mają Państwo zwyczaj wprowadzać zmiany w magazynach od nowego roku?

 • Nie, nie należy ich uzależniać od daty (0%, 32 głosów)
 • Gdy i tak planowaliśmy zmiany (0%, 16 głosów)
 • Tak, co roku (0%, 14 głosów)
 • Nie (0%, 5 głosów)
 • Gdy zbiegają się z badaniami czytelnictwa (0%, 3 głosów)

Oddanych głosów: 70

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych na postawione w sondzie pytanie prawie połowa, bo aż 45,71 proc. odpowiedziała, że nie wprowadza zmian od nowego roku w magazynach custom publishing i nie należy ich uzależniać od daty. Zmiany powinny być wprowadzane, kiedy rzeczywiście były planowane. Część odbiorców ankiety (20 proc.) zgodziła się, że nowe zmiany mają zwyczaj wprowadzać wraz z rozpoczęciem roku.

W mniejszości pozostały głosy, które odrzucały wprowadzanie nowości oraz te, które uważały, że warto coś zmieniać na początku roku, gdy zbiega się to z badaniami czytelnictwa.


Sonda nr 22. Czy w Państwa numerach świątecznych są teksty o Bożym Narodzeniu?

 • Tylko życzenia świąteczne (0%, 33 głosów)
 • Tak, publikujemy je co roku (0%, 23 głosów)
 • Święta to sprawa prywatna (0%, 7 głosów)
 • To niezgodne z zasadami firmy (0%, 3 głosów)
 • Dopiero planujemy (0%, 2 głosów)

Oddanych głosów: 68

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Boże Narodzenie jest jednym z najbardziej znanych świąt, w związku z tym często pojawia się w grudniowych numerach magazynów custom publishing. Na pytanie, czy w numerach świątecznych ukazują się teksty poświęcone Bożemu Narodzeniu, ponad 48,5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w magazynie są tylko życzenia świąteczne. Jeszcze część z respondentów – prawie 34 proc. – co roku publikuje teksty o tematyce bożonarodzeniowej.

Około 10 proc. uczestników sondy uważa, że święta są sprawą prywatną, a prawie 5 proc. ankietowanych zaznaczyło, że publikowanie tekstów o tematyce świątecznej jest niezgodne z zasadami firmy. Pozostali respondenci (2,94 proc.) dopiero planują publikowanie tekstów o Bożym Narodzeniu.


Sonda nr 21. Czy w Państwa magazynach firmowych pojawiają się wspomnienia o zmarłych pracownikach?

 • Nie mamy takiego zwyczaju (0%, 43 głosów)
 • Zdarzyło się to parę razy (0%, 20 głosów)
 • Zawsze (0%, 15 głosów)
 • To zbyt prywatna kwestia (0%, 4 głosów)
 • Byłoby to zbyt smutne (0%, 1 głosów)

Oddanych głosów: 83

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Biuletyn firmowy może, ale nie musi być miejscem umieszczania informacji o osobach zmarłych. Jak wynika z naszej sondy, ponad 51 proc. ankietowanych nie ma zwyczaju publikować w swoich biuletynach custom publishing wspomnień o zmarłych pracownikach, a ok. 24 proc. respondentów zdarzyło się to tylko parę razy. Część z ankietowanych – dokładnie 18,07 proc. – uważa umieszczenie takich informacji za konieczne i zawsze publikuje je w swoich magazynach firmowych.

Pozostali uczestnicy ankiety sądzą, że wspomnienie zmarłych jest kwestią zbyt smutną i prywatną, więc umieszczenie informacji o osobach nieżyjących w magazynach custom publishing raczej nie jest pożądane.


Sonda nr 20. Na ile wcześniej planują Państwo zawartość numeru magazynu?

 • Miesiąc (0%, 32 głosów)
 • Dwa miesiące (0%, 27 głosów)
 • Trzy miesiące (0%, 22 głosów)
 • Pracujemy na bieżąco (0%, 16 głosów)
 • Dwa tygodnie (0%, 5 głosów)

Oddanych głosów: 102

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Aby dobrze przygotować nowy numer magazynu firmowego, warto wcześniej zadbać o jego zawartość. Nasza ankieta pokazuje, że ponad 30 proc. respondentów stara się rozplanować magazyn miesiąc przed jego wydaniem. Prawie 27 proc. uważa, że przygotowania należy rozpocząć jeszcze wcześniej – dwa miesiące przed publikowaniem. Część z ankietowanych (dokładnie 21,57 proc.) myśli o zawartości nowego numeru trzy miesiące przed jego ukazaniem się, a ponad 15 proc. respondentów woli pracować nad magazynem custom publishing na bieżąco.

Tylko niecałe 5 proc. pozostawia sobie na zaplanowanie treści numeru dwa tygodnie. Wyniki sondy potwierdzają fakt, że większość jednak woli zaplanować biuletyn wcześniej, by w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności mieć czas na reakcję.


Sonda nr 19. Czy po wakacjach zamieszczają Państwo w biuletynach materiały z nimi związane?

 • Konkursy foto z wakacji (0%, 29 głosów)
 • Czasem, różne materiały (0%, 27 głosów)
 • Nie zajmujemy się tym (0%, 25 głosów)
 • Reportaże i fotoreportaże (0%, 8 głosów)

Oddanych głosów: 89

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Wakacje są zwykle czasem najciekawszych wrażeń, którymi można się podzielić z innymi. Z naszej sondy wynika, że materiały, które udaje się zgromadzić podczas wakacji, przez większość respondentów są uznawane za warte tego, by je umieścić w biuletynie firmowym. 1/3 ankietowanych najczęściej publikuje konkursy zdjęć wakacyjnych.

Ponad 30 proc. od czasu do czasu umieszcza w biuletynach custom publishing różne materiały z wakacji, a jeszcze prawie 10 proc. respondentów publikuje reportaże i fotoreportaże. Około 28 proc. ankietowanych jednak w ogóle nie publikuje materiałów związanych z wakacjami. Takie wyniki nasuwają wniosek, że nie wszyscy uważają biuletyn custom publishing za dobre miejsce do publikowania relacji z odpoczynku.


Sonda nr 18. Czy na łamach Państwa biuletynów pojawiają się dzieci pracowników i tematy z nimi związane?

 • Przy odpowiednich okazjach (0%, 47 głosów)
 • Tak, w każdym numerze (0%, 29 głosów)
 • Nie, to do nas nie pasuje (0%, 16 głosów)
 • Rozważamy taki pomysł (0%, 11 głosów)

Oddanych głosów: 103

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Dzieci pracowników to temat wdzięczny, barwny i ocieplający emocjonalnie łamy naszej firmowej prasy. Jednak z naszej sondy wynika, że tematy z nimi związane regularnie publikuje w swoich gazetach tylko niewiele ponad 1/4 respondentów. Niemal połowa ankietowanych (45,63 proc.) zamieszcza materiały z dziećmi pracowników jedynie przy stosownych okazjach.

Ponad 10 proc. odpowiadających na to pytanie dopiero zastanawia się nad tą opcją, zaś aż niemal 16 proc. stwierdza, iż taka tematyka w ogóle nie pasuje do ich biuletynu firmowego. Te wyniki nasuwają wniosek, że chcemy się cieszyć naszymi pociechami raczej w życiu prywatnym, rzadziej na łamach custom publishing.


Sonda nr 17. Jaka jest najważniejsza zaleta papierowej gazety firmowej?

 • Czyta ją więcej osób (0%, 23 głosów)
 • Dociera do wszystkich (0%, 21 głosów)
 • Jest atrakcyjniejsza dla czytelników (0%, 21 głosów)
 • Nie wymaga komputera (0%, 17 głosów)
 • Może być pamiątką (0%, 16 głosów)
 • Budzi zaufanie czytelników (0%, 16 głosów)

Oddanych głosów: 114

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Żyjemy w dobie, gdy znaczna część docierających do nas informacji trafia drogą on-line. W tej sytuacji, czy drukowane gazety firmowe mają jeszcze rację bytu – czy nie łatwiej byłoby całą komunikację prowadzić przez internet? Nasi ankietowani, zapytani o najważniejszą zaletę drukowanych wersji gazet firmowych, na pierwszym miejscu wymieniają fakt, że czyta ją więcej osób (ponad 20 proc.). Drugi i trzeci ważny argument (tu głosy rozłożyły się po równo) to fakt, że drukowana gazeta custom publishing dociera do wszystkich (a więc również pracowników nieużywających codziennie komputera do pracy) oraz że jest dla czytelników atrakcyjniejsza niż wersja elektroniczna.

Kolejna ważna zaleta to brak konieczności użycia komputera do zapoznania się z numerem. Nieco mniej istotne, według ankietowanych, zalety gazet drukowanych to wzbudzanie większego zaufania czytelników i możliwość zachowania numeru na pamiątkę. Widzimy z wyników tej ankiety, że wydawanie drukowanej gazety custom publishing ma wiele zalet, zwłaszcza w firmach, w których nie wszyscy korzystają stale z komputerów.


Sonda nr 16. Czy w Państwa biuletynie jest miejsce na lżejsze tematy (hobby, sport, kultura, rozrywka, kulinaria)?

 • W każdym numerze (0%, 81 głosów)
 • Od czasu do czasu (0%, 16 głosów)
 • Planujemy takie teksty (0%, 7 głosów)
 • Nie są potrzebne (0%, 6 głosów)
 • Brakuje nam miejsca (0%, 3 głosów)

Oddanych głosów: 113

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Magazyn firmowy z założenia traktuje o sprawach zawodowych. Nasza sonda pokazuje jednak, że w większości przypadków praca i sprawy z nią związane nie są jedynym tematem biuletynu. Prawie 72 proc. ankietowanych przyznaje, że w swoich magazynach custom publishing regularnie zamieszcza artykuły o lżejszej tematyce. Ponad 5 proc. uważa, że tego typu teksty nie są potrzebne.

Prawie 3 proc. respondentów nie zamieszcza artykułów o zainteresowaniach, rozrywce czy sporcie ze względu na brak miejsca. Część z ankietowanych – dokładnie 14,16 proc. – poświęca tej tematyce kilka stron od czasu do czasu. Około 6 proc. zapytanych planuje zamieszczanie takich tekstów w biuletynach custom publishing.


Sonda nr 15. Jakie zdjęcia przeważają w Państwa magazynie firmowym?

 • Wykonywane w firmie (0%, 67 głosów)
 • Używamy jednych i drugich (0%, 36 głosów)
 • Mamy kłopot ze zdjęciami (0%, 8 głosów)
 • Agencyjne (0%, 6 głosów)

Oddanych głosów: 117

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Zdjęcia są nieodłącznym elementem każdego magazynu firmowego. Dlatego też w naszej sondzie postanowiliśmy zapytać o to, jakie zdjęcia przeważają w biuletynach. Okazało się, że zdecydowanie dominują te, wykonane w firmach. Za nimi opowiedziało się niemal 58 proc. ankietowanych. Niewiele, bo jedynie trochę ponad 5 proc. respondentów korzysta ze zdjęć pochodzących od agencji. Dość częstą praktyką jest korzystanie z fotografii pochodzących tak z jednego, jak i z drugiego źródła – takie rozwiązanie preferuje prawie 31 proc. ankietowanych.


Sonda nr 14. Czy w Państwa gazecie zamieszczane są teksty edukacyjne i szkoleniowe?

 • W każdym numerze (0%, 39 głosów)
 • Od czasu do czasu (0%, 35 głosów)
 • Incydentalnie (0%, 4 głosów)
 • Nie (0%, 4 głosów)
 • Planujemy je dopiero (0%, 0 głosów)

Oddanych głosów: 82

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Czego nie może zabraknąć w gazecie firmowej? Prawie połowa badanych, biorących udział w naszej sondzie, odpowiedziało, że w każdym numerze swojego biuletynu zamieszcza teksty edukacyjne i szkoleniowe. Na umieszczanie tego rodzaju artykułów tylko od czasu do czasu decyduje się 42,5 proc. osób.

Zdarzają się też firmy, które w swoich publikacjach w ogóle nie zamieszczają artykułów szkoleniowych oraz edukacyjnych. Z takich rozwiązań rezygnuje 5 proc. respondentów. Tyle samo badanych (5 proc.) zaznaczyło, iż ten rodzaj artykułów zamieszcza w firmowej gazecie custom publishing incydentalnie.


Sonda nr 13. Jak często prowadzą Państwo badania czytelnictwa?

 • Planujemy je (0%, 31 głosów)
 • Dotychczas raz (0%, 17 głosów)
 • Nie prowadzimy (0%, 15 głosów)
 • Co pół roku (0%, 8 głosów)
 • Kwartalnie (0%, 4 głosów)

Oddanych głosów: 75

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Badania czytelnicze mają służyć przede wszystkim poznaniu profilu czytelników, ich opinii o wydawanym przez firmę biuletynie custom publishing. Zdobycie wiedzy o preferencjach pozwala na realizację założeń redakcji oraz zainteresowanie czytelników publikacją i tematami poruszanymi na jej łamach. Według naszej sondy ponad 40 proc. respondentów dopiero planuje przeprowadzenie takich badań w swojej firmie.

Prawie 23 proc. badanych przeprowadziło już takie badania, ale tylko raz. Co ciekawe, niewiele mniej, bo prawie 19 proc. osób odpowiedziało, że w ogóle nie prowadzi takich badań, a 11 proc. przeprowadza je co pół roku. Natomiast niewiele ponad 5 proc. respondentów robi to kwartalnie.


Sonda nr 12. Czy dołączają Państwo gadżety do numerów świątecznych?

 • Nie, nigdy (0%, 42 głosów)
 • Od czasu do czasu (0%, 24 głosów)
 • Tak, co roku (0%, 16 głosów)
 • Planujemy to zrobić (0%, 10 głosów)

Oddanych głosów: 92

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Może się wydawać, że gadżety są elementem podnoszącym atrakcyjność magazynów firmowych. Nasza sonda pokazuje, że zdania w tej sprawie są podzielone – gadżety dołączane do wydań świątecznych są zbędne dla niemalże 46 proc. respondentów. Deklarują oni, że nigdy nie dołączają tego typu drobiazgów do swoich gazet. Pozostała część ankietowanych podchodzi do gadżetów mniej radykalnie.

Niewiele ponad 26 proc. osób, które odpowiedziały na nasze pytanie, dodaje gadżety do swego biuletynu custom publishing od czasu do czasu, natomiast około 17 proc., w okresie świątecznym, robi to regularnie. Niecałe 11 proc. respondentów ma takie działanie w planach.


Sonda nr 11. Kto w Państwa gazecie zajmuje się korektą?

 • specjalnie wyznaczona osoba (0%, 36 głosów)
 • redaktor prowadzący (0%, 27 głosów)
 • cała redakcja (0%, 26 głosów)
 • autorzy artykułów (0%, 2 głosów)
 • nie mamy korekty (0%, 1 głosów)

Oddanych głosów: 92

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Korekta to ważny element pracy nad magazynem firmowym. W naszej sondzie zapytaliśmy o to, kto jest odpowiedzialny za ten obszar. Prawie 40 proc. respondentów twierdzi, że w ich gazecie jest do tego specjalnie wyznaczona osoba. Niewiele ponad 29 proc. badanych odpowiada, że korektą zajmuje się redaktor prowadzący.

Niemal tyle samo (28 proc.) głosujących zaznaczyło odpowiedź, że w ich biuletynie korektę wykonuje cała redakcja. Jedynie 2 proc. respondentów odpowiedziało, że korektorami są sami autorzy tekstów, a 1 proc. przyznało, że w ich gazecie custom publishing nie ma w ogóle osoby, która by się tym zajmowała.


Sonda nr 10. Kto w Państwa firmie decyduje o finalnym kształcie biuletynu?

 • Redaktor naczelny (0%, 62 głosów)
 • To kompromis wszystkich (0%, 16 głosów)
 • Szef firmy (0%, 15 głosów)
 • Rada redakcyjna (0%, 11 głosów)
 • Agencja zewnętrzna (0%, 4 głosów)

Oddanych głosów: 108

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Osoba, która od początku odpowiada za biuletyn custom publishing, najczęściej decyduje też o jego finalnym kształcie. Dzięki udziałowi w naszej sondzie wiemy, kto w Państwa firmach podejmuje ostateczne decyzje odnośnie biuletynu. Ponad połowa, bo ponad 57 proc., twierdzi, że o finalnym kształcie biuletynu decyduje redaktor naczelny.

Zdecydowanie mniej osób (14,81 proc.) stwierdziło, iż decyzje w tej sprawie spowodowane są kompromisem zespołu redakcyjnego. 13,89 proc. respondentów zaznaczyło, że w tej sprawie decyduje szef firmy, a prawie 10,1 proc., że jest to rada redakcyjna. Najmniej do powiedzenia ma agencja custom publishing. Taką opcję zaznaczyło zaledwie 3,70 proc. badanych.


Sonda nr 9. Jakie szkolenia wybierzesz, aby poprawić jakość pracy nad biuletynem firmowym?

 • pisanie, redagowanie tekstów (0%, 30 głosów)
 • kompleksowe (0%, 27 głosów)
 • umiejętności graficzne (0%, 26 głosów)
 • koncepcja, organizacja pracy (0%, 14 głosów)
 • żadne (0%, 10 głosów)

Oddanych głosów: 107

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Samodoskonalenie i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji to coś, co naturalnie powinniśmy dostarczać naszemu umysłowi. Człowiek uczy się przecież przez całe życie. W naszej sondzie zadaliśmy pytanie odnoszące się do różnego rodzaju szkoleń dotyczących jakości pracy nad biuletynem custom publishing. Najwięcej osób, bo ponad 28 proc. badanych, uznało, że idealną formą poprawy naszej pracy jest pisanie i redagowanie tekstów. Zaraz potem znalazły się szkolenia kompleksowe, które nieznacznie „wyprzedziły” poprawę umiejętności graficznych.

Ważne kursy, choć już nie tak istotne jak wcześniej wymienione, dotyczą też koncepcji i organizacji pracy, na co zdecydowałoby się 13 proc. odpowiadających. Na końcu znajduje się odpowiedź, która nie zakłada żadnych szkoleń. Na te opcję zdecydowałoby się niewiele ponad 9 proc. respondentów.


Sonda nr 8. Jaka forma dystrybucji prasy firmowej wewnętrznej jest najlepsza?

 • bezpośrednia na biurka (0%, 52 głosów)
 • imienna, pocztowa (0%, 18 głosów)
 • stojaki prasowe (0%, 14 głosów)
 • rozdawana przed wejściem (0%, 12 głosów)
 • inna (0%, 9 głosów)

Oddanych głosów: 105

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Prasa firmowa wewnętrzna dostarcza pracownikom wiele istotnych informacji. W naszej sondzie zapytaliśmy, jaka forma dystrybucji tej prasy jest najlepsza. Zdecydowana większość głosujących – ponad 49 proc. – opowiedziała się za dostarczaniem wewnętrznych publikacji custom publishing bezpośrednio na biurka.

Wynik ten nie dziwi, ponieważ ta forma dystrybucji gwarantuje zarówno pewne, jak i wygodne otrzymywanie prasy. Zapewnia to też jednak dystrybucja imienna, pocztowa, ale głosowało na nią zdecydowanie mniej osób – ponad 17 proc. To tylko kilka procent mniej, niż uzyskały inne formy dystrybucji, które nie gwarantują bezpośredniego dostarczenia publikacji (stojaki prasowe, rozdawanie magazynów przed wejściem, inne).


Sonda nr 7. Czy reklamy w biuletynach firmowych to dobry sposób na zmniejszenie kosztów inwestycji?

 • Raczej tak (0%, 23 głosów)
 • Raczej nie (0%, 20 głosów)
 • Zdecydowanie tak (0%, 14 głosów)
 • Zdecydowanie nie (0%, 12 głosów)

Oddanych głosów: 69

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Rynek reklamowy jest bardzo wymagający, zwłaszcza rynek prasowy, do którego zalicza się też custom publishing. Dlatego pomysł na częściowe finansowanie magazynu z reklam sprawdza się tylko w magazynach custom publishing, które mają dużą siłę oddziaływania. Do tej grupy należą magazyny zewnętrzne. W naszej sondzie na zadane pytanie zdania są podzielone.

Ponad 53 proc. głosujących uważa, że reklamy są dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów inwestycji, ale ponad 46 proc. jest odmiennego zdania. I rzeczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a każda decyzja o reklamowym wsparciu powinna być poprzedzona analizą możliwości, korzyści i strat.


Sonda nr 6. Czy Twoja firma wydaje biuletyn dwujęzyczny?

 • Nie (0%, 47 głosów)
 • Tak, wewnętrzny (0%, 21 głosów)
 • Planujemy (0%, 6 głosów)
 • Tak, zewnętrzny (0%, 2 głosów)

Oddanych głosów: 76

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Jak wynika z naszej sondy, w prawie 62 proc. przypadków wystarczy, by komunikacja za pośrednictwem biuletynów była prowadzona tylko po polsku. Natomiast ponad 30 proc. firm wydaje biuletyn custom publishing dwujęzyczny. Najczęściej wynika to z faktu, że w zespole firmy jest spora część kadry obcojęzycznej (ponad 27 proc. biuletynów) lub też biuletyn adresujemy do klientów, którzy nie porozumiewają się po polsku (ponad 2 proc.). Trend ten będzie się pogłębiał, o czym świadczy kolejne 7 proc. firm, które planują wydawać biuletyn dwujęzyczny.


Sonda nr 5. Kto w firmie powinien przygotowywać biuletyn?

 • dział PR (0%, 78 głosów)
 • kilka działów (0%, 28 głosów)
 • specjalny dział (0%, 16 głosów)
 • dział HR (0%, 7 głosów)
 • tylko agencja (0%, 1 głosów)

Oddanych głosów: 130

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Według większości głosujących w naszej sondzie (60 proc.), wydawaniem biuletynu firmowego powinien zajmować się dział PR. I rzeczywiście, w praktyce najczęściej tak się dzieje, że za tę formę komunikacji odpowiada dział PR. Warto jednak pochylić się nad odpowiedzią numer 2, w której głosujący wskazali, iż to zadanie powinno być podzielone między kilka działów. Ta odpowiedź nawiązuje do modelu, w którym biuletyn jest platformą całej firmy. Należą do niej wszystkie działy, dlatego wspólnie powinny aktywnie kształtować biuletyn custom publishing.

Tylko niecały procent wskazuje na agencję jako podmiot, który powinien przygotowywać publikację samodzielnie. To pokazuje, że preferowany jest model klient-agencja i ze strategicznego punktu widzenia jest on zdecydowanie bardziej racjonalny.


Sonda nr 4. Czy w biuletynach custom publishing mogą pojawiać się reklamy innych firm?

 • Raczej tak (0%, 43 głosów)
 • Raczej nie (0%, 22 głosów)
 • Zdecydowanie nie (0%, 20 głosów)
 • Zdecydowanie tak (0%, 18 głosów)
 • Tylko w zewnętrznych (0%, 13 głosów)
 • Tylko w wewnętrznych (0%, 7 głosów)

Oddanych głosów: 123

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Sprzedaż reklam w magazynie może w dużej mierze zwrócić koszty przygotowywania publikacji firmowej i stać się elementem wpływającym na rozwój magazynu. Czy w biuletynach mogą zatem pojawiać się reklamy innych firm? Czy jest to dobry pomysł? Połowa głosujących w naszej sondzie jest zdania, że tak, bez względu na fakt, że będzie się to wiązało z reklamowaniem innych firm.

Przeciwnego zdania jest jednak aż prawie 34 proc. Natomiast część osób dopuszcza takie rozwiązanie tylko w wybranym segmencie prasy firmowej – prawie 11 proc. w biuletynach zewnętrznych, a niecałe 6 proc. w biuletynach wewnętrznych.

Te wyniki pokazują, że reklama może uzupełniać budżet pisma i stanowić ważny element w rozwoju magazynu custom publishing. Jednak nie zawsze to rozwiązanie będzie adekwatne ze względu na inne uwarunkowania.


Sonda nr 3. W sztuce skutecznej komunikacji z ludźmi najważniejsze są:

 • umiejętności (0%, 53 głosów)
 • intuicja (0%, 44 głosów)
 • praktyka (0%, 32 głosów)
 • wiedza (0%, 28 głosów)
 • oryginalne podejście (0%, 15 głosów)

Oddanych głosów: 172

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Nasza trzecia sonda odpowiada na pytanie, co jest najważniejsze w sztuce skutecznej komunikacji. Ponad 30 proc. głosujących wskazało na umiejętności. Jednak aż ponad 25 proc. uważa, że to intuicja ma decydującą rolę. Tu z pewnością dużą rolę odgrywają głosy kobiet, których w naszej branży jest zdecydowanie więcej niż mężczyzn. Kolejne miejsca zajmują praktyka (18,6 proc.) i wiedza (16,28 proc.). Na ostatnim miejscu znalazło się oryginalne podejście, które tylko niecałe 9 proc. głosujących w naszej sondzie uznało za najważniejsze w sztuce skutecznej komunikacji.

Te wyniki pokazują, że umiejętności to podstawa. Ale ważne są też wiedza, którą zdobywamy w procesie edukacji i praktyka, dzięki której nabywamy umiejętności (prawie 66 proc. wskazań z naszej ankiety).


Sonda nr 2. Jaką rolę w komunikacji Twojej firmy pełni biuletyn?

 • Ważną (0%, 32 głosów)
 • Uzupełniającą (0%, 17 głosów)
 • Kluczową (0%, 10 głosów)
 • Marginalną (0%, 3 głosów)
 • Jest zbędny (0%, 1 głosów)

Oddanych głosów: 63

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Rezultat naszej drugiej sondy pokazuje ciekawy obraz roli, jaką biuletyn firmowy pełni w komunikacji firmy.

Połowa głosujących uznała, że biuletyn firmowy jest ważny w komunikacji prowadzonej w firmie, co świadczy, że jest to jeden z najbardziej istotnych kanałów komunikacji. Gdy dodamy do tego 15,9 proc. respondentów, którzy oceniają jego rolę jako kluczową, okaże się, że aż 66 proc. osób traktuje to narzędzie jako podstawowe w komunikacji.

Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że tylko 1,6 proc. uznaje biuletyn custom publishing za zbędny, a raptem 4,8 proc. ocenia jego rolę jako marginalną.

Tak jednoznaczne wyniki pokazują siłę mediów drukowanych, w tym przypadku firmowych. Przy wykorzystywaniu tego potencjału trzeba uwzględniać zarówno jakość merytoryczną, graficzną, jak i edytorską publikacji. Im bowiem większa siła oddziaływania, tym większą uwagę trzeba poświęcić, by ją przekazywać odpowiednio.

Tomasz Kościelny
Agape


Sonda nr 1. Jak często ukazuje się biuletyn w Twojej firmie?

 • co kwartał (0%, 46 głosów)
 • co miesiąc (0%, 43 głosów)
 • co 2 mies. (0%, 25 głosów)
 • co 2 tyg. (0%, 8 głosów)

Oddanych głosów: 122

Loading ... Loading ...

Komentarz:

Wyniki sondy nr 1 obrazują dosyć wiernie sytuację na rynku. Kwartalniki nadal dominują, a miesięczniki – jako najbardziej naturalny cykl wydawniczy dla magazynów custom publishing – zajmują drugą pozycję. Dlaczego zatem miesięczniki nie są dominującą kategorią? Tworzenie miesięcznika wymaga zdecydowanie większego zaangażowania organizacyjnego i finansowego niż kwartalnika, czego jeszcze często brakuje w wielu firmach. Inną kwestią jest też podejście do wydawnictw firmowych i świadomość korzyści wynikających z regularnego, częstego wydawania periodyków.

Dwumiesięcznik nie jest zbyt popularnym cyklem wydawania gazety na rynku komercyjnym i podobnie jest w prasie custom publishing. Natomiast dwutygodnik to już zbyt duża częstotliwość dla większości wydawców firmowych. Dwutygodniki czy nawet tygodniki, które w naszej sondzie nie były brane pod uwagę zazwyczaj sprawdzają się w sytuacjach dużych zmian, np. fuzji.

Tomasz Kościelny
Agape