12 pytań do Anny Gnoińskiej

Anna Gnoińska jest w Dalkii Polska członkiem zarządu ds. komunikacji od ponad czterech lat. Studiowała finanse i zarządzanie w Niemczech i Francji. Lubi zakopiańskie Jarczysko i Mont Saint Michel. Uważa, że prasa jako narzędzie opiniotwórcze i inspirujące może być niebezpieczna…

Anna Gnoińska

Podczas studiów zbierała doświadczenia w dziale PR Hewlett-Packard w Niemczech. Po studiach pracowała w sektorze bankowym, m.in. przez pięć lat w BRE Banku jako szefowa Biura Zarządu, 4,5 roku w G+J Polska jako dyrektor portalu internetowego i dyrektor wydawniczy magazynu „Galmour”.

Dwumiesięcznik custom publishing „Świat Dalkii” powstał w momencie, kiedy Grupa kapitałowa zaczynała szybko rosnąć, nabywając z roku na rok nowe, duże jednostki z bardzo rozwiniętą kulturą organizacyjną i bardzo dobrze sprecyzowaną firmową tożsamością. Celem gazety jest więc stworzenie platformy wymiany pomiędzy nowym akcjonariuszem – Dalkią a spółkami wchodzącymi w skład Grupy kapitałowej.

Wymiana to ważne słowo. Grupa składa się z wielu firm na całym świecie. Bogactwo gazety to wymiana know-how. Dalkia przynosi swoje metody i narzędzia, ale też czerpie z tego, co wypracowały spółki, które dołączają do Grupy. Dlatego magazyn jest tworzony przez Dalkię Polska przy współpracy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Wspólnie wypracowywana jest nowa, wspólna tożsamość.

1. Rok urodzenia: 1971.

2. Jako dziecko marzyłam, by zostać… dżokejem, ale za szybko urosłam.

3. Z pierwszej mojej pracy zapamiętałam, że najfajniej pracuje się w PR, a nie w finansach.

4. Jestem redaktor naczelną, która… ma wizję i lubi przekonywać do niej swój zespół.

Świat Dalkii5. Trzy najważniejsze cechy dobrego specjalisty od komunikacji to: słuchać, słuchać, słuchać.

6. Gdy myślę „prasa”, widzę… narzędzie opiniotwórcze, inspirujące i… niebezpieczne.

7. Moje ulubione miejsca na świecie to… Jarczysko w Zakopanem, a drugie to Mont Saint Michel we Francji.

8. Nigdy nie kupiłabym… narkotyków.

9. Najlepiej w życiu smakuje… dojrzałość.

10. W mojej pracy najważniejsze jest…, aby tworzyć i umacniać zespół i aby ten zespół miał satysfakcję z efektów naszej wspólnej pracy.

11. Biuletyn firmowy powinien… ukazywać się regularnie, być blisko ludzi i pokazywać codzienność ich pracy w ciekawy sposób.

12. W podróż dookoła świata z malutkim bagażem zabrałabym: i-Poda, kartę kredytową, kosmetyczkę i ukochaną osobę…

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »