Najważniejsza jest wizja

Elżbieta Gołąb odpowiada za magazyn wewnętrzny „Nasza Paczka” firmy Philip Morris Polska. W Konkursie Biuletynów Firmowych 2005 zdobył on I miejsce w kategorii biuletyn wewnętrzny. Swoją pracę nad gazetą oraz zadania związane z komunikacją w firmie traktuje jako ambitne zadanie, którego realizacja przynosi wielką satysfakcję.

Z wykształcenia jest filologiem. Zanim podjęła pracę w Philip Morris Polska w 1999 r., pracowała jako dyrektor ds. promocji w Radiu RMF FM i dyrektor ds. marketingu w telewizji TVN. Komunikacją wewnętrzną zajmuje się od początku swojej pracy w Philip Morris Polska.

Praca w PR

W mediach jej głównym obszarem działania był marketing. Komunikacja marketingowa to tylko część komunikacji korporacji ze światem zewnętrznym. Elżbieta Gołąb uważa, że tylko spójna komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna firmy wynikająca z jej celów biznesowych i wizerunkowych może mieć wpływ na długoterminowy sukces.
– Pociągała mnie możliwość uczestniczenia w tworzeniu i realizacji komunikacji korporacyjnej. Wybór Philip Morris był oczywiście po części przypadkiem. W TVN tyle się działo, że nie myślałam o zmianie pracy. Ale kiedy taka oferta się pojawiła, możliwość zobaczenia rynku oczami firmy produkującej i sprzedającej dobra konsumpcyjne po 10 latach pracy w mediach była kusząca – mówi Elżbieta Gołąb. Wiedziała, że z zawodowego punktu widzenia podjęcie pracy w firmie tytoniowej i to w wiodącym międzynarodowym koncernie, znanym z doskonałych możliwości rozwoju, będzie dla niej ogromnym wyzwaniem i szansą zdobycia dodatkowego doświadczenia.

Tworzenie gazety

„Naszą Paczkę” współtworzy wiele osób, każda z nich ma inną rolę. Rada Redakcyjna, składająca się z przedstawicieli różnych działów to ambasadorzy, którzy przekazują informacje o najważniejszych wydarzeniach, projektach w swoich obszarach, rekomendują tematy. Zbierają informacje, które z perspektywy poszczególnych działów warto przedstawić. Redakcja i Rada wspólnie układają zawartość numeru. Autorami tekstów są w większości pracownicy firmy, a wielu z nich to dziennikarskie talenty. Poza swoimi codziennymi obowiązkami piszą artykuły i informacje o prowadzonych przez siebie projektach. Zespół konsultacyjny przegląda i akceptuje teksty. Redaktor prowadzący, który pracuje w zespole Elżbiety Gołąb koordynuje całość pracy i odpowiada za zgodność zawartości magazynu z celami komunikacji wewnętrznej. Zespół wspomaga też agencja custom publishing, w której przy każdym numerze pracuje 6 osób: sekretarz redakcji, grafik, edytor, korektor i koordynator produkcji.

Wizja „Nasza Paczka” tworzona jest według wizji magazynu wewnętrznego jako jednego z narzędzi komunikacji wewnętrznej. Elżbieta Gołąb uważa, że najważniejsza i najskuteczniejsza jest komunikacja osobista, dlatego wspiera i zachęca menedżerów do komunikowania się, współorganizuje dla pracowników spotkania poszerzające wiedzę o biznesie i rynku. Zespół komunikacji aktywnie rozwija Intranet, który jest szybkim narzędziem komunikacji i platformą wymiany informacji.

Rolą „Naszej Paczki” jest pokazywanie różnych aspektów działania firmy, współzależności między poszczególnymi funkcjami i otoczeniem, w jakim działa. Redakcja magazynu chce, by wzrastało wśród pracowników zrozumienie działań, celów i misji. Zdaniem Elżbiety Gołąb, gazeta musi być wydawana na wysokim poziomie edytorskim i być atrakcyjna dla czytelników, zarówno pod względem zawartości, jak i wyglądu.

Po wydaniu numeru

Po wydaniu kolejnego numeru zespół redakcyjny spotyka się z przedstawicielami agencji i Radą Redakcyjną. Oceniają cały numer, szczegółowo go komentują, sugerują nowe rozwiązania. W tym czasie najczęściej przygotowana jest już zawartość kolejnego numeru, więc ustalana jest jedynie zawartość sekcji Wydarzenia i zbierane propozycje do następnego numeru.

Szefem jestem…

– Według mnie w tej sprawie najważniejsza jest opinia współpracowników. Od moich kolegów i koleżanek dowiedziałam się, że według nich moją najmocniejszą stroną jest wizja i zorientowanie na osiągnięcia, praca w zespole, uczenie i rozwijanie innych – relacjonuje Elżbieta Gołąb.

Zofia Kościelna, WENA, www.wena.waw.pl

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »