Zobacz porady językowe Agape

Zwrócono mi uwagę, że zdanie: „Nasze wyniki spadły w tym roku dzięki słabej podaży w branży” jest błędne. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego?

Podobno określenie „półtorej litra” jest nieprawidłowe. Dlaczego, skoro mówimy „półtorej godziny” i to nie jest błąd?

Sformułowań z początków zdań, jak: „z uwagi na…”, „w związku z…”, „dzięki…”, „pomimo…” nie oddziela się od dalszego ciągu zdania przecinkiem, a gdy takie zwroty są w środku zdania?

Spotkałem się z użyciem łacińskiego zwrotu „stricto”, w znaczeniu: „dokładnie tak”. Wydaje mi się, że powinno się powiedzieć albo „sensu stricto”, albo „stricte”?

Czy stawianie przecinka przed „i” to błąd?

Jak prawidłowo zapisać rok szkolny: 2018/2019, 2018/19, 2018/9 czy 2018–2019?

Czy określenie nadmiaru czegoś przez zwrot „zbyt bardzo” jest błędem?

Zawsze wydawało mi się, że nazwy takich substancji, jak mleko i woda powinny, być używane tylko w liczbie pojedynczej. Tymczasem ostatnio mówi się o wodach smakowych i mlekach roślinnych. Czy nie jest to błąd?

W moich stronach mówi się o jednym owocu pomarańczy „ta pomarańcz” lub „ten pomarańcz”, tymczasem w Warszawie więcej osób mówi „ta pomarańcza” i podobno to jedyna prawidłowa wersja. Czy to prawda?

Kiedy mówimy „w mazowieckim”, a kiedy „w mazowieckiem”?

Większość służbowych e-maili kończymy sformułowaniami: „pozdrawiam”, „z wyrazami szacunku”, „z poważaniem”. Czy powinno się po nich stawiać przecinek?

Czy rozpoczynanie służbowego e-maila od słowa „witam” jest niegrzeczne?

„Pendrive”, „pen drive”, „PenDrive” czy „Pen Drive”? Który zapis tego wyrazu jest poprawny?

Ostatnio w rejestracjach poradni zdrowia słyszy się, że można zapisać się na wizytę „na czerwca” lub „na września”. Czy to jest poprawny zwrot?

Zastanawiam się nad stosowaniem emotikonów w korespondencji służbowej. Czy można ich używać w codziennej komunikacji ze współpracownikami?

Czy w zdaniu: „Wiadomość, którą wysłaliśmy do Państwa, i zawarte w niej instrukcje proszę uwzględnić w planowaniu działań na ten tydzień pracy” przed „i” należy postawić przecinek?

Mam wątpliwości co do odmiany słowa „otworzyć”. Czy powinno się mówić „otworzyłem” czy „otwarłem”?

Często opisując jakieś nowy produkt w naszym biuletynie piszemy, że np.: „dodatkowo posiada on funkcję…”. Spotkaliśmy się z opinią, że słowo „dodatkowo” pochodzi z żargonu marketingowego i w gazecie firmowej nie powinniśmy go nadużywać. Czy to prawda?

Powinniśmy dbać o czystość języka polskiego, ale niektóre określenia nie mają trafnych polskich odpowiedników np. „deadline”, „feedbeack” czy „forward”… Jak wybrnąć z tego kłopotu?

Czy można używać słowa „próżny” w znaczeniu „pusty”? Czy może jest to użycie przestarzałe?

Spotyka się czasem w mowie takie formy słowa „najpierw”, jak: „najsampierw”, „najpierwej”, „wpierw”, „pierwej”. Czy one są poprawne?

Ostatnio w poradniach zdrowia często słyszy się w rejestracji, że można zapisać się na wizytę „na czerwca”? To chyba nie jest poprawny zwrot?

Który z tych związków frazeologicznych jest prawidłowy: „podawać w wątpliwość” czy „poddawać w wątpliwość”?

Spotkałem w druku wyrażenie „prahistoria”. Zawsze wydawało mi się, że mówimy „prehistoria”. Jak jest naprawdę?

Jak powinno się powiedzieć prawidłowo: „5 deko masła” czy „5 deka masła”?

Czy poprawne jest powiedzenie: „Mnie się ta książka podoba” czy „Mi się ta książka podoba”?

Jak tworzyć konstrukcje z wyrazem „fundamentalny”?

„Bodajże” czy „bodaj że”, czyli w jaki sposób zapisujemy partykuły -że, -ż, -li, -ć?

Spotkałem ostatnio w druku formę „prahistoria”. Zawsze wydawało mi się, że mówimy jednak „prehistoria”. Jak jest naprawdę?

Czy wyraz „attaché” jest odmienny?

W tekstach custom publishing można spotkać zarówno pisownię „z ponad”, jak i „sponad”. Jaki zapis powinniśmy stosować?

Która forma jest poprawna – odnośnie do czegoś czy odnośnie czegoś?

Które wyrażenie jest poprawne? Matka podaje śniadanie sześciorgu swoich dzieci czy Matka podaje śniadanie sześciorgu swoim dzieciom?

Która forma jest poprawna: Rozmawiał z p.o. dyrektorem urzędu czy Rozmawiał z p.o. dyrektora urzędu?

Jak powinniśmy zapisywać podtytuły czasopism i tytuły jednorazowych dodatków do gazet?

Jaką literą – małą czy wielką – zapisujemy nazwy marek samochodów?

W książce przeczytałem określenie „grać w kamizelkę”. Co ono znaczy?

W jaki sposób powinno się prawidłowo odmieniać takie imię męskie, jak Bruno?

Podobno podczas przedstawiania się powinno się zawsze wymienić najpierw swoje imię, a dopiero potem nazwisko. Czy to prawda?

W którym miejscu po przecinku powinien znaleźć się w zdaniu spójnik bowiem?

Czy określenia za zaliczeniemza wyjątkiem są prawidłowe?

Jak powinno się powiedzieć: przesyłka została zapłacona czy przesyłka została opłacona?

Czytając książkę, znalazłam w niej słowo rozhowor. Co ono oznacza?

Jak powinien wyglądać prawidłowy wołacz od imienia Ula: Ulu, Ulo czy Ula – w mianowniku?

Jak zapisuje się określenie nie dawniej – razem czy osobno?

Jak powinno się powiedzieć poprawnie: przedstawiam profesor Ewę Nowak czy przedstawiam profesora Ewę Nowak?

Jak będzie poprawnie: wziąć się do roboty czy wziąć się za robotę?

Czy forma przymiotnika pełny, brzmiąca: pełen, jest prawidłowa? Kiedy jej się używa?

Jak powinno się powiedzieć: sztuka trójaktowa, trzyaktowa czy trzechaktowa?

Jaka jest różnica między pleonazmem a tautologią?

Proszę o rozstrzygnięcie problemu prawidłowego przymiotnika od nazwy miasta Kuty. W źródłach historycznych (XVIII w.) wymieniano nazwę na zamku kutskim, we współczesnych publikacjach dominuje jednak forma kucki. Która z nich jest poprawna?

Razi mnie słowo udźwig, określające dane techniczne niektórych urządzeń. Czy jest ono błędem?

Jak powinny brzmieć prawidłowe nazwy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, a jak Ostrowi Mazowieckiej?

Jak powinno się powiedzieć: kupić węgiel czy kupić węgla? Podobno ta druga wersja jest nieprawidłowa i pochodzi z gwary…?

Jak powinno się poprawnie napisać: wyróżniający się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę czy raczej wyróżniający się wyjątkowym zaangażowaniem w pracy?

Pracuję w telemarketingu. Jeden z klientów zwrócił mi uwagę, że zwracanie się do nieznajomej osoby słowami Panie Robercie jest niekulturalne. Czy to prawda, a jeśli tak, to dlaczego?

Co dokładnie znaczy osławione słowo natenczas? Teraz się go raczej już wcale nie używa…

Jak powinno się powiedzieć: Zapomniałam odwołać spotkanie czy zapomniałam odwołać spotkania?

Co znaczy słowo remuneracja?

Czy prawidłowe jest słowo nagarnąć i co oznacza? Znam wyrazy zgarnąć, odgarnąć, garnąć się do kogoś.

Jak powinno się pisać: ponadroczne stypendium naukowe i ponadstuletnie drzewo. Łącznie czy oddzielnie?

Jak powinno się mówić i pisać: w roku dwutysięcznym piętnastym czy w roku dwa tysiące piętnastym?

Czy czasownik ocknąć się można odmienić w czasie teraźniejszym i, jeśli tak, jak będzie wyglądał wzór odmiany?

Podobno nie można powiedzieć w rodzaju żeńskim półtorej, a istnieje jedynie rodzaj męski i nijaki półtora. Czy to prawda?

Co oznacza dosłownie wyrażenie ex libris i kiedy się go używa?

Jak odróżnić neologizm od błędu językowego?

Co ono oznacza określenie pluralia tantum?

Która forma jest poprawna: kwota, którą sobie życzę czy kwota, której sobie życzę?

Kiedy cząstkę nowo- zapisujemy z innymi wyrazami łącznie, a kiedy oddzielnie?

Jak prawidłowo odmienić słowo łach: łacha czy łachu? Co oznacza sformułowanie drzeć z kogoś łach?

Jak powinno się zapisywać prawidłowo skrót postscriptum?

Jak brzmi prawidłowy dopełniacz liczby mnogiej słowa tło?

Jak powinno się prawidłowo zapisywać i odmieniać takie zwyczajowe dni, jak: Andrzejki (andrzejki?), Mikołajki (mikołajki?) i Walentynki?

Jak należy pisać ebola (wirus) – wielką czy mała literą i czy ten wyraz odmieniamy (wirus eboli czy ebola)?

Czy popularne sformułowanie: wychodzić z nerw jest prawidłowe?

Jak powinno się odmienić nazwisko Lipiec?

Nazwy własne pisze się wielką literą. A co dzieje się z nazwami własnymi, składającymi się z dwóch wyrazów?

Jak odmienić wyraz kisiel (tego kiślu, kiśla)?

Zwłaszcza, że czy (…), zwłaszcza że – w którym miejscu stawiamy przecinek?

Dokupować czy dokupywać?

Czy sformułowanie masz chwilę czasu jest poprawne?

Oto cztery często spotykane, popularne formy wyrazów. Które z nich są poprawne?

Kłopotliwy jest dla mnie czasownik miąć. Jak powinno się go odmieniać?

Jak powinno się powiedzieć: tamtego wieczoru czy raczej tamtego wieczora?

W jaki sposób zwracać się w wołaczu do osób duchownych? Chodzi mi zwłaszcza o słowa ksiądz i ojciec (zakonnik).

Jak powinno się napisać: producent rzodkiewki czy producent rzodkiewek?

Jak powinno się poprawnie odmienić czasownik wklęsnąć w czasie przeszłym?

Jak powinno się powiedzieć prawidłowo: dwie trzecie wody wyciekło czy dwie trzecie wody wyciekły?

Czy określenie wieczorową porą jest poprawne?

Czy zwrot życzę wiele szczęścia jest poprawny?

Mam problem ze sformułowaniem: Cukierki w ulubionych smakach czy cukierki o ulubionych smakach?

Jak wygląda w zapisie skrót dla miary objętości cieczy hektolitr?

Czy nazwy mieszkańców poszczególnych stanów USA powinno się pisać małą czy wielką literą? Chodzi mi konkretnie o mieszkańców Kalifornii.

Mam problem z rzeczownikiem widły. Jak powinno się powiedzieć o nich, kiedy mamy dwie lub trzy sztuki?

Jaka forma jest poprawna – bóli czy bólów?

Jak budować poprawne konstrukcje z wyrazem ulec?

Która z wersji jest poprawna: ślinik czy śliniak?

Która forma jest poprawna: w/w czy w/W?

Czy prawidłowe jest sformułowanie: podżartowywać sobie z kogoś?

Jak brzmi poprawna nazwa mieszkańca Mali?

Czy określenie rozczytuję się w powieściach fantasy jest prawidłowe?

Jak prawidłowo brzmi liczba mnoga przymiotnika świeży w rodzaju męskim: świezi czy świeży?

Czy powinniśmy stosować zaimek jaki czy który?

Która z form jest poprawna: rzeczpospolitej czy rzeczypospolitej?

Jaka jest właściwa forma rzeczownika protokół w mianowniku liczby mnogiej?

Kiedy używamy liczebników zbiorowych?

Jak należy zapisywać połączenia wyrazowe z członami niby-quasi-?

Czy można powiedzieć prawidłowo, że „błąd został całkowicie wyeliminowany”?

Czy można używać liczebników porządkowych w rodzaju męskim w liczbie mnogiej?

Jaka jest różnica między słowami mariaszmariaż?

Czy określenie „w każdym bądź razie” jest nieprawidłowe?

Jak odmienić nazwisko Ludwik Miętta-Mikołajewicz?

Kiedy używamy średnika?

W jakich sytuacjach powinno się używać słowa bynajmniej?

Piszemy wielką literą, z wielkiej litery czy od wielkiej litery?

Która z form jest poprawna: przed trzydziestu laty czy przed trzydziestoma laty?

Czy określenie „w temacie” jest poprawne?

Czy sformułowania: „Jak zwał, tak zwał” i „Jak go zwał, tak go zwał” są poprawne?

Czy przed słowem lub stawia się przecinek?

Czy „tobie” jest tym samym co „ci”, a „mnie” to „mi”?

Jak odmieniać słowa zakończone na -um, np. muzeum, liceum czy forum?

Czy poprawne jest zdanie: „Mówi, patrząc na każdego z osobna.”

„Jeśli Państwo nie chcecie” czy „jeśli Państwo nie chcą”? Jak napisać poprawnie?

Która forma jest poprawna: „w dwa tysiące piątym roku” czy „w dwutysięcznym piątym roku”?

Jaka jest poprawna forma pisowni: „nie występujący” czy „niewystępujący”?

Czy zwrot „w każdym bądź razie” jest poprawny?

Czy po dwukropku piszemy małą czy dużą literą?

Kobieta – przewodniczący czy przewodnicząca?

Czy można używać wyrażeń „prawie każdy” i „prawie wszyscy”?

Czy zapis „akcje niskonotowane” jest poprawny?

Który z zapisów jest poprawny: jasno-niebieski, jasno niebieski czy jasnoniebieski?

Czy stawiamy kropkę po skrótach takich wyrażeń, jak: „według” lub „numer”?

„W cudzysłowiu” czy „w cudzysłowie”?

Czy stawiać przecinek po wtrąceniach?

Czy forma słowa „przekonywujący”, często pojawiająca się w tekstach, jest poprawna?

Jak poprawnie zapisać skrótowiec: USA czy U.S.A.?

Kiedy stosujemy łącznik w przymiotnikach typu: „polsko-angielski”?

Jak piszemy przedrostki: „super-”, „pseudo-”, „eks-”, „ultra-”, „mini-”?

Jaka forma jest poprawna: „tak, że” czy – z przecinkiem przed sformułowaniem – „tak że”?

Internet i intranet – wielką czy małą literą?

Jak poprawnie zapisywać wyrazy „e-mail” i „SMS”? Czy istnieją polskie formy gramatyczne?

Jak zapisywać liczebniki porządkowe cyframi: 10. czy 10-ty,
lata 90’ czy lata ’90?

Czy można napisać „lawinowy wzrost”?

Jak prawidłowo piszemy „zimnowalcowany” i „gorącowalcowany”?

Czy przy pisaniu adresu na kopertach ulicę Krakowskie Przedmieście powinniśmy pisać ze skrótem ul., czy bez niego?

W Małogoszczy czy w Małogoszczu?

Czy wstawiamy spację między liczbę a jednostki miar?

„Ze sobą” czy „z sobą”?

Auditor czy audytor?

Problem z nazwami stanowisk

Czy można używać zwrotu „flota samochodowa”?

Jak piszemy skróty w nazwach ulic – wielkimi czy małymi literami?

Czy „Bydgoszcz położona jest”, czy raczej „Bydgoszcz położony jest”?

Jak piszemy wyrazy: nie droższy, nie lepiej – razem czy osobno?

Jak odmieniać imię Honey?

Jak piszemy wyrażenie „Państwo”?

Jak napisać: „radosnych Świąt Wielkanocnych” czy „radosnych świąt Wielkanocnych”?

Jak prawidłowo powinnam napisać słowo „średnio zaawansowany”?

Jak powinniśmy mówić prawidłowo: do Chorwacji czy na Chorwację (np. wyjeżdżam na wczasy)?…

Jak powinno się napisać: jakby czy jak by?

Czy poprawnie mówi się, że jakiś środek jest „udrożniający” czy „udrażniający”?

Która z form odmiany jest prawidłowa: ulica Hauke Bosaka czy też Haukego Bosaka?

Czy sformułowanie „w przeciwności do kogoś, czegoś” jest równie poprawne jak „w przeciwieństwie do kogoś, czegoś”?

Czy sformułowania: „obuwie są dostępne” i „obuwie jest dostępne” są poprawne?

Jeśli ktoś złamał prawo to mówi się, że „prawo zostało złamane”. A gdy ktoś obszedł prawo to „prawo zostało…?”

Czy można bisować dwukrotnie, skoro bis znaczy: dwukrotnie, powtórnie, jeszcze raz?

Czy piszemy „we krwi” czy „w krwi”?

Czy jeśli coś „potrafi zdziałać cuda”, można też powiedzieć, że coś „działa cuda”?

Jaka jest prawidłowa forma zapisu skrótu „mój telefon wewnętrzny”?

Jaka jest poprawna forma dla rzeczownika liczby mnogiej „płytki”?

Czy stawiamy kropkę na końcu podpisów pod zdjęciami?

Czy wyrażenie „południowy zachód” pisze się razem, czy osobno?

Jak napisać zdanie: „Zobowiązuję się do nierozpowszechniania, niepublikowania, niekopiowania, niewykorzystywania”?

Czy słowo „flatplan” ma swój polski odpowiednik. Czy istnieje oficjalne słowo lub zwrot na określenie podpisu pod zdjęciem?

Jak napisać poprawnie zdanie: „By poznać Wasze opinie jeszcze lepiej…” czy „By poznać Wasze opinie jeszcze bardziej…”?

Jak lepiej napisać: zwiększam dodatek na 1000 zł czy do 1000 zł?

Jak powiedzieć poprawnie: „kompozycja olejów” czy „kompozycja olei”?

Litera: wystuknięta czy wystukana?

Prawidłowe użycie przyimków

Znaczenie i zastosowanie słowa „implementacja”

Nazwy świąt i dni świątecznych

O związkach frazeologicznych

Jak poprawnie pisać datę w tekście?

Czy w zestawieniu znaków w rodzaju: ?”. !”. …”. stawiamy kropkę na końcu…

Jak pisać daty?

Czy funkcje i tytuły naukowe (dyrektor, profesor) piszemy z dużej litery?

Przeciwgrzybiczne czy przeciwgrzybicze?

Czy przecinki są poprawnie wstawione w zdaniu…

Tautologia, czyli potocznie „masło maślane”

Użycie związków frazeologicznych

Kiedy stawiać przecinek w wyrażeniach typu: „Zgodnie z art. 4”…

Równoważniki zdań (wypowiedzi bez orzeczenia)

Użycie zwrotu „Proszę Panią”

Czy można odmieniać wyraz wideo?

Które ze zdań jest poprawne? „Udzielam Panu kary upomnienia”…

Czy poprawne są zdania typu: „Celem jest zwalczanie i zapobieganie…

Zasady pisowni wyrazów z przedrostkiem „poza”

O słowie „charyzmatyczny”

Formy grzecznościowe na kopercie listu

„Zbierać najlepsze żniwa” czy „zbierać najlepsze żniwo”?

Wyrażenie „nowo otwarty” – razem czy osobno?

Pisownia „nie” rozdzielna czy łączna?

Jak prawidłowo podzielić wyraz „poduszka”

 

Nasze porady:

 

 

 

Zwrócono mi uwagę, że zdanie: „Nasze wyniki spadły w tym roku dzięki słabej podaży w branży” jest błędne. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego?
Błąd wynika z użycia nieprawidłowego przyimka. W sytuacji, gdy mówimy o czymś negatywnym, nie możemy użyć w zdaniu wyjaśniającym przyimka „dzięki”, gdyż jest on zarezerwowany dla pozytywnych przyczyn opisywanych zdarzeń, nie zaś po prostu przyczyn (jakichkolwiek). Dlatego prawidłowe zdanie to: „Dzięki świetnej koniunkturze osiągnęliśmy w tym roku rekordowe wyniki”.
W przypadku zdania przytoczonego w pytaniu powinno się powiedzieć raczej: „Nasze wyniki spadły w tym roku z powodu słabej podaży w branży” lub „Nasze wyniki spadły w tym roku, czego przyczyną była słaba podaż w branży”.


Podobno określenie „półtorej litra” jest nieprawidłowe. Dlaczego, skoro mówimy „półtorej godziny” i to nie jest błąd?
Rzeczywiście powinno się powiedzieć: „półtora litra”. Ta różnica wynika stąd, że liczebnik półtora (a także takie, archaiczne już, jak np. półtrzecia czy półczwarta) ma dwie formy rodzajowe: męsko-nijaką oraz żeńską. Dlatego mówimy: „półtora litra” i „półtora jabłka”, ponieważ te rzeczowniki są, odpowiednio, rodzaju męskiego i nijakiego. W przypadku związków z rzeczownikami rodzaju żeńskiego mówimy według tej zasady „półtorej godziny” i „półtorej pomarańczy”.
Te związki liczebników z rzeczownikami w połączeniu z czasownikami w czasie przeszłym odmienia się w liczbie pojedynczej: „półtora litra mleka stało na stole”, „minęło półtorej godziny”. Pamiętajmy także, że w połączeniu z rzeczownikiem raz używamy dopełniacza liczby pojedynczej: „półtora raza”.


Nauczono mnie w szkole, że takich sformułowań z początków zdań, jak: „z uwagi na…”, „w związku z…”, „dzięki…”, „pomimo…” nie oddziela się od dalszego ciągu zdania przecinkiem. Ale co się dzieje w sytuacji, gdy takie zwroty są w środku zdania? Na przykład: „Zatrudniliśmy nowego pracownika, pomimo, że być może udałoby się poszerzyć zakres obowiązków osób już zatrudnionych”.
To prawda, że takich zwrotów na początku zdań nie oddzielamy przecinkiem, choć w mowie robimy tu pauzę oddechową. To efekt tego, iż takie sformułowania, nazywane okolicznikami, mają zazwyczaj charakter całościowy. Jednak inaczej jest, gdy tego rodzaju okoliczniki wplatamy w środek zdań, bo mają wtedy status wtrącenia. Dlatego trzeba oddzielić je z obu stron przecinkami. Wtrącenie to przypadek takiego sformułowania zdania, gdy dany fragment może być opuszczony, a nie zmieni to sensu ani struktury gramatycznej zdania.


Spotkałem się z użyciem łacińskiego zwrotu „stricto”, w znaczeniu: „dokładnie tak”. Wydaje mi się, że powinno się powiedzieć albo „sensu stricto”, albo „stricte”?
Rzeczywiście istnieją dwa łacińskie wyrażenia: „stricte”, które znaczy tyle, co „ściśle”, „dokładnie” oraz „sensu stricto”, to znaczy: „w dosłownym znaczeniu”. Przytoczone tutaj słowo jest błędne, a błąd wynika właśnie z pomylenia dwóch powyższych zwrotów.


Czy stawianie przecinka przed „i” to błąd?
Zdarzają się sytuacje, gdy trzeba postawić przecinek przed „i”, na przykład wówczas, kiedy kończy on fragment składniowy oddzielony przecinkami z obu stron. Chodzi o to, by nie zmieniać sensu zdania. Wtrącenie to przypadek takiego sformułowania zdania, gdy dany fragment może być opuszczony, a nie zmieni to sensu ani struktury gramatycznej zdania. Czasem dotyczy to także sformułowań ze spójnikiem „i”. Trudno jest tu odpowiedzieć jednoznacznie, każdy przykład trzeba rozpatrywać, uwzględniając logikę budowy zdania.


W naszej firmie programy szkoleniowe funkcjonują podobnie jak rok szkolny – od września do czerwca. Zastanawiamy się, jak prawidłowo zapisać daty aktualnego roku szkolnego. Która wersja będzie poprawna: 2018/2019, 2018/19, 2018/9 czy 2018–2019?
Daty zapisane z ukośnikiem między liczbami lat mogą oznaczać, że sprawa dotyczy jedynie przełomu roku albo czasu obejmującego drugą część pierwszego roku oraz pierwszą część drugiego roku. Może tu chodzić wówczas o rok szkolny lub akademicki.
W edycji drugą datę roczną można zapisywać w całości, ale także skracać do dwóch ostatnich cyfr, np. na przełomie 2018/19 roku. Nie powinno się natomiast w drugiej dacie rocznej używać jednej cyfry (źle: 2018/9).
Kiedy dwie daty zapisujemy z użyciem np. półpauzy (2018–2019 i 2018–19), oznacza to, że ten zapis opisuje czas, w którym coś będzie mogło trwać nieustannie od początku pierwszego roku do końca drugiego.


Czy określenie nadmiaru czegoś przez zwrot „zbyt bardzo” jest błędem?
Tak, to jest błąd. Takie bogactwo nadmiaru w języku potocznym określamy jako „masło maślane”, zaś językoznawcy nazywają je pleonazmem lub tautologią. Mamy z nimi do czynienia, gdy w związku wyrazowym znaczenie jednego ze słów niejako powtarza sens drugiego. Słowo „zbyt” już nosi w sobie określenie nadmiaru, dlatego nie ma sensu wzmacniać go słowem „bardzo”.


Zawsze wydawało mi się, że nazwy takich substancji jak mleko i woda powinny być używane tylko w liczbie pojedynczej. Tymczasem ostatnio mówi się o wodach smakowych i mlekach roślinnych. Czy nie jest to błąd?
Rzeczywiście wydawałoby się, że woda i mleko jako nazwy substancji nie powinny być używane w liczbie mnogiej. Mamy jednak czasy, w których woda to nie jest już po prostu woda. Mamy wody mineralne, wody smakowe, wody lecznicze. Podobnie jest z mlekiem, które nie zawsze już pochodzi od krowy, bo przecież rynek oferuje: mleko sojowe, kokosowe, migdałowe, ryżowe… ogólnie zwane mlekami roślinnymi. Są także mleka smakowe. Podobny los spotkał herbatę – też zasadniczo niewystępującą w liczbie mnogiej. No, ale przecież mamy herbaty ziołowe, owocowe, odchudzające, uspokajające.
Rzeczywistość multiwyboru wymusza także zmiany w języku. Można więc już mówić mleka, wody, herbaty – bez podejrzenia o łamanie zasad poprawnej polszczyzny.


W moich stronach mówi się o jednym owocu pomarańczy „ta pomarańcz” lub „ten pomarańcz”, tymczasem w Warszawie więcej osób mówi „ta pomarańcza” i podobno to jedyna prawidłowa wersja. Czy to prawda?
Wymienione w pytaniu formy „ten pomarańcz” oraz „ta pomarańcz” są typowymi regionalizmami, używanymi w wielu częściach Polski, przez co bardzo rozpowszechnionymi i przez wiele osób uznawanymi za normę. Niemniej słowniki zgodnie stwierdzają, że jedyna poprawna, ogólnopolska forma to „ta pomarańcza”. Odmieniać się będzie więc według stosownego wzoru deklinacji dla rzeczownika rodzaju żeńskiego.


Kiedy mówimy „w mazowieckim”, a kiedy „w mazowieckiem”?
Mazowieckie, pisane wielką literą, jest rzeczownikiem i nazywa region lub województwo, zaś mazowiecki, pisany małą literą, jest przymiotnikiem. Zatem powiemy: „dobrze się czuję w Mazowieckiem”, ale „od roku mieszkam w województwie mazowieckim”.


Większość służbowych e-maili kończymy sformułowaniami: „pozdrawiam”, „z wyrazami szacunku”, „z poważaniem”. Czy powinno się po nich stawiać przecinek?
Przecinek po tych sformułowaniach nie jest konieczny, co więcej, zasady etykiety epistolarnej dyktują, aby przecinka tu nie umieszczać.


Czy rozpoczynanie służbowego e-maila od słowa „witam” jest niegrzeczne?
To zależy od stopnia zażyłości z osobą, do której tę wiadomość adresujemy. Jeśli poczta jest oficjalna, kierowana do kogoś na wyższym stanowisku, z kim nie jesteśmy zaprzyjaźnieni, lepiej byłoby użyć mniej bezpośredniego zwrotu.

Właściwie nie jest to problem stricte językowy, wkraczamy na teren stosowania zasad savoir-vivre’u. Forma „witam” rozpoczynająca wiadomość lepiej sprawdza się w kontaktach półoficjalnych. Obowiązkowo musimy ją zastąpić innym zwrotem w e-mailach urzędowych, formalnych.

Rodzi się zatem pytanie: jakiego sformułowania użyć? Dość uniwersalnym zwrotem jest zwyczajne „Dzień dobry”, którego przecież używamy, wchodząc do urzędu, biura, sklepu itp. Można też użyć nieco sztywnej, ale na pewno bardziej kurtuazyjnej formy „Szanowni Państwo”, „Szanowny Panie” czy „Szanowna Pani”.


„Pendrive”, „pen drive”, „PenDrive” czy „Pen Drive”? Który zapis tego wyrazu jest poprawny?
Poprawna wersja zapisu to „pendrive”. To rzeczownik pospolity, dlatego należy rozpocząć go małą literą. Słowniki nie wskazują, czy zapis powinien być łączny, ale najczęściej w uzusie językowym stosowany jest właśnie taki. Stosują go także magazyny dla informatyków. Tego się więc trzymajmy.


Ostatnio w rejestracjach poradni zdrowia słyszy się, że można zapisać się na wizytę „na czerwca” lub „na września”. Czy to jest poprawny zwrot?
Ten bardzo ostatnio popularny błąd językowy wziął się zapewne stąd, że zapisujemy się na np. „25 lipca”. Jeśli jednak nie wymieniamy konkretnego dnia, a miesiąc odmieniamy w dopełniaczu, to jest to błąd gramatyczny. Związek wyrazowy „zapisać się na wizytę na lipiec, wrzesień, grudzień” itd. rządzi biernikiem, nie zaś dopełniaczem.


Zastanawiam się nad stosowaniem emotikonów w korespondencji służbowej. Czy można ich używać w codziennej komunikacji ze współpracownikami?
Emotikony są znakami graficznymi wyrażającymi uczucia. A tych staramy się w sprawy służbowe angażować jak najmniej. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że w zasadach pisowni trudno by szukać informacji np. o interpunkcji klasycznych polskich zdań w połączeniu z tymi znakami.

Dlatego bezpieczniej będzie unikać tych znaków w korespondencji służbowej. Natomiast w kontaktach mailowych z kolegami z pracy są bardziej uprawomocnione.


Czy w zdaniu: „Wiadomość, którą wysłaliśmy do Państwa, i zawarte w niej instrukcje proszę uwzględnić w planowaniu działań na ten tydzień pracy” przed „i” należy postawić przecinek?
Tak, przecinek jest tu niezbędny, gdyż zamyka zdanie podrzędne wtrącone wewnątrz zdania nadrzędnego. Znana powszechnie reguła, aby nie stawiać przecinka przed „i”, w takich sytuacjach nie ma zastosowania.

Prawdą jednak jest, że ostatnio w prasie zauważa się nadmiar wykorzystywania przecinka przed „i”, nie zawsze do końca uzasadniony wtrąceniem zdania. Czasem wystarczy w takich sytuacjach przecinek przed uzupełniającym sformułowaniem.


Mam wątpliwości co do odmiany słowa „otworzyć”. Czy powinno się mówić „otworzyłem” czy „otwarłem”?
Te formy różnią się od siebie jedynie częstotliwością używania, gdyż obie są poprawne. Jednak w uzusie języka polskiego forma „otworzyłem” dominuje częstością użycia nad „otwarłem”. Odwrotnie jest ze słowami „otwarte” i „otworzone” – częściej wybieramy tę pierwszą wersję. Formy czasu przeszłego tworzy się więc częściej od cząstki „otworz-”, a formę bezosobową od tematu „otwar-”.


Często opisując jakieś nowy produkt w naszym biuletynie piszemy, że np.: „dodatkowo posiada on funkcję…”. Spotkaliśmy się z opinią, że słowo „dodatkowo” pochodzi z żargonu marketingowego i w gazecie firmowej nie powinniśmy go nadużywać. Czy to prawda?
Kluczowe jest tu słowo „nadużywać”. Faktycznie wyraz „dodatkowo” przeszedł do polszczyzny z „gwary” marketingowej. Zachwalając jakiś produkt czy usługę, dział marketingu po wyszczególnieniu wielu zalet, dodaje coś jeszcze „dodatkowo”. To innymi słowy „bonus”, który dostajemy w tej samej cenie. Coś więcej, co może się przydać, a nie musimy za to więcej zapłacić. Dlatego, choć słowo błędem przecież nie jest, może w czytelniku wzbudzać czujność, że nie ma do czynienia z wiedzą, a z reklamą. Właśnie dlatego warto to słowo zastępować innym sformułowaniami: „oprócz tego, ponadto, co więcej”. I nie nadużywać go.


Powinniśmy dbać o czystość języka polskiego, ale niektóre określenia nie mają trafnych polskich odpowiedników np. „deadline”, „feedbeack” czy „forward”… Jak wybrnąć z tego kłopotu?
W warunkach pracy korporacyjnej, ale także rozmaitych urzędów coraz częściej spotykamy się z używaniem angielskojęzycznych zwrotów, które nie mają celnych i krótkich polskich odpowiedników. Te słowa raczej są już powszechnie rozumiane. Czemu więc ich nie używać, skoro są zrozumiałe i bardziej ekonomiczne niż: data krytyczna wykonania zadania, informacja zwrotna czy przekazanie informacji do całej grupy?
Jedyne, co możemy poradzić, to kierowanie się własną intuicją językową. Pracując w redakcjach biuletynów firmowych, na pewno nie jesteśmy ludźmi obojętnymi na poprawność polszczyzny. Zatem zastępujmy angielskie słowa ich polskimi odpowiednikami tam, gdzie nie wzbudza to wątpliwości zasadności tego działania. Tam, gdzie bardzo wydłuża to komunikat lub bardzo go gmatwa, zostawmy angielskie „wytrychy”, choć może budzi to w nas delikatny opór.


Czy można używać słowa „próżny” w znaczeniu „pusty”? Czy może jest to użycie przestarzałe?
To słowo tak naprawdę ma aż trzy znaczenia: „próżny trud” – to trud niepotrzebny, zbędny, nieowocny, „próżny” dzbanek – to po prostu pusty dzbanek, a „próżna nastolatka” – to dziewczyna dbająca o pozory, zbyt pewna siebie, pyszałkowata. Wszystko wskazuje na to, że znaczenie drugie, a więc „próżny” jako „pusty” dość prędko wychodzi z powszechnego użycia, podczas gdy pozostałe znaczenia wciąż się w języku utrzymują. Dla jasności nadawanego komunikatu sugerujemy pozostać przy słowie „pusty”, rezerwując „próżny” w tym znaczeniu literaturze pięknej.


Spotyka się czasem w mowie takie formy słowa „najpierw”, jak: „najsampierw”, „najpierwej”, „wpierw”, „pierwej”. Czy one są poprawne?
Wymienione tu wersje dobrze znanego słowa „najpierw” są przeżytkami dawnej polszczyzny i jeśli się w mowie zachowały, to raczej jako regionalizmy, elementy polskich gwar językowych. Jako Poradnia językowa nie możemy zalecić niczego innego, niż posługiwanie się ogólnopolską, współczesną wersją polszczyzny. A więc najpierw język ogólny, potem odmiany regionalne języka polskiego.


Ostatnio w poradniach zdrowia często słyszy się w rejestracji, że można zapisać się na wizytę „na czerwca”? To chyba nie jest poprawny zwrot?
Ten bardzo ostatnio popularny błąd językowy wziął się zapewne stąd, że zapisujemy się np. na 25 lipca. Jeśli jednak nie wymieniamy konkretnego dnia, a miesiąc odmieniamy w dopełniaczu, to jest to błąd gramatyczny. Związek wyrazowy „zapisać się na wizytę na lipiec, wrzesień, grudzień” rządzi biernikiem, nie zaś dopełniaczem.


Który z tych związków frazeologicznych jest prawidłowy: „podawać w wątpliwość” czy „poddawać w wątpliwość”?
Nie warto się tu wahać, choć te dwa zwroty często są w codziennej polszczyźnie mylone. Jedyna prawidłowa wersja tego związku frazeologicznego brzmi: „podawać w wątpliwość”.


Spotkałem w druku wyrażenie „prahistoria”. Zawsze wydawało mi się, że mówimy „prehistoria”. Jak jest naprawdę?
Okazuje się, że według słowników obie formy są poprawne. Zatem również „prahistoria” jest dopuszczalna i znaczy to samo. Natomiast forma „prehistoria” jest używana zdecydowanie częściej i nie budzi żadnych wątpliwości, sugerujemy więc używanie w druku tej ostatniej.


Jak powinno się powiedzieć prawidłowo: „5 deko masła” czy „5 deka masła”?
Skrótowe słowo „deka-” wzięło się od „dekagrama”. „Deka” to nieodmienny rzeczownik rodzaju nijakiego. Forma „deko-” może być efektem błędnego skojarzenie z „kilo-” wziętego od kilograma.
Niepoprawną formę „deko” słowniki poprawnej polszczyzny wskazują jako błędną, choć kilka nowszych słowników już ją dopuszcza na prawach wariantu.
Niech dla nas wzorem będzie jednak na razie ciągle kaczka dziwaczka z wiersza Jana Brzechwy:
„Tuż obok była apteka:
– Poproszę mleka pięć deka.”


Czy poprawne jest powiedzenie: „Mnie się ta książka podoba” czy „Mi się ta książka podoba”?
Akcentowana forma „mnie” w zdaniu „Mnie się ta książka podoba” nie tylko jest prawidłowa, ale w tym konkretnym przypadku jest zdecydowanie lepsza. Według porad językoznawców nie powinno się w eleganckiej polszczyźnie zaczynać zdania od „mi”. Obecnie zaimek „mi”, jako szybszy i prostszy, wypiera stosowany zdecydowanie rzadziej zaimek akcentowany „mnie”.Jak tworzyć konstrukcje z wyrazem „fundamentalny”?

„Fundamentalny” oznacza: główny, zasadniczy, stanowiący podstawę czegoś. Aby zbudować prawidłową konstrukcję z tym wyrazem, należy pamiętać, żeby opierać się na połączeniu: „fundamentalny dla czegoś”, a nie: „fundamentalny w czymś” (np. „fundamentalny dla działalności” – konstrukcja prawidłowa, „fundamentalny w działalności” – nieprawidłowa).


„Bodajże” czy „bodaj że”, czyli w jaki sposób zapisujemy partykuły -że, -ż, -li, -ć?
Poprawnym zapisem będzie „bodajże”, ponieważ pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć jest łączna. Zapisujemy zatem łącznie: „wracajże”, „chodźże”, „kiedyż”, „jakaż”, „ponoć”, „znaszli” itd. Przykład: „Podajże mi tę książkę”.
Warto jednak pamiętać, że „li” w znaczeniu „jedynie, tylko” zapisujemy oddzielnie, czyli: „Nie potrzebuję niczego, li tylko książki”.


Spotkałem ostatnio w druku formę „prahistoria”. Zawsze wydawało mi się, że mówimy jednak „prehistoria”. Jak jest naprawdę?
Okazuje się, że według słowników obie te formy są poprawne. Zatem również „prahistoria” jest dopuszczalna i znaczy to samo. Natomiast forma „prehistoria” jest używana zdecydowanie częściej i nie budzi żadnych wątpliwości. Sugerujemy więc używanie w druku tej ostatniej.


Czy wyraz „attaché” jest odmienny?
Wyraz „attaché” jest zapożyczeniem z języka francuskiego, wciąż funkcjonującym w polszczyźnie na zasadzie cytatu, dlatego też jest nieodmienny i pisany w wersji oryginalnej.


W tekstach custom publishing można spotkać zarówno pisownię „z ponad”, jak i „sponad”. Jaki zapis powinniśmy stosować?
Według zasad języka polskiego przyimki składające się z przyimków zapisujemy łącznie, np. „spomiędzy”, „spoza” czy właśnie „sponad”. Tak zapisany przyimek informuje o ruchu z miejsca położonego wyżej niż obiekt lub obszar nazywany przez rzeczownik. Jeżeli jednak „sponad” zostanie użyte w znaczeniu „z więcej niż”, zapisujemy te przyimki oddzielnie, np. „Z ponad dziewięciu osób tylko jedna wzięła udział w głosowaniu”.


Która forma jest poprawna – odnośnie do czegoś czy odnośnie czegoś?
Zgodnie z zasadami polskiej gramatyki i zaleceniami słownikowymi powinniśmy używać zwrotu „odnośnie do czegoś”. W mowie i piśmie bardzo często pojawia się jednak „odnośnie czegoś”. W związku z powszechnym użyciem tej formy być może w przyszłości zostanie ona uznana za poprawną, na razie jednak funkcjonuje jako forma popularna, ale mimo wszystko błędna.


Które wyrażenie jest poprawne? Matka podaje śniadanie sześciorgu swoich dzieci czy Matka podaje śniadanie sześciorgu swoim dzieciom?
Poprawna jest wersja Matka podaje śniadanie sześciorgu swoich dzieci. W tym przypadku zgodność orzeczenia z dopełnieniem wyrażona jest tylko poprzez formę gramatyczną liczebnika, a połączone z nim zaimek dzierżawczy i rzeczownik podporządkowane są liczebnikowi.


Która forma jest poprawna: Rozmawiał z p.o. dyrektorem urzędu czy Rozmawiał z p.o. dyrektora urzędu?
Skrót p.o. o znaczeniu pełniący obowiązki łączymy z następującym po nim rzeczownikiem związkiem zgody. A zatem: Rozmawiał z p.o. dyrektorem, a nie Rozmawiał z p.o. dyrektora.


Jak powinniśmy zapisywać podtytuły czasopism i tytuły jednorazowych dodatków do gazet?
Podtytuły czasopism oraz tytuły jednorazowych dodatków do pism zapisujemy tak, jak tytuły książek, a zatem wielką literą piszemy tylko człon pierwszy, natomiast pozostałe – małą literą. W tytułach stałych dodatków wszystkie wyrazy (poza spójnikami i przyimkami) piszemy wielką literą.


Jaką literą – małą czy wielką – zapisujemy nazwy marek samochodów?
Nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych pisze się wielką literą, nazwy samych tych wyrobów zaś jako nazwy pospolite – małą.


W książce przeczytałem określenie „grać w kamizelkę”. Co ono znaczy?
Określenie to pochodzi ze środowiskowej gwary aktorów. Gwarami środowiskowymi posługują się ludzie, stanowiący pewną wspólnotę, w tym przypadku związaną z pracą zawodową. Gwara środowiskowa jest mówioną, wyspecjalizowaną formą języka. Jej specyfika polega na tym, że opisuje rzeczy lub zjawiska, które dla osób spoza tego środowiska są niezauważalne lub traktowane bardzo powierzchownie. Dokładnie tak jest w przypadku tego określenia. „Granie w kamizelkę” oznacza błąd w sztuce aktorskiej, polegający na grze zbyt kameralnej, za mało zauważalnej dla odbiorcy.


W jaki sposób powinno się prawidłowo odmieniać takie imię męskie, jak Bruno?
W prawidłowej polszczyźnie takie imiona męskie, jak: Bruno, Hugo i Iwo odmienia się z dodaniem cząstki „-on”. A więc odmieniamy: (D.) Brunona, Hugona, Iwona; (C.) Brunonowi, Hugonowi, Iwonowi; (N.) Brunonem, Hugonem, Iwonem; (Ms.) Brunonie, Hugonie, Iwonie. Odmiana według schematu „Bruno-Bruna” lub całkowite nieodmienianie tych imion jest w języku polskim błędem.


Podobno podczas przedstawiania się powinno się zawsze wymienić najpierw swoje imię, a dopiero potem nazwisko. Czy to prawda?
Właściwa kolejność wymieniania członów nazwy własnej osobowej to: imię – nazwisko (np. Jan Kozakowski, Janina Kowal-Piechowicz). Dotyczy to nie tylko polskich nazwisk, ale również nazwisk obcych, noszonych przez Polaków i cudzoziemców (np. Jacek Hugo-Bader, John Wilson, Iwan Igorowicz Krugow). Zwłaszcza podczas przedstawiania się powinniśmy zachowywać ten szyk.
Stawianie nazwiska na pierwszym miejscu jest wynikiem wpływu stylu urzędowego, który w normalnych kontaktach międzyludzkich jest wręcz niepożądany. Kolejność nazwisko – imię można usankcjonować jedynie na oficjalnych listach alfabetycznych.


W którym miejscu po przecinku powinien znaleźć się w zdaniu spójnik bowiem?
Spójnik bowiem (i zaś) warto umieszczać po pierwszym, drugim bądź trzecim składniku tego zdania. Można je też umieszczać w samodzielnym zdaniu, ale raczej nie na początku.


Czy określenia za zaliczeniemza wyjątkiem są prawidłowe?
Oba te określenia są dziedzictwem epok, kiedy polszczyzna pełnymi garściami czerpała z języka rosyjskiego. Zostały one wprowadzone do polszczyzny już na tyle dawno, że chociaż błędne, właściwie przestały nas razić. A jednak wzbudzają wątpliwość. I słusznie, bowiem w poprawnej polszczyźnie powinniśmy powiedzieć: po zaliczeniu (np. pocztowym) oraz z wyjątkiem.


Jak powinno się powiedzieć: przesyłka została zapłacona czy przesyłka została opłacona?
Poprawne jest tylko określenie: przesyłka została opłacona. Ale można też bez błędu powiedzieć należność za przesyłkę została zapłacona. Prawidłowo w języku polskim opłaca się coś, a nie za coś. Nie można więc powiedzieć opłaciłem za przesyłkę, poprawna forma brzmi: opłaciłem przesyłkę. Z kolei zapłacić można za coś. Nie powiemy więc zapłaciłem przesyłkę tylko zapłaciłem za przesyłkę.


Czytając książkę, znalazłam w niej słowo rozhowor. Co ono oznacza?
Trudno się dziwić, że to słowo można dziś znaleźć już tylko w książce, bo faktycznie jest określeniem niemal archaicznym, a na pewno mocno przestarzałym. Znaczy ono tyle, co ‘rozmowa, gawęda, dialog’. Użyte (także w literaturze) w formie przenośni można je spotkać w określeniu Ptasie rozhowory.


Jak powinien wyglądać prawidłowy wołacz od imienia Ula: Ulu, Ulo czy Ula – w mianowniku?
Prawidłowe są formy: Ulo!Ula!. Pierwsza forma ma charakter książkowy, więc może być stosowana w tekstach pisanych, będzie natomiast trudna do przyjęcia w wersji mówionej polszczyzny. Drugiej używa się w tekstach mówionych, ale będzie to też forma lepsza w wersjach pisanych, takich jak: maile, sms-y, blogi. Wersja Ulo! będzie konieczna, gdy imię to jest używane z przymiotnikiem, np. Kochana Ulo!

Generalnie jest tak, że imiona żeńskie zakończone w mianowniku na -a mają w wołaczu końcówkę -o, ale ich spieszczenia, mające temat fleksyjny zakończony na spółgłoskę miękką, przybierają końcówkę -u. Dlatego odmieniamy np. Magdo, ale Madziu. Jedynie imiona MajaKaja mogą mieć obie formy wołacza: Kajo albo Kaju. Można przypuszczać więc że, kiedy ktoś zawraca się do Urszuli Ulu!, jego intencją jest użycie spieszczenia i przyczyna takiej formy językowej jest niejako pozajęzykowa. I w takiej sytuacji nie jest to błąd.


Jak zapisuje się określenie nie dawniej – razem czy osobno?
Ta wątpliwość rodzi się zapewne ze skojarzenia z określeniem niedawno – które zapisujemy łącznie oraz przymiotnikiem niedawny – który także pisany jest z partykułą nie łącznie. Tymczasem przysłówek nie dawniej piszemy oddzielnie, dlatego, że w zdaniach najczęściej towarzyszy mu dodatek niż lub jak, a więc np. Widziałam ją nie dawniej niż (albo nie dawniej jak) przedwczoraj.


Jak powinno się powiedzieć poprawnie: przedstawiam profesor Ewę Nowak czy przedstawiam profesora Ewę Nowak?
Poprawna będzie tylko pierwsza z podanych wersji, a więc: przedstawiam profesor Ewę Nowak. Analogicznie powiemy: czytam wstępniak redaktor Moniki Kowalskiej, kupiłem książkę prezes Anity Malinowskiej, korzystam z porad doktor Anny Bielskiej.


Istnieje powiedzenie wziąć się do roboty. Ale mam wątpliwości, czy poprawna będzie forma wziąć się do roboty, czy wziąć się za robotę? Spotykam się z oboma formami w jednakowej częstotliwości.
Forma: wziąć się za robotę jest rusycyzmem, który prawdopodobnie wkradł się do polszczyzny w latach 50. ubiegłego wieku. Poprawna polszczyzna każe nam brać się do roboty.


Czy forma przymiotnika pełny, brzmiąca: pełen, jest prawidłowa? Kiedy jej się używa?
Tak, to prawidłowa forma. Używa się jej jednak tylko jako orzecznika albo przydawki, po której następuje rzeczownik w dopełniaczu np. Na stole stoi dzban pełen wody. Przy okazji warto wspomnieć o określeniach takich, jak: pełny etat, pełna godzina, pełne możliwości, pełna kondycja. W tych związkach przymiotnik pełny jest nadużywany. Zdecydowanie lepiej brzmią po polsku wersje: cały etat, cała godzina, wszystkie możliwości, dobra kondycja.


Jak powinno się powiedzieć: sztuka trójaktowa, trzyaktowa czy trzechaktowa?
Prawidłowa wersja na określenie sztuki składającej się z trzech aktów brzmi: sztuka trzyaktowa. Słowo to wymawia się [tszyaktowa] lub [czszyaktowa], nigdy:[czyaktowa].


Jaka jest różnica między pleonazmem a tautologią?
Ta różnica jest dość subtelna. Encyklopedia języka polskiego definiuje pleonazm jako wyrażenie lub zwrot, którego składniki powtarzają tę samą treść np. wzajemne współdziałanie; ciemny mrok; poprawić się na lepsze. Z kolei tautologia jest definiowana jako wypowiedź składająca się z wyrazów jednoznacznych lub bliskoznacznych np. sporadyczny, odosobniony przypadek; generalizowanie i uogólnianie oceny. W obu przypadkach jako przyczynę pojawiania się tego błędu wymienia się nieuświadamianie sobie przez użytkowników języka faktycznego znaczenia używanych słów.


Proszę o rozstrzygnięcie problemu prawidłowego przymiotnika od nazwy miasta Kuty. W źródłach historycznych (XVIII w.) wymieniano nazwę na zamku kutskim, we współczesnych publikacjach dominuje jednak forma kucki. Która z nich jest poprawna?
Współcześnie używana wersja przymiotnika została stworzona w oparciu o prawidła języka. Nie można nic jej zarzucić. Brzmi ona podobnie jak Bałutybałucki, Kętykęcki, Prabutyprabucki. Argument, że jest to forma zdecydowanie częściej używana, również przemawia za jej wyborem.


Razi mnie nieco słowo udźwig, określające dane techniczne niektórych urządzeń. Czy jest ono błędem?
Słowo udźwig, które znaczy tyle, ile maksymalny tonaż do udźwignięcia przez daną maszynę czy urządzenie, nie jest błędne. Możemy mówić o udźwigu samochodu, samolotu czy żurawia portowego.


Jak powinny brzmieć prawidłowe nazwy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, a jak Ostrowi Mazowieckiej?
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego to ostrowczanin, zaś mieszkanka to ostrowczanka. W dopełniaczu liczby pojedynczej rodzaju męskiego będziemy mieli ostrowczanina, a D. l.m. brzmi ostrowczan. W rodzaju żeńskim D. l.m. brzmi ostrowczanek. Mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej to ostrowianin, zaś mieszkanka to ostrowianka. M. l.m. brzmi ostrowianie, a D. ostrowian. Wszystkie te nazwy zapisujemy małą literą.


Jak powinno się powiedzieć: kupić węgiel czy kupić węgla? Podobno ta druga wersja jest nieprawidłowa i pochodzi z gwary…?
Tak, to prawda. Poprawnie powinno się powiedzieć kupić węgiel. Drugi wariant jest reprezentantem tzw. dopełniacza cząstkowego, występującego głównie w dialektach. Inne przykłady gwarowego dopełniacza cząstkowego: kupić gwoździ, sprzedać ziemniaków, zboża, przynieść buraków, gałęzi. Takie formy występowały również w języku literackim – ale dawniej. Współcześnie taka fleksja w języku literackim jest nieprawidłowa..


Jak powinno się poprawnie napisać: wyróżniający się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę czy raczej wyróżniający się wyjątkowym zaangażowaniem w pracy?
Zdecydowanie poprawniejsza jest pierwsza wersja tego zdania i choć druga nie byłaby rażącym błędem, brzmi niezręcznie. A więc: wyróżniający się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę.


Pracuję w telemarketingu. Jeden z klientów zwrócił mi uwagę, że zwracanie się do nieznajomej osoby słowami Panie Robercie jest niekulturalne. Czy to prawda, a jeśli tak, to dlaczego?
Rzeczywiście wedle dawnego kanonu savoir-vivre nie wypadało się w ten sposób zwracać do osób, których nie znamy. Również nie do pomyślenia było, aby w ten sposób zwracało się dziecko lub młoda osoba do osoby dorosłej.
Zwyczaje zmieniają się, a z nimi również sposoby używania zwrotów grzecznościowych. Obecnie jest tak, że taki sposób „spoufalania się” z osobą, której nie znamy, choć wiemy, jak się nazywa, nie budzi już oburzenia. Ale czy faktycznie jest miły i grzeczny? Prawdopodobnie nadal część dorosłych ludzi woli, aby zwracanie się do nich niejako „po imieniu” było zarezerwowane dla znajomych z kręgów zawodowych czy dalszego towarzystwa.


Co dokładnie znaczy osławione słowo natenczas? Teraz się go raczej już wcale nie używa…
Rzeczywiście słowo natenczas jest przestarzałe i nawet słowniki określają je w ten sposób. Znaczy ono tyle co: w tym czasie, wtedy, wtenczas i, oczywiście, jest nieodmienne.


Jak powinno się powiedzieć: Zapomniałam odwołać spotkanie czy zapomniałam odwołać spotkania?
Słowo zapomniałam ma w sobie znaczenie negacji, mogłoby więc łączyć się nie tylko z biernikiem, ale i z dopełniaczem: zapomnieć czegoś. Natomiast słowo odwołać można poprawnie połączyć jedynie z biernikiem. Określenie zapomniałam odwołać spotkania nie jest więc bardzo rażącym błędem, ale poprawnie należy powiedzieć (lub napisać): Zapomniałam odwołać spotkanie.


Co znaczy słowo remuneracja?
Remuneracja to rzeczownik rodzaju żeńskiego, praktycznie już nieużywany, nawet słownikowo określany jako przestarzały, a znaczy tyle, co: wynagrodzenie wyrównawcze, odszkodowanie. W DCMS l. poj i D l. mn. przybiera formę: remuneracji.


Czy prawidłowe jest słowo nagarnąć i co oznacza? Znam wyrazy zgarnąć, odgarnąć, garnąć się do kogoś.
Nagarnąć to słowo, które istnieje w polszczyźnie i nie jest błędem, choć faktycznie spotykamy je bardzo rzadko, właściwie wychodzi już z użycia. Słownikowo definiowane jest następująco: zsunąć, nałożyć do czegoś, nasunąć na coś. A oto przykłady prawidłowego użycia tego wyrazu: Nagarnęła włosy na czoło. Nagarniał węgiel do wiadra.


Jak powinno się pisać: ponadroczne stypendium naukowe i ponadstuletnie drzewo. Łącznie czy oddzielnie?
Hasła ponadrocznyponadstuletni w nowszych słownikach ortograficznych pojawiają się z regułą o łącznej pisowni przedrostków z wyrazami pospolitymi. Ale oprócz przedrostka ponad– istnieje też partykuła ponad, znacząca tyle co: przeszło, np. spóźnić się ponad godzinę, ponad 100-letnie drzewo. Dlatego może być ponadstuletniponad stuletni. Oba te zapisy można uznać za prawidłowe.


Jak powinno się mówić i pisać: w roku dwutysięcznym piętnastym czy w roku dwa tysiące piętnastym?
Prawidłowy jest drugi z przykładów. Mówimy więc (i piszemy) np.:
• w roku dwa tysiące piętnastym;
• to było w dwa tysiące piętnastym;
• planujemy to na rok dwa tysiące piętnasty.


Czy czasownik ocknąć się można odmienić w czasie teraźniejszym i, jeśli tak, jak będzie wyglądał wzór odmiany?
Chociaż w Słowniku poprawnej polszczyzny znajdujemy taką możliwość, skomentowaną jako rzadko występującą w polszczyźnie (ocykać się ocykam się, ocykasz się, ocyka się, ocykamy się, ocykacie się, ocykają się), to jednak brzmi ona bardzo niezręcznie. Bezpieczniej używać tu czasu przeszłego dokonanego (ocknąłem się, ocknęłam się, ocknąłeś się, ocknęłaś się, ocknął się, ocknęła się ocknęło się, ocknęliśmy się, ocknęliście się, ocknęli się, ocknęły się).


Podobno nie można powiedzieć w rodzaju żeńskim półtorej, a istnieje jedynie rodzaj męski i nijaki półtora. Czy to prawda?
Nie, to nie jest prawda. Istnieją oba te liczebniki oznaczające słownikowo: jeden, jedno, jedna i pół. Przykłady: półtora kilograma, półtora jabłka, półtorej godziny (ale nie: półtora godziny).


Co oznacza dosłownie wyrażenie ex libris i kiedy się go używa?
Ex libris znaczy „z książek, z ksiąg”. Częściej zapisywany w wersji spolszczonej jako ekslibris oznacza ozdobną kartę z nazwiskiem lub godłem właściciela księgozbioru, wklejoną do egzemplarzy jego książek. W przemijających czasach, kiedy ludzie zwracali sobie pożyczone książki, ekslibris ułatwiał powrót książki do właściciela.


Jak odróżnić neologizm od błędu językowego?
Neologizm to innowacja językowa, świeży element w języku, funkcjonalnie uzasadniony i potrzebny, stworzony zgodnie z zasadami polskiego słowotwórstwa. Taka nowość w języku jest uznawana za błąd językowy, jeśli nie jest potrzebna i nie jest pożądana. Neologizm przestaje nim być, gdy się upowszechnia i wejdzie do systemu języka albo odwrotnie – nie znajduje społecznej aprobaty i zostaje odrzucony. Najczęstsze neologizmy to neologizmy leksykalne, czyli takie, które nazywają nowe obiekty i pojęcia lub nienazwany dotychczas stosunek użytkowników języka do znanych pojęć i obiektów.


Co oznacza określenie pluralia tantum?
Pluralia tantum to rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej. Są nimi np. nazwy przedmiotów policzalnych, które składają się z dwóch lub więcej części; drzwi, usta, nożyczki, nosze, wrota, imieniny. Otrzymują one określenia liczebnikowe w postaci liczebnika zbiorowego, np. dwoje sań, troje drzwi. Do pluralia tantum należą także nazwy przedmiotów niepoliczalnych, takich jak: np. fusy, męty oraz niektóre nazwy własne; Tatry, Węgry, Katowice, Włochy.


Która forma jest poprawna: kwota, którą sobie życzę czy kwota, której sobie życzę? Czy w powyższym zdaniu nie powinno być przecinka przed „czy”?
Poprawna wersja to: kwota, której sobie życzę. W zdaniu rzeczywiście powinien być przecinek.


Kiedy cząstkę nowo- zapisujemy z innymi wyrazami łącznie, a kiedy oddzielnie?
To pytanie szczególnie aktualne w okresie, kiedy często używamy wyrazów takich, jak noworocznynowo narodzony. Czemu pierwszy z nich zapisujemy łącznie, a drugi oddzielnie? Łącznie zapisujemy tę cząstkę z przymiotnikami pochodzącymi od rzeczowników (noworoczny od Nowy Rok) oraz rzeczownikami (np. nowonabywca – ktoś, kto właśnie kupił coś cennego). Nowo- piszemy oddzielnie w połączeniu z imiesłowami, np. nowo narodzony, nowo powstający, nowo wybudowany, nowo otwarty.


Jak prawidłowo odmienić słowo łach: łacha czy łachu? Co oznacza sformułowanie drzeć z kogoś łach?
Oto prawidłowa odmiana tego słowa:
lp. lm.
M. łach łachy
D. łacha łachów
C. łachowi łachom
B. łach łachy
N. łachem łachami
Ms. łachu łachach
W. łachu łachy
Drzeć z kogoś łach to związek frazeologiczny, który oznacza tyle co: ‘kpić z kogoś, naśmiewać się z niego’. Istnieje też sformułowanie brać łachy pod pachy, które znaczy: ‘wynosić się skądś, wyprowadzać się ze swoim dobytkiem’.


Jak powinno się zapisywać prawidłowo skrót postscriptum: z kropkami P.S. czy tylko z jedną jako PS.? Czy tekst pisany po tym skrócie powinno się zaczynać wielką, czy raczej małą literą?
Bardziej tradycyjne słowniki, wydane przez PWN, a więc Słownik Języka Polskiego i Słownik Ortograficzny podają jako prawidłową jedynie wersję PS, a więc bez kropek. Słowniki „nowocześniejsze”, jak np. Słownik Skrótów i Skrótowców PWN, dopuszczają jako oboczną wersję z dwoma kropkami (P.S.). Zdanie lub zdania dołączone jako postscriptum powinny zachować normalną ortografię, zaczynamy je więc wielką literą i kończymy stosownymi znakami przestankowymi.


Jak brzmi prawidłowy dopełniacz liczby mnogiej słowa tło?
Tego słowa używa się najczęściej w liczbie pojedynczej. Problem z odmianą w liczbie mnogiej jest znany ze starego dowcipu. Prawidłowy dopełniacz liczby mnogiej brzmi: teł.


Jak powinno się prawidłowo zapisywać i odmieniać takie zwyczajowe dni, jak: Andrzejki (andrzejki?), Mikołajki (mikołajki?) i Walentynki?
Andrzejki w znaczeniu zabawy w wigilię św. Andrzeja; mikołajki jako zabawa polegająca na dawaniu prezentów w dniu św. Mikołaja; oraz walentynki jako święto zakochanych i dawanie upominków z okazji dnia św. Walentego – wszystkie piszemy małą literą, ponieważ są rzeczownikami pospolitymi typu plurale tantum – to znaczy, że mają tylko formę liczby mnogiej. Zostały stworzone na wzór nazw uroczystości, takich jak: chrzciny, zaręczyny czy imieniny.
Mają rodzaj niemęskoosobowy, więc odmieniamy je:
M. mikołajki
D. mikołajek
C. mikołajkom
B. mikołajki
N. mikołajkom
Ms. mikołajkach
W. mikołajki!


Jak należy pisać ebola (wirus) – wielką czy mała literą i czy ten wyraz odmieniamy (wirus eboli czy ebola)?
Ebolę piszemy jak rzeczownik pospolity, czyli małą literą. Słowo to odmienia się również przez przypadki: obawiam się eboli, czytam o eboli, nie chcę się zarazić ebolą.


Czy popularne sformułowanie: wychodzić z nerw jest prawidłowe?
Nie, to błąd językowy. Prawidłowy dopełniacz słowa nerwy brzmi: nerwów. Ale nawet, kiedy powiedzielibyśmy: wychodzić z nerwów, nie będzie to wyrażenie zgodne z prawidłami polszczyzny. Powinno się powiedzieć po prostu: zdenerwować się bardzo. Inne frazeologizmy, związane ze słowem nerwy, tym razem poprawne, to: działać komuś na nerwy; grać komuś na nerwach; żyć nerwami; kłębek nerwów.


Jak powinno się odmienić nazwisko Lipiec?
Nazwisko to odmienia się według następującego wzoru (m II):
M. Lipiec
D. Lipca (nie: Lipieca)
C. Lipcowi
B. Lipca
N. Lipcem
Ms. Lipcu
W. Lipcu!
Żona pana Lipca to pani Lipcowa, a jego córka to Lipcówna. Forma żeńska Lipcówna w celowniku brzmi: Lipcównie (nie: Lipcównej).


Nazwy własne pisze się wielką literą. A co dzieje się z nazwami własnymi, składającymi się z dwóch wyrazów? Chodzi o takie nazwy jak np. Lwie Serce (Lwie serce?) czy Dziewica Orleańska (Dziewica orleańska?)
Wielką literą powinno się zapisywać wszystkie nazwy własne (a więc: imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska, pseudonimy, herby, nazwy postaci, roślin i zwierząt będących przedmiotem wierzeń religijnych). Wielkimi literami zapisuje się także tego typu nazwy, jeżeli są dwu- lub wielowyrazowe. Przykłady: Dziewica Orleańska, Ryszard Lwie Serce, Aleksander Macedoński. W przydomkach oraz przezwiskach, których częścią składową jest również przyimek, jedynie ten właśnie przyimek powinno się pisać małą literą, np.: Jan bez Ziemi, Władysław z Gielniowa, Jurand ze Spychowa.


Jak odmienić wyraz „kisiel” (tego kiślu, kiśla?)
Zdarza się, że spotykamy (czy to w mowie potocznej, czy w tekstach pisanych) wyrażenia typu zjedliśmy dużo malinowego kiślu/kiśla, zapomnieliśmy o tym kiślu, kup dwa kiśle. Są to formy nieprawidłowe. Przypomnijmy zatem odmianę poprawną:
lp. lm.
M. kisiel kisiele
D. kisielu kisieli/kisielów
C. kisielowi kisielom
B. kisiel kisiele
N. kisielem kisielami
M. kisielu kisielach
W. kisielu kisiele


Zwłaszcza, że czy (…), zwłaszcza że – w którym miejscu stawiamy przecinek?
Według zasad pisowni polskiej nie rozdzielamy zestawień typu: zwłaszcza że, zwłaszcza gdy, zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza kiedy. Przecinek oczywiście postawić należy, jednak umieszczamy go przed całym zestawieniem. Przykład poprawnie skonstruowanego zdania: Firma powinna rozwijać się dynamicznie, zwłaszcza że ma odpowiednie środki.
Wyjątkiem są takie połączenia przysłówków, zaimków i wyrażeń przyimkowych ze spójnikami, w których akcent zdaniowy pada właśnie na przysłówek, zaimek albo wyrażenie przyimkowe.


Dokupować czy dokupywać?
Wybór jednej z form dokupować/dokupywać i określenie, która z nich jest poprawna, bywa czasami problemem, tymczasem za poprawne uważane są obie formy. Możemy zarówno dokupować, jak i dokupywać.


Czy sformułowanie masz chwilę czasu jest poprawne?
Wyrażenie chwila czasu spotykane jest dość często w języku mówionym i pisanym. Chwilaczas są jednak wyrazami o podobnych znaczeniach, dlatego nie powinniśmy zestawiać ich ze sobą. Zamiast Masz chwilę czasu? lepiej zapytać: Masz wolną chwilę?, Masz chwilę? lub Masz czas?


Oto cztery często spotykane, popularne formy wyrazów. Które z nich są poprawne?
1) płukać / płucze / spłukę / spłuczę / przepłukę / przepłuczę
2) schódki / schodki
3) ogol / ogól
4) swędziło / swędziało
.
Jak często wspominamy w odpowiedziach Poradni językowej Agape, fakt, że pewne formy językowe są popularne i używane przez wielu użytkowników polszczyzny, nie oznacza automatycznie ich poprawności. Odpowiadamy więc po kolei:
1) poprawne są tylko formy: płukać, płucze (3 os. l. poj, zaś 1 os. l. poj. brzmi: płuczę), spłuczę oraz przepłuczę;
2) forma schódki to raczej regionalizm, poprawna jest tylko forma: schodki;
3) tutaj mamy do czynienia z formą rozkazującą, a poprawna wersja to: ogól;
4) jedyna poprawna forma odmiany brzmi: swędziało.


Kłopotliwy jest dla mnie czasownik miąć. Jak powinno się go odmieniać?
Oto wzór jego odmiany: mnę, mniesz, mnie, mniemy, mniecie, mną; miąłem (ale nie: mnąłem, mnełem), mięłam, miąłeś, miął, mięliśmy, mięliście, mięli, mięły, tryb rozkazujący: mnij, mnijcie.


Jak powinno się powiedzieć: tamtego wieczoru czy raczej tamtego wieczora?
W przypadku dopełniacza słowa wieczór obie te wersje są poprawne. Można więc powiedzieć tamtego wieczoru, ale również tamtego wieczora.


W jaki sposób zwracać się w wołaczu do osób duchownych? Chodzi mi zwłaszcza o słowa ksiądz i ojciec (zakonnik).
Rzeczywiście formy wołacza tych słów wydają się dziś nieco archaiczne, niemniej nadal obowiązują i są prawidłowe. Mówimy więc: Proszę Księdza, ale w wołaczu: Księże. Podobnie będzie w przypadku zakonnika: Proszę Ojca, ale w wołaczu: Ojcze, np. Ojcze Przeorze. Jeśli chodzi o dostojników kościelnych, obowiązują takie formy, jak: Wasza Eminencjo, Wasza Ekscelencjo, Księże Kardynale, Księże Biskupie, Księże Proboszczu. Dodajmy, że do tych wszystkich osób zwracamy się zawsze w trzeciej osobie i w rodzaju męskim, np. Czy Wasza Ekscelencja jest gotów? (nie: gotowa).


Jak powinno się napisać: producent rzodkiewki czy producent rzodkiewek?
Prawidłowa będzie tu liczba mnoga: producent rzodkiewek.


Jak powinno się poprawnie odmienić czasownik wklęsnąć w czasie przeszłym?
Oto wzór jego odmiany:
ja wklęsnąłem my wklęśliśmy
ty wklęsnąłeś wy wklęśliście
on wklęsnął albo wklęsł (obie formy są poprawne) oni wklęśli
ona wklęsła (ale nie: wklęsnęła!) one wklęsły
ono wklęsło


Jak powinno się powiedzieć prawidłowo: dwie trzecie wody wyciekło czy dwie trzecie wody wyciekły?
Według zaleceń proponowanych przez Słownik poprawnej polszczyzny obie te formy są poprawne.
Inne przykłady użycia liczebników ułamkowych tego typu:
trzy piąte kwoty przypada wygrywającemu albo (też poprawnie) trzy piąte kwoty przypadają wygrywającemu;
trzy czwarte zbiorów zostało oddane do skupu albo trzy czwarte zbiorów zostały oddane do skupu.


Czy określenie wieczorową porą jest poprawne?
Słownikowo przymiotnik wieczorowy jest tłumaczony jako „związany z zabawą, przyjęciem, odbywającym się wieczorem”. Mamy więc: suknię wieczorową, strój wieczorowy, wieczorowe ubranie. Z kolei przymiotnik wieczorny oznacza „odbywający się wieczorem, związany z wieczorem – końcem dnia”. Jeśli więc koniecznie potrzebujemy jakiegoś przymiotnika związanego z wieczorną porą dnia, to użyjmy właśnie przymiotnika wieczorna. A jeszcze lepiej powiedzieć po prostu: wieczorem. To proste, eleganckie i jednoznaczne.


Czy zwrot życzę wiele szczęścia jest poprawny? Czy nie powinno się mówić dużo szczęścia, ponieważ szczęście jest niepoliczalne? Czy dobrze myślę, że dużo odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych a wiele do policzalnych?
Używanie zwrotu wiele szczęścia spopularyzowało się zapewne dlatego, iż słownikowo wiele w użyciu przysłówkowym „oznacza wielkie nasilenie czegoś; dużo”. Zaczęto więc traktować to słowo jako oczywisty synonim znaczenia dużo. Wydaje się, że sformułowanie wiele szczęścia nie jest już obecnie rażącym błędem. Jednak bardzo wrażliwi na poprawność użytkownicy polszczyzny powinni nadal stosować zasugerowaną w pytaniu regułę.


Mam problem ze sformułowaniem: Cukierki w ulubionych smakach czy cukierki o ulubionych smakach?
Właściwa wersja tego sformułowania to cukierki o ulubionych smakach. Podobnie, jak mówimy: napój o smaku pomarańczowym czy tabletki do ssania o smaku miodu z cytryną.


Jak wygląda w zapisie skrót dla miary objętości cieczy hektolitr?
Skrót ten to hl i pisze się go bez kropki. Stawia się go zazwyczaj po wymienionej liczbie, ale zawsze czyta się go jako cały, odmienny wyraz: 1 hl – czytaj: jeden hektolitr, 5 hl – czytaj: pięć hektolitrów.


Czy nazwy mieszkańców poszczególnych stanów USA powinno się pisać małą czy wielką literą? Chodzi mi konkretnie o mieszkańców Kalifornii.
Nazwy te powinno się pisać wielką literą: Kalifornijczyk, Kalifornijka (D. lm: Kalifornijek), Kalifornijczycy. Ale przymiotnik, zgodnie z zasadami, piszemy oczywiście małą: kalifornijski, kalifornijska, kalifornijskie.


Mam problem z rzeczownikiem widły. Jak powinno się powiedzieć o nich, kiedy mamy dwie lub trzy sztuki?
Zgodnie z zasadami polszczyzny powinno się mówić np.: Dwoje, troje wideł leży (ale nieprawidłowo byłoby: leżą) w szopie. Warto też pamiętać, że dopełniacz tego słowa brzmi: wideł (a nie: widłów).


Jaka forma jest poprawna – bóli czy bólów?
Wyraz ból ma dwie poprawne formy dopełniacza liczby mnogiej – bólibólów. Możemy powiedzieć, że ktoś np. nie może znieść tych bólinie może znieść tych bólów.


Jak budować poprawne konstrukcje z wyrazem ulec?
Według słownika wyraz ulec oznacza m.in.: poddanie się, zgodzenie się na coś wskutek nalegań, zmianę lub zniszczenie w wyniku czegoś, podporządkowanie. Uległym można być wobec kogoś, czegoś. Starajmy się, aby konstrukcje z wyrazem ulec zastępować innymi wyrażeniami, np. ulegają zmianie przekształcać na zmieniają się.
Przykłady:
nasza oferta produktowa jest wzbogacana, a nie nasza oferta produktowa ulega zmianom.
kursy wahają się, a nie kursy ulegają wahaniom.


Która z wersji jest poprawna: ślinik czy śliniak?
Jedyna poprawna wersja brzmi: śliniak.


W treści pisma urzędowego używam zwrotu Pani Kowalska. W dalszej części chcę użyć skrótu w/W. Czy jeśli dotyczy wymienionego wcześniej nazwiska, drugie W powinno być pisane z dużej litery? Która forma jest poprawna: w/w czy w/W?
Niestety, obie te formy są niepoprawne. Po pierwsze dlatego, że prawidłowa wersja tego skrótu to: ww., z kropką po drugim ‘w’ , natomiast bez użycia ukośnika. Po drugie dlatego, że w tego rodzaju skrótach nie używamy dużych liter. Wyjątek stanowią skróty używane przy adresowaniu korespondencji.


Czy prawidłowe jest sformułowanie: podżartowywać sobie z kogoś?
To określenie jest jak najbardziej zgodne z prawidłami języka polskiego. Można by powiedzieć, że podżartowywać sobie z kogoś to o stopień mniej niż sobie z kogoś otwarcie żartować. Przykładem może być zdanie: Podżartowywała sobie ze swojego wielbiciela. Oznaczało by to, że ta osoba żartuje ze swego wielbiciela delikatnie i raczej życzliwie.


Jak brzmi poprawna nazwa mieszkańca Mali?
Mieszkańcy Mali (republiki w zachodniej Afryce) to: r.m. Malijczyk, r.ż. Malijka, a w liczbie mnogiej: Malijczycy. Przymiotnik określający rzeczownik osoby lub rzeczy pochodzącej z Mali brzmi: malijski.


Czy określenie rozczytuję się w powieściach fantasy jest prawidłowe?
Tak, ten czasownik jest używany w polszczyźnie w dwóch znaczeniach. Rozczytywać może znaczyć: zachęcić do czytania, zainteresować czytaniem albo, w bardziej znanym znaczeniu: czytać coś z zapałem, być zapalonym czytelnikiem.


Jak prawidłowo brzmi liczba mnoga przymiotnika świeży w rodzaju męskim: świezi czy świeży?
Prawidłowa jest druga wersja, czyli: świeży. A oto wzorzec deklinacji:
M. świeży np. absolwenci
D. świeżych absolwentów
C. świeżym absolwentom
B. świeżych absolwentów
N. świeżymi absolwentami
Ms. świeżych absolwentach
W. świeży absolwenci!


Czy powinniśmy stosować zaimek jaki czy który?
Jeśli mówimy o cechach i właściwościach kogoś lub czegoś, używamy zaimka jaki, np. Jakie lody lubisz? Jeżeli natomiast mamy na myśli jakąś konkretną jednostkę – osobę, rzecz, zjawisko – powinniśmy zastosować zaimek który, np. Wrzesień to miesiąc, w którym zaczyna się rok szkolny. Zazwyczaj wymienne, nawet nie do końca poprawne, używanie tych zaimków nie powoduje trudności w komunikacji. Jednak zdarzają się wyjątki, kiedy użycie odpowiedniego zaimka decyduje o znaczeniu całego zdania, np. To jest samochód, o którym marzę – mamy tu na myśli to jedno konkretne auto, natomiast w zdaniu: To jest samochód, o jakim marzę – mamy na myśli zestaw cech reprezentowany przez dany pojazd.


Która z form jest poprawna: rzeczpospolitej czy rzeczypospolitej?
Obydwie. Dopełniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej rzeczownika rzeczpospolita występują zarówno w pierwszej, jak i w drugiej z podanych form.


Jaka jest właściwa forma rzeczownika protokół w mianowniku liczby mnogiej? Kilkakrotnie spotkałem się z dwiema formami: protokołyprotokóły, przy czym ta druga forma wydaje mi się niepoprawna.
Zarówno forma protokoły jak i protokółu są poprawne, choć w tekstach zdecydowanie wyższą frekwencję ma forma protokoły.
Nie tylko mianownik liczby mnogiej tego rzeczownika występuje w dwóch obocznych formach. Możemy także mówić, że nie napisaliśmy jeszcze protokołu albo protokółu (D. l.p.), a także rozmawiamy o protokole lub protokóle (Msc. l.p.).


Kiedy używamy liczebników zbiorowych?
Liczebników zbiorowych używamy:
• gdy określamy liczebność grupy składającej się z osób różnej płci, np. troje ludzi, dwadzieścioro dzieci;
• z nazwami niedorosłych istot, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -ę, np. pięcioro kurcząt, trzydzieścioro dziewcząt;
• z rzeczownikami występującymi w parach (choć rzeczownik para coraz częściej wypiera liczebniki zbiorowe), np. dwoje oczu;
• z niektórymi rzeczownikami, które nie mają liczby mnogiej (tzw. pluralia tantum), np. pięcioro drzwi, siedmioro skrzypiec.
Liczebniki porządkowe występują także zwyczajowo w niektórych utartych zwrotach, np. dziesięcioro przykazań czy Rzeczpospolita Obojga Narodów.


Jak należy zapisywać połączenia wyrazowe z członami niby-quasi-?
W połączeniach tych zazwyczaj stosuje się łącznik, np. niby-Polak, niby-artysta, niby-romantycznie, quasi-umysłowy itd. Wyjątkiem od tej reguły jest pisownia terminów przyrodniczych, w których człony niby-quasi- piszemy łącznie, np. nibynóżka, nibyjagoda, nibybłona. Należy także rozróżnić cząstkę niby- pisaną z łącznikiem, która wskazuje na pozory bycia czymś innym od przyimka niby, występującego w funkcji porównawczej i zapisywanego rozłącznie, np. jasny niby słońce.


Czy można powiedzieć prawidłowo, że błąd został całkowicie wyeliminowany?
Przytoczony związek wyrazowy jest przykładem tzw. tautologii, więc takiego zestawienia wyrazów, w którym treść jednego z członów jest zawarta w znaczeniu drugiego wyrazu. Bowiem wyeliminować znaczy słownikowo tyle, co całkowicie zniszczyć, usunąć. Kiedy więc mówimy o całkowitym wyeliminowaniu, popełniamy błąd nadmiaru znaczeniowego.


Czy można używać liczebników porządkowych w rodzaju męskim w liczbie mnogiej?
Liczebniki porządkowe odmienia się tak, jak przymiotniki: pierwszy, pierwszego, pierwszemu, drugiego, trzecim. Natomiast jeśli chodzi o liczbę mnogą takich przymiotników w rodzaju męskoosobowym, używa się tylko pierwszych czterech: pierwsi, drugich, trzecim, czwartymi, ale nie można już powiedzieć: piąci, szóści itd. Można natomiast używać form niemęskoosobowych, np.: szóste, siódme, ósme.


Jaka jest różnica między słowami mariaszmariaż?
Oba te słowa pochodzą od francuskiego mariage [wym. mariaż] – małżeństwo. Faktycznie jednak znaczą zupełnie co innego. Mariasz to, jak podaje Słownik Poprawnej Polszczyzny: „król i dama tego samego koloru w ręku jednego z partnerów” – a więc jest to określenie używane podczas gier karcianych. Natomiast mariaż oznacza to samo, co jego francuski oryginał: „poślubienie kogoś, małżeństwo” i jest raczej słowem wychodzącym z użycia, nieco archaicznym.


Podobno określenie „w każdym bądź razie” jest nieprawidłowe. Czy to prawda?
Określenie to jest błędem frazeologicznym, powstałym z przemieszania członów dwu prawidłowych związków: w każdym razie oraz bądź co bądź. Do tej krzyżówki doszło już dawno temu i wszyscy są przyzwyczajeni do powszechnego używania tego określenia. Można więc powiedzieć, że jest to klasyczny błąd frazeologiczny, tak utarty, że przestał nas razić. Ale nadal jest błędem.


Jak odmienić nazwisko Ludwik Miętta-Mikołajewicz? Chodzi mi dokładnie o formę celownika – w zdaniu zaczynającym się od „Dziękuję Ludwikowi…” spotkałam się z trzema formami: Miętta-Mikołajewiczowi, Mięcie-Mikołajewiczowi, Miętcie-Mikołajewiczowi.
Prawidłowa jest trzecia z wymienionych wersji. Powinno się więc powiedzieć: Dziękuję Ludwikowi Miętcie-Mikołajewiczowi. Jest tak, ponieważ oba człony tego nazwiska można deklinować, przy czym podwójne „t” w pierwszym członie nazwiska implikuje uwzględnienie jego obecności w przypadkach zależnych.


Kiedy używamy średnika?
Średnik to znak interpunkcyjny, który oddziela mniejsze całości w obrębie wypowiedzenia. Jest to znak silniejszy od przecinka, dlatego występuje wyłącznie w wypowiedzeniach złożonych, oddziela pojedyncze zdania samodzielne pod względem myślowo-pojęciowym. Obecnie najczęściej występuje w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia – szczególnie takie, w których wielokrotnie użyto przecinków.


W jakich sytuacjach powinno się używać słowa bynajmniej?
W języku polskim słowo bynajmniej może wzmacniać przeczenie zawarte w wypowiedzi, np. Nie twierdzę bynajmniej, że nie ma innego wyjścia z tej sytuacji. Może być także wykorzystywane jako wykrzyknik będący przeczącą odpowiedzią na pytanie, np. Zgadzasz się ze mną? Bynajmniej.


Piszemy wielką literą, z wielkiej litery czy od wielkiej litery?
W języku polskim możemy pisać wielką literą bądź od wielkiej litery. Dopuszczalna, choć mniej wzorcowa jest także forma od dużej literydużą literą. Natomiast zwrot z wielkiej litery jest rusycyzmem, który dotychczas nie uzyskał aprobaty językoznawców i jest uznawany za błędny.


Która z form jest poprawna: przed trzydziestu laty czy przed trzydziestoma laty?
Ten liczebnik może być użyty w narzędniku (bo o ten właśnie przypadek tu chodzi) w obu przytoczonych formach. I obie z nich są poprawne.


Czy określenie „w temacie” jest poprawne? Chodzi o użycie go w takich sytuacjach, jak np. w zdaniu: W temacie rozwoju naszego działu handlowego poczyniliśmy wszystkie niezbędne działania.
To określenie jest dość często używane, niezwykłą karierę robiło zwłaszcza kilka lat temu – można więc powiedzieć, że było, lub nawet nadal jest, modne. Niestety, nie można potwierdzić jego poprawności. W przytoczonym jako przykład zdaniu należałoby raczej użyć określenia „w zakresie.”
Jeżeli chodzi o popularne stwierdzenie: Nie mam już nic więcej do powiedzenia w tym temacie, należałoby powiedzieć: Nie mam już nic więcej do powiedzenia na ten temat.


Czy sformułowania: „Jak zwał, tak zwał” i „Jak go zwał, tak go zwał” są poprawne?
Pierwsze sformułowanie jest skrótową formą drugiego z przytoczonych powiedzonek, niezbyt językowo elegancką. Jeżeli chcemy tego sformułowania używać – ale tylko w języku potocznym, i tylko mówionym – lepiej wybrać jego dłuższą, pierwotną wersję. Trzeba jednak pamiętać, że jest to powiedzenie z mowy familiarnej, w związku z czym – w języku oficjalnym i pisanym nie do przyjęcia.


Czy przed słowem lub stawia się przecinek?
Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, zależy to bowiem od tego, w jakich zdaniach użyjemy tego spójnika. Lub jest spójnikiem łączącym zdania i wypowiedzenia współrzędne. Zasadniczo nie stawia się przed nim przecinka. Przykładami mogą być zdania:
Popołudniu pójdę na basen lub wybiorę się na spacer. Mój kolega pochodzi z Ameryki Południowej; z Chile lub z Argentyny.

I tak będzie w przypadku zasadniczej większości zdań z użyciem lub.

Istnieją jednak wyjątki. Jeżeli lub użyte zostaje w zdaniu jako dopowiedzenie lub wtrącenie, można taką część wtrąconą oddzielić przecinkiem lub nawet dwoma przecinkami. Oto przykłady:
Ten aktor był niezwykle uzdolniony, lub może raczej niezmiernie lubiany przez reżyserów. Szybko dajcie znać mailem, lub lepiej telefonicznie, czy decydujecie się na tę umowę.


Czy rozwiniętych form zaimków, takich jak „tobie” czy „mnie” możemy używać zamiennie z krótszymi formami – „ci” i „mi”?
Zazwyczaj tak, jednak zdarzają się sytuacje, gdzie polecana jest tylko jedna z tych form. Na przykład rozwinięte formy zaimków, takie jak „tobie” czy „mnie”, występują w zdaniu w pozycji akcentowanej – np. na początku lub na końcu wypowiedzi. Formy krótsze – „ci” czy „mi” – znajdują się na pozycjach nieakcentowanych, np. po czasowniku. „Mnie nie podobała się ta książka”, ALE: „Nie podobała mi się ta książka”.


Jak odmieniać słowa zakończone na -um, np. muzeum, liceum czy forum?
Wyrazy obcego pochodzenia zakończone na -um, takie właśnie jak muzeum, liceum czy forum, odmieniają się tylko w liczbie mnogiej w następujący sposób:
M. licea, muzea, fora
D. liceów, muzeów, forów
C. liceom, muzeom, forom
B. licea, muzea, fora
N. liceami, muzeami, forami
Msc. liceach, muzeach, forach
W. licea, muzea, fora


Czy poprawne jest zdanie: „Mówi, patrząc na każdego z osobna.” Czy można patrzeć na każdego z osobna? Jeśli nie jest to poprawne, to jak inaczej można powiedzieć?
Kiedy mówimy do grupy osób, możemy spoglądać na każdego ze słuchaczy z osobna, oddzielnie. Dlatego można je też sformułować: „Mówi, patrząc na każdego oddzielnie” lub „Mówi, spoglądając bezpośrednio na każdego”.


Czy poprawna jest forma: „Jeśli Państwo nie chcecie” jako swego rodzaju zwrot grzecznościowy i użycie 2. os. liczby mnogiej, chociaż gramatycznie to powinna być 3. osoba liczby mnogiej, czy też: „jeśli Państwo nie chcą”? Czy może obie są już dopuszczalne?
Przedstawiony tu problem dotyczy nie tylko zasad poprawności językowej, ale i savoir-vivre’u. W obu tych aspektach sformułowanie „jeśli Państwo nie chcecie” jest nieprawidłowe. Gramatycznie poprawna jest forma: „jeśli Państwo nie chcą” i taka właśnie forma jest też jedyną dopuszczalną dla osób, które chcą mieć pewność, że zwracają się do odbiorców z pełnym szacunkiem.
Wersja nieprawidłowa jest ostatnio w sformułowaniach związanych z użyciem zwrotu „Państwo” często używana i bardzo modna. Ideą przyświecającą temu błędowi językowemu i zakłóceniu zasad grzeczności jest pewnie chęć większej otwartości, przyjazności. Owo familiarne „chcecie” ma sugerować, że mówca jest z odbiorcami w dobrej komitywie.


Która forma jest poprawna: „w dwa tysiące piątym roku” czy „w dwutysięcznym piątym roku”?
Poprawna jest jedynie forma „w dwa tysiące piątym roku”. Tylko 2000 r. możemy nazywać rokiem dwutysięcznym.


Jaka jest poprawna forma pisowni: „nie występujący” czy „niewystępujący”?
Jedyna poprawna forma to „niewystępujący”, gdyż imiesłowy przymiotnikowe traktujemy jak przymiotniki i stosujemy zasady obowiązujące dla przymiotników.


Czy zwrot „w każdym bądź razie” jest poprawny?
Zwrotu „w każdym bądź razie” należy unikać, gdyż jest niepoprawny. Powstał on z połączenia dwóch innych fraz – „w każdym razie” i „bądź co bądź”. Ich znaczenie jest bardzo podobne i można z nich korzystać wymiennie, przy czym w sytuacjach oficjalnych lepsze będzie „w każdym razie”.


Czy po dwukropku piszemy małą czy dużą litera? Czy są jakieś wyjątki od tej reguły? Czy można napisać takie zdanie „Sposób użycia: Nanieść krem na paznokcie…”? – czy tu możemy słowo „Nanieść” napisać dużą literą?
Po dwukropku piszemy, zaczynając od małej litery. [Sposób użycia: nanieść krem na paznokcie (…). ] Możemy użyć dużej litery, przytaczając po dwukropku czyjąś wypowiedź, np. Powiedział: ,,Jutro będzie decydujący dzień (…)”.


Kobieta – przewodniczący czy przewodnicząca? Która forma jest poprawna?
Obie formy są poprawne. Nazwa stanowiska może pozostać w formie męskiej, można też dostosować ją do formy żeńskiej.


Wątpliwości budzą u mnie wyrażenia „prawie każdy” i „prawie wszyscy”, gdyż ostatnio zarzucono mi, iż są one niepoprawne: „Wszyscy to wszyscy – bez wyjątku”. Czy rzeczywiście nie można powiedzieć np. „Prawie wszyscy udali się na spoczynek, tylko Ala i Tomek zostali w ogrodzie.”?
Wyrażenia te są poprawne. Partykuła „prawie” użyta jest zgodnie ze swoim znaczeniem. Z językowego punktu widzenia trudno znaleźć powody, dla których wyrażenia „prawie każdy” i „prawie wszyscy” mogłyby być niepoprawne.


Czy zapis „akcje niskonotowane” jest poprawny?
Nie jest to poprawny zapis, ponieważ przysłówek z imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem traktowany jest jako zestawienie i pisany oddzielnie. „Nisko” jest przysłówkiem, natomiast „notowany” imiesłowem, dlatego powinniśmy napisać „akcje nisko notowane”.


Który z zapisów jest poprawny: jasno-niebieski, jasno niebieski czy jasnoniebieski?

Poprawną formą jest „jasnoniebieski”. Przymiotnik ten złożony jest z członów nierównorzędnych znaczeniowo. Główne znaczenie zawarte jest w członie „niebieski”, a człon pierwszy („jasno”) dokładniej określa znaczenie główne. Przymiotniki takie piszemy łącznie (np. ciemnoszary, jasnozielony).


Czy stawiamy kropkę po skrótach takich wyrażeń, jak: „według” lub „numer”?
Kropki nie stawiamy po skrótach, które składają się z pierwszej i ostatniej litery skracanego wyrazu. Poprawnymi zapisami będą zatem: „wg” i „nr”.


Jak brzmi poprawnie odmiana wyrazu „cudzysłów”: „W cudzysłowiu” czy „w cudzysłowie”?
Poprawna forma to „w cudzysłowie”. Odmiana wyrazu „cudzysłów” sprawia wielu osobom problemy. Poprawną odmianę najłatwiej zapamiętać dzięki prostemu porównaniu: cudzysłów odmienia się podobnie jak „rów”, czyli: „w rowie”/„w cudzysłowie”
(a nie: „w rowiu”/„w cudzysłowiu”).


Czy stawiać przecinek po wtrąceniach? Czy poprawna jest interpunkcja w zdaniu: „Ze względu na zagęszczenie osób, nie wystarczało już miejsca w domach”?
Zasadniczo nie stawia się przecinka po rozpoczynających zdanie wyrażeniach: „na podstawie”, „w wyniku”, „ze względu”, „na mocy”, „w odróżnieniu od”, „zgodnie z”, jeżeli po wyrażeniach tych nie występuje wtrącenie. Wyrażenia te oddzielamy przecinkiem, jeśli stanowią dopowiedzenie lub wtrącenie: „Konkurs został zrealizowany, zgodnie z warunkami umowy, we współpracy z patronatami”. Jeżeli wyrażenia nie stanowią dopowiedzenia lub wtrącenia, przecinek nie jest konieczny: „Konkurs został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy”.


Czy forma słowa „przekonywujący”, często pojawiająca się w tekstach, jest poprawna?
Forma ta nie jest uważana za poprawną, ale w różnego rodzaju tekstach, zwłaszcza pojawiających się w internecie, funkcjonuje równie często, co formy poprawne: „przekonujący” oraz „przekonywający”.


Jak poprawnie zapisać skrótowiec: USA czy U.S.A.?
Zgodnie z zasadami pisowni polskiej prawidłowym zapisem będzie: USA. Nie stawiamy kropki w skrótowcach zarówno rodzimych, jak i obcych przyswojonych.


Kiedy stosujemy łącznik w przymiotnikach typu: „polsko-angielski”?
Łącznik w przymiotnikach typu „polsko-angielski” stosujemy, jeśli dany przymiotnik złożony jest z dwóch członów znaczeniowo równorzędnych. Pomocą może okazać się podstawienie pod łącznik spójnika ,,i”, np. biało-czerwona flaga (biała i czerwona).


Jak piszemy przedrostki: „super-”, „pseudo-”, „eks-”, „ultra-”, „mini-”?
Przedrostki typu: „super-”, „pseudo-”, „eks-”, „ultra-”, „mini-” piszemy łącznie z wyrazami pospolitymi (np. pseudoartysta, minirozmówki). Natomiast użycie ich przed nazwami własnymi wymaga zastosowania łącznika (np. super-Polak).


Jaka forma jest poprawna: „tak, że” czy – z przecinkiem przed sformułowaniem – „tak że”?
Interpunkcja zależy w tym przypadku od kontekstu zdania, od znaczenia, które chcemy zaakcentować. Poprawny jest zapis: „Mówił wyraźnie, tak że wszyscy zrozumieli”, ale: „Mówił tak, że wszyscy zrozumieli”. W pierwszym zdaniu cały człon ”tak że” wyraźnie należy do zdania podrzędnego. Moglibyśmy nawet zamiennie użyć słowa „więc” („Mówił wyraźnie, więc wszyscy zrozumieli”). W drugim zdaniu akcent zdaniowy pada na słowo „tak”.
Podobną regułę stosuje się np. w sformułowaniu „tym bardziej że”. Łatwo dostrzec tego typu zależność, porównując zdania:
„Boję się duchów, tym bardziej że mieszkam w starym domu.”
„Boję się duchów tym bardziej, że mieszkam w starym domu”
Zmiana położenia przecinka zmienia też znaczenie samego zdania.


Dotychczas w naszej gazecie zakładowej internet i intranet jako nazwy własne pisaliśmy wielka literą, ale w innych czasopismach te słowa bardzo często pisane są małą literą. Jak jest prawidłowo?
Pisownia słowa „internet” wielką literą początkowo związana była z pochodzeniem tego słowa. Funkcjonowało ono jako nazwa własna. Ze względu na ekspansję internetu i coraz powszechniejsze jego użycie nie tylko jako medium, ale w ogóle jako kanału komunikacyjnego, jego nazwę od jakiegoś czasu przyjęło się pisać małą literą (podobną historię ma słowo telefon). Zadziałała tu tzw. zasada uzusu, czyli powszechnego użycia. Jest związana z ułatwianiem codziennej komunikacji. Do niedawna zdarzało się, że internet jako sieć globalną pisaliśmy wielką literą, a jakiś „wycinek” internetu albo internet działający w danej firmie (czyli intranet) – małą literą. Jednak w związku z działaniem uzusu językowego przyjęta pisownia to internet i intranet.


Jak poprawnie zapisywać wyrazy „e-mail” i „SMS”? Czy istnieją polskie formy gramatyczne?
Przede wszystkim poprawna jest forma „e-mail”, a nie „email”, a już z pewnością nie potocznie używana forma „mail”. Jest to zarazem nazwa poczty elektronicznej, adresu tej poczty i samego listu. Natomiast SMS, czyli skrót od angielskiego „Short Message Service” można zapisywać wielkimi literami (SMS) lub słownie (esemes). Niepoprawna jest popularna forma „sms”.

E-mail i SMS odmieniają się zgodnie z regułami języka polskiego, podobnie jak obcojęzyczne nazwiska, acz w wielu przypadkach zachowuje się obcojęzyczną formę wyrazu bez odmiany. Poprawniej jest zatem wysłać SMS (acz wysyłanie SMS-a też jest dopuszczalne) oraz wysłać e-mail (ale już nie wysłać e-maila). Z drugiej strony tekst jest zawarty w SMS-ach i w e-mailach. E-maile wysyłam „na adres” lub „pod adresem” (kogoś). Pierwsza forma jeszcze kilka lat temu uznawana była za rusycyzm, dziś można ją znaleźć w słownikach. Warto zauważyć także, że poprawniej jest pisać o mejlowaniu, a nie o e-mailowaniu. Natomiast SMS kategorycznie kierowane są „pod numer” (forma „na numer” jest błędem).

Podobne reguły stosuje się przy odmianie innych pojęć związanych z komunikacją oraz internetem, np. blog, chat, e-book.


Jak zapisywać liczebniki porządkowe cyframi: 10. czy 10-ty, lata 90’ czy lata ’90?
Niepoprawny jest z pewnością zapis „10-ty”, czyli łączenie cyfry z końcówką fleksyjną. Jeśli chodzi o zapis z kropką, słownikowa reguła nakazuje po cyfrach arabskich zawsze stawiać kropki. Jednak ogólnie przyjętym zwyczajem jest, że jeżeli z kontekstu zdania można wyraźnie odczytać, iż mamy do czynienia z liczebnikiem porządkowym, kropka nie jest konieczna. Dla przykładu użycie kropki w zdaniach: „Lekarz zbadał 1. dziecko” i „Lekarz zbadał 1 dziecko” zmienia jego treść. Nie stawia się także kropek w zapisie dat, czyli: „24 grudnia”, a nie „24. grudnia”.

Popularny zapis „lata 90′ ubiegłego wieku”, czyli z apostrofem jest z punktu widzenia ortografii niepoprawny. W tym wypadku należy użyć zapisu z kropką, czyli „lata 90. ubiegłego wieku”. Sam apostrof w kontekście daty pojawił się jako skrótowa forma zapisu pierwszych cyfr roku (tysięcy i setek), np. „Grudzień ’90”. Maniera jest prawdopodobnie kalką z języka angielskiego, gdzie apostrof skraca zapis, np. „rock’n’roll” zamiast „rock and roll”. Z punktu widzenia języka polskiego nie jest to forma poprawna, ale zadomowiła się na dobre w drukowanych tekstach i nie jest postrzegana jako rażący błąd.


Czy możliwy jest związek frazeologiczny typu „lawinowy wzrost”? Uczono mnie, że lawiny lecą raczej w dół, więc poprawnie byłoby „lawinowy spadek” – np. notowań…
W Słowniku Języka Polskiego „lawinowy” jest definiowany dwojako: jako ten, który jest związany ze śnieżną lawiną i ten, który pojawia się nagle i szybko się powiększa. W niektórych związkach frazeologicznych logika ustępuje miejsca uzusowi, czyli użyciu powszechnemu. „Lawinowy wzrost” np. cen ma obrazować ich szybki wzrost. Określenie pojawia się w mediach wyjątkowo często, prawdopodobnie ze względu na swoją nośność i specyfikę brzmienia. Określenie jest już w powszechnym użyciu i jest prawidłowe, chociaż może budzić pewne zastrzeżenia ze względu na swoje geograficzne konotacje. Podobnie lawinowo napływają informacje, notujemy lawinowy odpływ dewiz, ale też lawinowy spadek. Dlatego określenie „lawinowy wzrost notowań” jest również prawidłowe, bo odnosi się do tempa, a nie kierunku. Lawina to po prostu utrata pewnej stabilności i przemieszczanie się.


Jak prawidłowo piszemy „zimnowalcowany” i „gorącowalcowany”?
Wyrazy „zimnowalcowany” i „gorącowalcowany” pisze się łącznie. Pisownią podobnych słów rządzi zasada, że wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, traktuje się jako zestawienia i pisze rozdzielnie. Jednak niektóre takie słowa scaliły się i ten przypadek jest właśnie przykładem takiego scalenia. W przypadku tych słów składniki połączeń nie wykazują już doraźnej cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz stanowią o jego trwałej właściwości. Tak jest w przypadku „zimnowalcowanego” i „gorącowalcowanego” – tak jak „słabosłyszący” – tu chodzi o schorzenie, ale: student słabo słyszący wykład; szybkoschnący lakier, ale szybko schnąca tkanina.


 

Czy przy pisaniu adresu na kopertach ulicę Krakowskie Przedmieście powinniśmy pisać ze skrótem ul., czy bez niego?
Krakowskie Przedmieście, podobnie jak Nowy Świat, czy Rynek Starego Miasta są nazwami używanymi zwyczajowo jako samodzielne określenia nie tylko ulicy, ale też pewnego małego rejonu Warszawy (podobnie jak np. nazwy parków – Łazienki, Agrykola). Nie jest więc błędem mówienie o budynku na Krakowskim Przedmieściu. Jednak oficjalna nazwa brzmi: ulica Krakowskie Przedmieście, podobnie jak nazwy innych warszawskich ulic zaczerpnięte z historycznego nazewnictwa w stolicy: jest więc ulica Kamienne Schodki, ulica Burleska, ulica Kanonia. Zatem adres na kopercie powinien być zgodny z nazewnictwem oficjalnym, czyli: ul. Krakowskie Przedmieście 28.


Jak prawidłowo odmienić nazwę miejscowości Małogoszcz – nie ma sklepu w Małogoszczy, czy nie ma sklepu w Małogoszczu?
Prawidłowa forma to Małogoszczu.


Czy powinno się wstawiać spację między liczbę a jednostkę, np.: 100 g czy 100g, 1 % czy 1%, 2 szt. czy 2szt.?
Symbole walut oraz oznaczenia jednostek miar zapisuje się po liczbie z odstępem, a więc będzie 100 g, 2 szt., znak procentu jest wyjątkiem, który pisze się bez odstępu, czyli w tym przypadku 1%, choć w tekście zalecamy pisać symbol słownie, czyli 1 proc.


Czy poprawny jest zapis: „ze sobą”? W słowniku znajduję tylko: „z sobą”.
Zapis „ze sobą” jest jak najbardziej poprawny. „Ze” to oboczna forma przyimka „z”, której używa się w sytuacjach, w których wymówienie krótszej formy w zestawieniu z pierwszą głoską kolejnego wyrazu nastręczałoby trudności. Ta oboczność ma także historyczne uzasadnienie, związane z rozwojem języka polskiego i zanikiem jerów, ale z punktu widzenia poprawności kwestie historyczne mają drugorzędne znaczenie.

Analogicznymi obocznościami są np. „w” i „we”, „przez” i „przeze”. Przykłady zastosowań (wszystkie poprawne):
„z domem”, ale „ze smakiem”,
„w poniedziałek”, ale „we wtorek”,
„przez płot”, ale „przeze mnie”.

Przykładów jest więcej, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, który jest przedmiotem odpowiedzi. Jest on o tyle wyjątkowy, że tak naprawdę można spokojnie użyć obu form, ponieważ da się wymówić bez większej trudności (choć chyba drugą łatwiej…) zarówno „z sobą”, jak i „ze sobą”. I obie są poprawne!


Jak powinno brzmieć określenie specjalisty zajmującego się przeglądem systemów zarządzania ISO? Osoby, piastujące te funkcje, upierają się przy nazwie auditor.
Trwa spór o pisownię tego słowa, nawet wśród językoznawców. Uważamy, że prawidłowa nazwa tej funkcji to audytor, zgadzając się z opinią prof. Jerzego Bralczyka.


Przy drukowaniu firmowych wizytówek napotkaliśmy problem związany z nazwami stanowisk. Czy powinno się pisać np. Specjalista ds. Badań Laboratoryjnych, czy Specjalista Badań Laboratoryjnych, Specjalista ds. Promocji, czy Specjalista Promocji?
Sugerujemy jednak wersję: specjalista ds. badań laboratoryjnych – jako bardziej czytelną i jednoznaczną, a zarazem najpowszechniej stosowaną współcześnie. Dodatkowo warto pamiętać, że funkcje piszemy małą literą, choć na wizytówkach w większości przypadków są pisane wielką literą.


Mam wątpliwości związane ze słowem flota. Zauważyłam w jednym z Waszych tekstów zwrot „flota samochodowa”. To określenie stało się modne. Słowniki mówią, że flota to coś pływającego. Winno się więc chyba używać zwrotu tabor samochodowy?
Słownikowym i podstawowym znaczeniem słowa „flota” jest faktycznie coś pływającego, a konkretnie zespół statków lub okrętów. Znaczenia słów jednak stale się poszerzają i tu mamy do czynienia z takim poszerzeniem – od pewnego czasu firmy nazywają swój tabor flotą. Za nimi prasa firmowa, która musi posługiwać się zbliżonym do firmowego językiem.

Dlaczego słowo „tabor” zostało wyparte? Być może jako przestarzałe albo kojarzące się z taborem cygańskim… W gruncie rzeczy wytłumaczenie jest o wiele prostsze i… takie, jak zwykle. Wyparcie słowa „tabor” przez słowo „flota” wiąże się z wpływem języka angielskiego na język polski. Po angielsku słowo „fleet” używane jest do określenia zespołu pojazdów, w tym również samochodów. Wraz z ekspansją międzynarodowych korporacji następuje ekspansja anglojęzycznej lub kalkującej anglojęzyczną terminologii.


Pytanie dotyczy pisowni nazw ulic typu patronackiego, gdy nie używamy całej nazwy, a tylko nazwiska. Czy pisać: „ulica Księdza Popiełuszki” czy „ulica księdza Popiełuszki”; „ulica Van Gogha” czy „ulica van Gogha”?
Jeśli chodzi o nazwy ulic, zasada naczelna głosi, że wszystkie człony piszemy wielkimi literami (z wyjątkiem samego słowa ulica i jego skrótu ul.). Ta zasada obejmuje również nazwy wieloczłonowe, takie jak: ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, ul. Orderu Uśmiechu, ul. Pod Skocznią, ul. Przy Bażantarni, ul. Ks. Jana Sztuki, ul. Księcia Janusza.

Przeglądając spis ulic np. Warszawy, można jednak znaleźć zapisy typu: ul. van Gogha, ul. gen. Maczka. Przedrostki nazwisk i skróty są pisane małymi literami. Dlatego, zgodnie z uzusem, nie będzie błędu ani przy zapisie „ul. Księdza Popiełuszki”, ani w wersji „ul. ks. Popiełuszki”.

Uzus to powszechna praktyka językowa, która czasem odbiega od sztywnych reguł. Dla wszystkich zrozumiała, a także powszechnie akceptowana – nawet jeśli częściowo nie odpowiada sugerowanej w słownikach regule.


Jak powinno się poprawnie mówić: „Bydgoszcz położona jest” czy „Bydgoszcz położony jest”?
Nazwa miasta Bydgoszcz gramatycznie jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Tak więc: Bydgoszcz położona jest nad Brdą, jadę do Bydgoszczy, wspomnienia zawdzięczam Bydgoszczy, widzę Bydgoszcz, opowiadam o Bydgoszczy, tęsknię za Bydgoszczą.


Jak piszemy wyrazy: nie droższy, nie lepiej – razem czy osobno?
Partykułę „nie” piszemy oddzielnie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np.:
• nie lepszy, nie najlepszy;
• nie droższy, nie najdroższy;
• nie lepiej, nie najlepiej;
• nie gorszy, nie najgorszy;
• nie łatwiej, nie najłatwiej;
• nie łatwiejszy, nie najłatwiejszy.


Jeden z bohaterów historii, którą czytam, ma na imię Honey (z języka angielskiego wym. Hanii). Zastanawiam się, jak powinno się odmieniać tę nazwę w języku polskim? Czy ta deklinacja powinna brzmieć tak?:
M. Honey,
D. Honeya? Honeyego? (fonetycznie powinno to chyba brzmieć Haniego),
C. Honeyowi? Honeyemu? (fonetycznie: Haniemu),
B. Honeya? Honeyego? (fonetycznie: Haniego),
N. Honeyem? Honeym? (fonetycznie: Haniim),
Msc. Honeyu? Honeyem? (fonetycznie: Haniim)?
I jak zastosować w tej odmianie apostrofy (np. Honey’emu)?

Jeżeli to imię bohatera płci męskiej, odmiana powinna wyglądać następująco:
M. Honey
D. Honey’ego
C. Honey’emu
B. Honey’ego
N. Honey’im
Msc. Honey’im
W. Honey!
Proponowana wymowa jest prawidłowa – tak właśnie powinno to brzmieć.


Moje pytanie dotyczy pisowni wyrażenia „Państwo” (mam na myśli wyrażenie stosowane w oficjalnych pismach, rozpoczynanych zwrotem „Szanowni Państwo!”). Jaka jest poprawna odmiana tego wyrażenia w zdaniu: „dokonaliśmy zmian w wykorzystywanych przez Państwa programach”, czy: „dokonaliśmy zmian w wykorzystywanych przez Państwo programach”?
A oto wzór deklinacyjny odmiany rzeczownika Państwo (w znaczeniu grzecznościowym):
M. kto? co? Państwo np. Malinowscy
D. kogo? czego? (np. nie ma) Państwa Malinowskich
C. komu?czemu? (np. się przyglądam) Państwu Malinowskim
B. kogo? co (np. widzę)? Państwa Malinowskich
Ms. z kim? z czym? (np. rozmawiam) Państwem Malinowskimi
N. o kim? o czym? (np. opowiadam) Państwu Malinowskich
W. o! Państwo Malinowscy!

W tym przypadku musimy użyć biernika (wykorzystywany przez kogo, co?). A więc: wykorzystywany przez Państwa.

Gdybyśmy napisali „wykorzystywany przez Państwo”, można by to rozumieć jako zwrot odnoszący się do państwa jako aparatu władzy, a przecież tutaj chodzi o inne znaczenie tego słowa.


W związku ze zbliżającą się Wielkanocą mam pytanie, czy poprawnie napisane życzenia to: „radosnych Świąt Wielkanocnych” czy „radosnych świąt Wielkanocnych”, czy może „radosnych świąt Wielkiej Nocy”?
A oto poprawne wersje:
• radosnych Świąt Wielkanocnych!
• radosnej Wielkanocy!
• radosnych świąt Wielkanocy!
• radosnych świąt Wielkiejnocy!


Jak prawidłowo powinnam napisać słowo „średnio zaawansowany” łącznie czy rozdzielnie, ponieważ niektóre słowniki ortograficzne wskazują na pisownię rozłączną?
Słowo średnio, również traktowane jako spójna część znaczeniowa większości przymiotników i imiesłowów, piszemy oddzielnie np.: średnio zaawansowany, średnio wypieczony, średnio wydajny, średnio oszczędny, średnio sytuowany itp.

Słowo to pisane jest łącznie jedynie w stałych, istniejących jako oddzielne definicyjnie, słowach-zrostach np. średniowieczny, średnioziarnisty, średnioterminowy, średnioprężny.


Jak powinniśmy mówić prawidłowo:
• do Chorwacji czy na Chorwację (np. wyjeżdżam na wczasy)?
• do solarium czy na solarium (np. chodzę raz w tygodniu)?
• czy rzeczownik radio odmienia się czy nie (czyli zamiast „słyszałem w radio” ma być „słyszałem w radiu”)?

Zawsze jedziemy do Chorwacji, chociaż jeździmy np. na Słowację. Okazuje się jednak, że językoznawcy dopuszczają obecnie także formę do Słowacji. Ale „na Chorwację” to błąd językowy.
Zdecydowanie chodzi się do solarium, a nie „na”.
Rzeczownik radio odmienia się przez przypadki klasycznie w liczbie pojedynczej:
M. radio,
D. radia,
C. radiu,
B. radio,
Msc. radiem,
N. radiu,
W. radio!


Jak powinno się napisać: – „łamią sobie głowę, jakby tu uatrakcyjnić podróż” czy „łamią sobie głowę, jak by tu uatrakcyjnić podróż” – „nie jest to takie proste, jakby się wydawało” czy „nie jest to takie proste, jak by się wydawało”?
W pierwszym przypadku proszę napisać:
„Łamią sobie głowę, jak by tu uatrakcyjnić podróż.”,
zaś w drugim:
„Nie jest to takie proste, jakby się wydawało.”


Czy poprawnie mówi się, że jakiś środek jest „udrożniający” czy „udrażniający”?
Poprawna jest tylko wersja: „udrożniający”.


Która z form odmiany jest prawidłowa: ulica Hauke Bosaka czy też Haukego Bosaka?
Zasada naczelna języka polskiego w odniesieniu do nazwisk (także obco brzmiących) mówi, że jeśli możemy je odmienić według polskich grup deklinacyjnych, robimy to. Tutaj sugerujemy więc: ulica Haukego-Bosaka.

Proszę jednak pamiętać, że to nazwisko piszemy z łącznikiem. Hauke to nie imię Bosaka, ale pierwszy człon jego nazwiska (Józef Hauke-Bosak).


Czy sformułowanie „w przeciwności do kogoś, czegoś” jest równie poprawne jak „w przeciwieństwie do kogoś, czegoś”? Czy można je traktować jako formy oboczne?
Pierwsze ze sformułowań jest niepoprawne. Możemy powiedzieć (i napisać) jedynie „w przeciwieństwie do kogoś, czegoś”. Słowo ‘przeciwność’ oznacza co innego niż ‘przeciwieństwo’. Przeciwność to niesprzyjająca okoliczność, którą napotykamy, dążąc do czegoś np.: Chciał studiować w Warszawie, ale spotkał na swej drodzy liczne przeciwności, wśród nich brak pieniędzy na mieszkanie w stolicy. ‘Przeciwieństwo’ to odwrotność czegoś, cecha, fakt lub działanie, będące w opozycji, np. W przeciwieństwie do mojego brata, nie lubię nurkowania.


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do odmiany wyrazu obuwie, bardzo proszę o odmianę tego rzeczownika przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Czy sformułowania: „obuwie są dostępne” i „obuwie jest dostępne” są poprawne? Czy należy powiedzieć: „obuwie, których” czy raczej „obuwie, którego”?
Moje drugie pytanie dotyczy stosowania dużej litery na początku pierwszego zdania w liście, jeżeli po pozdrowieniu: „Witam serdecznie” pojawia się przecinek. Nie kończymy go kropką, więc czy następny wyraz należy zaczynać od dużej litery?

1. Obuwie to rzeczownik liczby pojedynczej, choć znaczeniowo używany jest zarówno w odniesieniu do jednej pary butów, jak i wielu par. W związku z tym nie możemy go odmienić w liczbie mnogiej. A oto prawidłowa odmiana:
M. obuwie
D. obuwia
B. obuwie
C. obuwiu
N. obuwiem
Msc. obuwiu
W. obuwie!

Zawsze więc powiemy: „obuwie jest dostępne” i „obuwie, którego”.

Mówimy o obuwiu w dobie, gdy słowo obuwie wydaje się nieco skromne wobec mnogości stylów, modeli i materiałów, dlatego ulegamy tu pokusie podobnej do pokus pracowników firm wielu branż. Spotkamy się więc z ryzykami (choć ryzyko ma tylko l. poj.), mlekami (choć mleko jest tylko w l. poj.), odzieżami (choć w jęz. polskim istnieje tylko odzież). Przykładów jest więcej.

Piszemy i mówimy: różne style obuwia, różne modele obuwia, modele obuwia z linii letniej… itp. Nie piszemy: obuwia zimowe, obuwia skórzane. To poważny błąd gramatyczny!

2. Nie jest w tym miejscu potrzebna duża litera. Po przecinku, zgodnie z zasadami polskiej interpunkcji, stosujemy małą literę.

Kiedyś po powitaniu stosowano w listach zwyczajowo wykrzyknik (Szanowna Pani!) i wtedy na początku listów były wielkie litery. Zwyczaje zmieniły się, głównie za sprawą poczty e-mailowej. Współczesny przecinek po powitaniu implikuje początek treści listu małą literą.


Jeśli ktoś złamał prawo to mówi się, że „prawo zostało złamane”. A gdy ktoś obszedł prawo to „prawo zostało…?”
Taka forma po prostu nie istnieje. Nie wszystkie sformułowania w stronie czynnej możemy automatycznie zamieniać na stronę bierną.

Jeśli język nie proponuje prawidłowej formy, musimy użyć innego sformułowania.

Można powiedzieć „ktoś obszedł prawo” w stronie czynnej, choć właściwie jest to określenie potoczne i w sytuacjach oficjalnych oraz na piśmie nie powinno się go używać wcale.


Czy można bisować dwukrotnie, skoro bis znaczy: dwukrotnie, powtórnie, jeszcze raz?
W warstwie znaczeniowej słowa „bisować” mieści się rzeczywiście owo „bi”, czyli podwójność.

Z drugiej strony jednak, będąc na koncertach, spotykamy się często z sytuacją, gdy występ artystów tak spodobał się publiczności, że po pierwszym utworze na bis… był drugi – też na bis. Jeśli tak było – to w rzeczywistości artysta bisował dwukrotnie.

Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, w której „bisowaniem” nazywamy powtórzenie części występu ku uciesze publiczności, a jeśli nastąpiło to dwa razy – mogło być dwukrotne. I nie jest to błąd pod względem logicznym, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być pleonazmem.


Ostatnio nagminnie używa się określenia „we krwi” – ilość alkoholu we krwi, badanie cholesterolu we krwi, zarazki we krwi, oznaczenie cukru we krwi, toksyny we krwi… Mnie to razi estetycznie i wolałbym napisać we wszystkich tych przypadkach po prostu: w krwi. Jak jest poprawnie?
Określenia „we krwi” używa się na tej samej zasadzie, na jakiej piszemy: „wolałbym napisać we wszystkich formach”, a nie „w wszystkich formach”.

Mamy tu do czynienia ze zrostem dwóch spółgłosek, dlatego dołączamy do przyimka samogłoskę „e”, ułatwiającą czytanie i wymowę. I nie ma w tym błędu.

Napisanie „w krwi” nie będzie błędem, ale osoba, która przeczyta ten tekst (zwłaszcza na głos), będzie miała kłopoty fonetyczne.


Czy jeśli coś „potrafi zdziałać cuda”, można też powiedzieć, że coś „działa cuda”?
Ktoś mi zarzucił, że nie można powiedzieć w ten sposób. Czy łączliwość tego związku jest aż tak silna, że nie można użyć sformułowania „działać cuda”? Dla przykładu: „nasza metoda potrafi zdziałać cuda”, ale już nie „nasza metoda działa cuda”?

Związki frazeologiczne (bo o nich tu mowa) mają to do siebie, że nie są modalne, poza odmianą fleksyjną, która czasem jest możliwa. Dlatego, jeśli chcemy je zmieniać na własną rękę, musimy być przygotowani na słowa krytyki osób, które bardzo dbają o poprawność języka.

Oczywiście są takie obszary jak żart językowy, neologizmy czy językowa fantazja każdego z nas jako użytkownika polszczyzny. Jeśli więc zmienia Pani stały związek tylko w potocznej rozmowie – dramat się nie dzieje, choć popełnia Pani błąd frazeologiczny. Natomiast w wypowiedziach na piśmie i szerszym forum rozmów obowiązują ścisłe reguły poprawności językowej.


Jaka jest prawidłowa forma zapisu skrótu „mój telefon wewnętrzny”:
– tel. wew. 23
– telef. wewn. 23.
Czy obie formy są prawidłowe, czy jedna z nich? A może jeszcze inaczej?

Zdecydowanie sugerujemy użycie pierwszej wersji, tzn. „tel. wew.”, druga wersja jest skrótem nieprawidłowym.


Jaka jest poprawna forma dla rzeczownika liczby mnogiej „płytki”: „Nie zapomnij wybrać płytek do łazienki” (nie zapomnij wybrać – kogo?, czego? płytek) czy raczej „Nie zapomnij wybrać płytki do łazienki”(nie zapomnij wybrać – kogo?, co? – płytki)?
Po przeczeniu powinno się używać dopełniacza (kogo?, czego?), nie zaś biernika (kogo?, co?). Najlepiej byłoby to zdanie sformułować następująco: „Nie zapomnij o wybraniu płytek do łazienki”.


Mam problem z podpisami pod zdjęcia. Czy na końcu tych, bądź co bądź zdań, powinno się stawiać kropkę, czy nie? Jak wygląda sprawa, gdy podpis składa się z dwóch zdań? To pierwsze zawsze zakończone jest kropką, a co z drugim?
Redakcje stosują rozmaite rozwiązania. Jednak najczęściej nie stawiamy kropek w podpisach pod zdjęciami. Jeśli podpis składa się z dwóch lub więcej zdań, te, które są wewnątrz podpisu, mają kropki, końcowe zaś nie. W tym przypadku nie przejmujemy się tą niekonsekwencją jako wynikiem przyjęcia pewnej określonej konwencji.


Czy wyrażenie „południowy zachód” pisze się razem, czy osobno?
Są to dwa oddzielne słowa, a więc piszemy je tak, jak w pytaniu: „południowy zachód”. Natomiast przymiotnik od tego kierunku świata zapisujemy: „południowo-zachodni”.

Istnieje też określenie „południo-zachód”, które również zapisujemy z dywizem, a więc krótkim myślnikiem, nieoddzielonym spacjami.


Jak napisać zdanie: „Zobowiązuję się do nierozpowszechniania, niepublikowania, niekopiowania, niewykorzystywania”?
To prawidłowy ortograficznie zapis. „Nie” z rzeczownikami pisze się łącznie, a więc: nierozpowszechnianie, niekopiowanie, niewykorzystywanie, a także: nieuczestniczenie, niedomaganie się, nieupominanie się.


Tłumaczę z angielskiego na polski tekst o wydawnictwie. W tekście angielskim pojawia się słowo „flatplan”. Z kontekstu wynika, że jest to nazwa planu publikacji, na którym widać strony ułożone kolejno w ostatecznym kształcie i kolejności, w jakiej zostaną wydrukowane. Jak brzmi polski odpowiednik słowa „flatplan”? Zastanawiam się również, czy w żargonie redaktorskim funkcjonuje jeszcze jakaś inna nazwa?
Czy istnieje oficjalne słowo lub zwrot na określenie podpisu pod zdjęciem? Czy jest to po prostu właśnie „podpis pod zdjęciem”, czy też np. „komentarz do zdjęcia”, czy jeszcze inny zwrot?

Język polski nie przewiduje oddzielnego słowa, które byłoby odpowiednikiem angielskiego „flatplan”. W praktyce redakcyjnej używamy na określenie tego rodzaju konspektu słowa szpigiel, które – według mojej wiedzy – jest niemieckie.
Nie ma oddzielnego, jednego tylko słowa, nazywającego w polszczyźnie podpis pod ilustracją. Jest to może niewygodne w praktyce wydawniczej, ale tłumaczowi stwarza większe możliwości. Możemy więc napisać, tak jak Pani sugeruje: podpis pod zdjęciem, podpis do zdjęcia, komentarz do zdjęcia, opis zdjęcia, opis pod zdjęcie, itp.


Jak napisać poprawnie zdanie: „By poznać Wasze opinie jeszcze lepiej…” czy „By poznać Wasze opinie jeszcze bardziej…”?
Sugerujemy wersję, która brzmi: „By poznać Wasze opinie jeszcze dokładniej…” lub „By jeszcze lepiej poznać Wasze opinie…”


Jak lepiej napisać: zwiększam dodatek na 1000 zł czy do 1000 zł?
Prawidłowa forma tego sformułowania brzmi: zwiększam dodatek do 1000 zł (jeśli chodzi o zwiększenie dodatku, który wynosił np. 750 zł o 250 zł, a więc do kwoty 1000 zł).

Jeśli chodziło o zwiększenie dodatku o kwotę 1000 zł, należałoby napisać: zwiększam dodatek o 1000 zł.


Jak powiedzieć poprawnie: „kompozycja olejów” czy „kompozycja olei”?
Obie przytoczone odmiany są poprawne. Rzeczownik ‘olej’ odmienia się według I deklinacji męskiej, w której dopełniacz liczby mnogiej ma końcówkę -i, ale Słownik Języka Polskiego podaje formę

lm D z końcówką -ów na pierwszym miejscu.


Czy można użyć słowa „wystuknięta”? Czy to jest prawidłowa forma od czasownika „stuknąć” lub „wystukać”? To słowo zostało użyte w takim kontekście: „ta literka pomyłkowo mi się wystuknęła” (chodzi o klawiaturę komputera).
Przytoczona forma językowa jest nieprawidłowa. W tym przypadku powinno się użyć słowa: „wystukana”. Natomiast w tym zdaniu nie ma ani słowa „wystuknięta”, ani „wystukana”. Jest czasownik „wystukać”, odmieniony błędnie.
Prawidłowo to zdanie brzmiałoby: „Ta litera omyłkowo mi się wystukała”.


Mam pytanie dotyczące pisowni wyrażeń w zdaniu: Brał udział „w konkursie”, jest zdobywcą nagrody „na konkursie”, otrzymał nagrody „na konkursie”? Jak poprawnie powinno brzmieć wyrażenie w przypadku festiwalu? Uczestniczył w festiwalu, zdobył nagrodę na festiwalu (w festiwalu)? I ostatnie: jest wykładowcą „na uczelni” czy „w uczelni”, studiował „na akademii/uniwersytecie” czy „w akademii”?
Prawidłowa forma: brał udział „w konkursie”, zdobył nagrodę „w konkursie”. Nie ma tu innej możliwości prawidłowego użycia przyimka. W przypadku festiwalu: brał udział „w festiwalu”, zdobył nagrodę „na festiwalu”. Studiować można „na uczelni” albo „na uniwersytecie”, ale w przypadku akademii jest już inaczej. Mówimy: studiował „w akademii”, sformułowanie „na akademii” jest dopuszczalne, ale mniej poprawne. Jeśli chodzi o wykładanie na uczelni, można powiedzieć: jest „wykładowcą uczelni” albo jest „wykładowcą na uczelni”. I dalej: jest „wykładowcą na uniwersytecie”, jest „wykładowcą uniwersytetu”. I w końcu: jest „wykładowcą w akademii” lub „wykładowcą akademii”.


W naszej branży, a zatem – w konsekwencji – także w naszym biuletynie wewnętrznym custom publishing, często używamy słowa implementacja. Czy można wiedzieć, skąd ono pochodzi, co dokładnie oznacza i czy można je zastąpić jakimś równorzędnym polskim słowem?
Implementacja to słowo pochodzące z łaciny, które stosować można w dwóch znaczeniach: informatycznym i jako pojęcie z zakresu teorii decyzji (a więc stosowane w: matematyce, psychologii, zarządzaniu i politologii). W znaczeniu pierwszym to informatyczny proces wdrożenia abstrakcyjnego systemu lub programu w konkretny komputer lub program. Implementacja ma na celu zintegrowanie nowego systemu z ważnymi procesami w przedsiębiorstwie, by poprawić funkcjonowanie firmy.
Implementacja w teorii decyzji to część procesu decyzyjnego, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji. W biuletynach custom publishing panuje moda na to słowo. Często jest optymalnym określeniem i nie warto go uparcie tłumaczyć na polski. Jeśli jednak ma to swoje uzasadnienie, warto je zastąpić innymi słowami: wprowadzenie, wdrożenie, zastosowanie, realizacja w praktyce.

Trzeba pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy wszyscy czytelnicy doskonale znają znaczenie jakiegoś zapożyczenia, zdecydowanie łatwiej przyswaja im się słowa rodzime. Ma to wpływ na jakość odbioru i ocenę przydatności publikowanego w biuletynie custom publishing artykułu.


 

W okresie świątecznym zawsze mamy w naszej firmie kłopot dotyczący pisowni rozmaitych słów związanych ze świętami. Czy Wesołych Świąt zawsze trzeba pisać dużymi literami? Jak zapisuje się inne tego typu sformułowania?
Jeśli chodzi o życzenie Wesołych Świąt, piszemy je wielkimi literami ze względów uczuciowych i grzecznościowych. A więc, jeśli zamieszczają Państwo te życzenia w piśmie dla pracowników czy partnerów i klientów, zdecydowanie rekomendujemy użycie tu wielkich liter.

Nazwy świąt i dni świątecznych także zawsze piszemy wielkimi literami, a więc m.in.: Nowy Rok, Boże Narodzenie, Gwiazdka, Wielkanoc, Popielec, Środa Popielcowa, Wielki Tydzień, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wszystkich Świętych. Natomiast nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów piszemy małymi literami. Mamy więc: tłusty czwartek, andrzejki, mikołajki, dożynki, dyngus, oczepiny, walentynki (tak!), zaręczyny.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie powszechnie stosowane i bardzo modne jest używanie wielkich liter wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Najczęściej widzimy to w reklamach i tekstach promocyjnych. Język się zmienia, a tu wyraźnie widoczny jest wpływ języków firm macierzystych koncernów, które zamawiają te reklamy. Póki jednak jesteśmy w stanie nad tym panować, starajmy się w naszych gazetach używać prawidłowych form.


 

Często słyszę stałe zwroty w niecodziennych formach: np. zamiast „mam tego po same uszy” – „mam tego wkoło uszu” albo zamiast „cierpiał męki Tantala” – „miał męczarnie Tantala”. Czasami mój znajomy mówi także „Było tam tak zimno, że to poezja”, a chyba zwrotem „to poezja” określa się raczej pozytywne i piękne wydarzenia? Proszę o odpowiedź, na ile poważne to błędy i czy można je tolerować (przynajmniej w mowie)?
Przysłów, powiedzonek i stałych związków frazeologicznych powinno się używać w prawidłowych brzmieniach. A to dlatego, że chociaż używające ich błędnie osoby na ogół w końcu zrozumiemy dobrze, takie burzenie tradycji językowej może prowadzić do semantycznych nieporozumień. Najlepszym przykładem jest używanie przez owego znajomego zwrotu, zarezerwowanego do określania rzeczy pięknych, dla oddania wrażeń zupełnie nieprzyjemnych. Można by pomyśleć, że owemu znajomemu niska temperatura bardzo odpowiadała i dlatego użył właśnie takiego zwrotu.

A więc nieprawidłowe użycia stałych złożeń znaczeniowych są błędami językowymi – nie tak może rażącymi jak błędy ortograficzne w piśmie czy gramatyczne w mowie, ale jednak błędami. Niestety, coraz mniej ludzi na tyle dobrze zna polszczyznę, aby używać prawidłowo i świadomie całego jej bogactwa frazeologicznego. Na pewno świetnym treningiem dla intelektu jest w tej materii lektura dobrej literatury, bogatej w użycia tego rodzaju sformułowań.


Często spotykam się z opinią, że pisanie daty w sformułowaniu np. „Dnia 15 września br. obradowała Rada Nadzorcza” jest błędne. Jak powinien wyglądać poprawny zapis?
Taki zapis daty jest jakby żywcem skopiowany ze stenotypicznego zapisu spotkania tejże rady. Jeżeli chcemy, aby nasz przekaz lepiej trafiał do czytelników, był mniej oficjalny, a bliższy naszych wspólnych spraw, piszmy:
• zamiast: „Dnia 15 września br. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej”,
• w następujący sposób: „Spotkanie Rady Nadzorczej odbyło się 15 września tego roku.”
lub
• zamiast „W dniach 12-14 listopada br. spotkaliśmy się na wyjeździe integracyjnym w Słupsku.”,
• w następujący sposób: „Nasz wyjazd integracyjny był okazją do spotkania w Słupsku między 12 a 14 listopada.”
Wszyscy na pewno będą pamiętać, który to był rok.


Czy w zestawieniu znaków w rodzaju:
?”.
!”.
…”.
powinna być kropka na końcu, czy należy uznać ją za zbędną (nadmiarową)? Są różne zdania i różne słowniki wskazują inaczej. Proszę o podanie swojej interpretacji zagadnienia lub podanie jednoznacznego rozstrzygnięcia. Np. w zadaniu: Wspominając minione lata, moglibyśmy powtórzyć za Gałczyńskim: „Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych?”. kropka na końcu chyba jest zbędna?

Diabeł tkwi tutaj w szczegółach, jeśli chodzi o poruszony problem, wszystko zależy od konkretnego przypadku.
W przykładzie, który jest tutaj przywołany, kropka jest jak najbardziej na miejscu. Znaki zapytania umieszczone są bowiem wewnątrz cudzysłowu, należą do cytatu. Natomiast zdanie główne ma charakter orzekający, nie jest zdaniem pytającym. Dlatego tutaj kropka na końcu musi pozostać.

Polecam Panu lekturę „Słownika interpunkcyjnego języka polskiego” Jerzego Podrackiego.


Jak pisać daty?
22.07.1944
22.VII.1944 r.
22. lipca 1944 r.

Poprawny zapis jest następujący:
22.07.1944
22 VII 1944 r.
22 lipca 1944 r.


W naszym biuletynie custom publishing od lat podczas opisywania firmowych wydarzeń, w których biorą udział ważne osobistości, piszemy ich funkcje i tytuły naukowe (Dyrektor, Profesor) dużą literą. Ostatnio ktoś zwrócił nam uwagę, że to jest błąd. Jak jest naprawdę?
Według obowiązujących zasad polskiej ortografii rzeczywiście takie słowa, jakimi są nazwy godności (prezydent, premier, minister, prezes, dyrektor) oraz tytuły naukowe i zawodowe (magister, profesor, inżynier) pisać należy małą literą. Jednak istnieje (również w słownikach ortograficznych) wzmianka, iż dopuszczalne jest użycie wielkiej litery ze względów uczuciowych i grzecznościowych, zależne indywidualnie od piszącego. Jeżeli od wielu lat stosują Państwo wielkie litery jako wyraz szacunku dla tych osób – być może nie warto tego nagle zmieniać. Proszę jednak nie zapominać, że biuletyn custom publishing to słowo pisane, prasa – należałoby więc przyjąć jako regułę standardy ogólne, dotyczące wszystkich piszących w języku polskim. W tym przypadku – poprawną ortografię języka polskiego.


Przygotowując ulotkę, natrafiliśmy na problem językowy: przeciwgrzybiczne czy przeciwgrzybicze? W różnych słownikach znaleźliśmy różne wersje…
Państwa problem wyniknął z bogactwa słowotwórczego języka polskiego. Nazywając specyfik, który ma działać przeciw grzybicy, odkrywamy dwie, równowrzędne – jak można sądzifć – wersje. Jednak dominująca w języku polskim reguła tworzenia przymiotników określających środki przeciwdziałające czemuś wskazuje zdecydowanie na wersję przeciwgrzybiczy – przeciwdziałający grzybicy, leczący grzybicę, podobnie jak np. przeciwgruźliczy (nie zaś przeciwgruźliczny) czy przeciwlotniczy (a nie przeciwlotniczny).


Bardzo proszę o odpowiedz, czy przecinki w zdaniu: „Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, naszym stałym oraz nowym klientom, życzymy wszystkiego najlepszego” wstawione są poprawnie.
W przytoczonym zdaniu w ogóle nie trzeba stawiać przecinków. Jest to pojedyncze zdanie obudowane okolicznikami i dopełnieniami. Warto natomiast w tej formułce życzeń użyć dużej litery w słowie „Klientom”. Na pewno, życząc im dobrych Świąt i Nowego Roku, odnoszą się do nich Państwo z pewną dozą szacunku, która uzasadnia taką ortografię.

Zdanie wyglądałoby więc tak: Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku naszym stałym oraz nowym Klientom życzymy wszystkiego najlepszego.


Czy poprawne są formy: „Czekają mnie tylko sesja i egzaminy.” „Rozmawialiśmy o poezji i liryce Norwida” Wydaje mi się, że zestawienie tych wyrazów jest błędne.
W zdaniach, o które Pani pyta, mamy do czynienia z tzw. tautologiami, zwanymi też potocznie „masło maślane”. Przecież egzaminy to część sesji, a poezja to liryka. Pani intuicja była słuszna. Wystarczy powiedzieć „Czeka mnie tylko sesja”, „Rozmawialiśmy o liryce Norwida”.


Mam pewne wątpliwości w użyciu związków frazeologicznych. Czy można powiedzieć w ten sposób: „Biegały po mnie mrówki”? Czy jest to błąd, spotkałam się bowiem tylko ze sformułowaniem „Chodziły po mnie mrówki”. Drugi związek „męki Tantala” wydaje mi się źle użyty w zdaniu: Oglądałam książkę, swoją nagrodę za całoroczne męki Tantala w szkole. Brzmi to jakoś nieporęcznie. Czy mogli by Państwo rozwiać moje wątpliwości?
W pierwszym przypadku nie mamy do czynienia ze związkiem frazeologicznym bardzo „sztywnym” i często używanym właśnie w tej koniecznie, a nie innej formie. Myślę więc, że te mrówki mogą i chodzić, i biegać, i przebiegać – nie będzie to błąd. W drugim przypadku faktycznie wyrażenie „męki Tantala” zostało użyte w niewłaściwym kontekście. Proszę sięgnąć do mitologii i przypomnieć sobie, na czym polegały męki Tantala – wtedy stanie się jasne, dlaczego raczej nie doznaje ich się w szkole.


Czy należy stawiać przecinek po wyrażeniach typu: Zgodnie z art. 4… Na zasadzie wyjątku od par. 1… Niezależnie od wyników końcowych…
Po wszystkich wymienionych przez Panią początkach zdań nie ma konieczności używania przecinka. Jeśli się go tam stawia, wynika to raczej z przesłanek logicznych, a nie interpunkcyjnych, ale w tym przypadku trzeba by zanalizować całe zdanie, nie zaś sam jego początek.


Czy można używać zwrotu, mówiąc np.: „Dziś ciepło!” zamiast „Dziś jest ciepło.” Np. oglądając obraz w galerii: „Piękny!” zamiast „Ten obraz jest piękny.” Zaznaczam, że chodzi mi o język mówiony i wiem też, iż powinno mówić się pełnym zdaniem, ale czy dopuszczalne są stwierdzenia bez wyrazu „jest”. Wydaje mi się, że jest to sposób wypowiedzi przedstawiający sytuację bardziej emocjonująco.
I jeszcze jedno – czy poprawne jest stwierdzenie „spojrzeli się za siebie”. Już tłumaczę sytuację – jechałem z żoną samochodem i z naprzeciwka jechali znajomi, którzy zobaczyli nas w momencie, kiedy ich mijaliśmy. Obrócili głowy, bo ja to widziałem w lusterku i powiedziałem wtedy żonie, że „oni” spojrzeli się za siebie. Czy jest to dopuszczalne stwierdzenie?

Pierwsza poruszona kwestia jest dość oczywista. Oczywiście w potocznej mowie możemy się porozumiewać równoważnikami zdań (wypowiedzi bez orzeczenia), pojedynczymi słowami z wykrzyknikiem. Są one na ogół przez odbiorców dobrze rozumiane i raczej nikt nie odbiera ich jako błędów językowych. W drugim przypadku proponowane przez nas wersje to: „Oni się obejrzeli” lub „Oni spojrzeli za siebie”. Czasownik „spojrzeć” nie jest czasownikiem zwrotnym.


Mam pytanie dotyczące użycia zwrotu „Proszę Panią”. Czy poprawne jest użycie tego zwrotu jako „przerywnika” w zdaniu? Np. Proszę Panią, ale czy Pani przesłała dowód wpłaty? Mam z tym zwrotem „problemy”. Jestem pracownikiem infolinii i zarzucono mi błędy językowe w rozmowie z klientami (chodzi o użycie ww. zwrotu).
Forma „Proszę Panią” jest prawidłowa tylko w sytuacji, gdy mówimy np.: „Proszę Panią o podanie numeru telefonu”, czyli prosimy jakąś panią o coś. W sytuacji, gdy chcemy użyć formy grzecznościowej, zawsze mówimy: „Proszę Pani”.


Czy można odmieniać wyraz wideo?
Wyraz „wideo” jest nieodmienny bez wyjątków.


Które ze zdań jest poprawne? „Udzielam Panu kary upomnienia”. „Udzielam Panu karę upomnienia”.
Czasownik „udzielać” łączy się z dopełniaczem. W tym przypadku prawidłowa byłaby forma „udzielam kary”. Sugerowałabym jednak używać tutaj raczej sformułowania: „Karzę Pana upomnieniem” lub „Zostaje Pan ukarany upomnieniem” albo po prostu: „Upominam Pana”. Konstrukcja językowa „Udzielam Panu kary upomnienia” jest nieprawidłowa.


Chciałbym zapytać, czy poprawne są zdania typu: „Celem jest zwalczanie i zapobieganie terroryzmowi”. „Do jego obowiązków należy tworzenie, kontrolowanie i zarządzanie systemem”. Wydaje się, że zdania w tej formie naruszają zasadę związku zgody (tworzyć co?, zarządzać czym?), ale czy takie użycie nie jest dopuszczalne, choćby ze względów praktycznych?
Jest właśnie tak, jak Pan sądzi. Czasem przy wymienianiu np. kilku funkcji czegoś lub kogoś uzgadniamy orzeczenie jedynie z ostatnim z rzeczowników, właśnie ze względów praktycznych i wtedy nie jest to błąd. Jednak pierwsze z przytoczonych przez Pana zdań można sformułować inaczej: „Celem jest zwalczanie terroryzmu i zapobieganie mu”.


Proszę o wyjaśnienie zasad łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów ze słówkiem „poza”. Mam np. wątpliwości czy powinnam napisać „poza projektowy” czy też „pozaprojektowy”.
W języku polskim wszystkie przedrostki – rodzime i obce – pisze się łącznie w wyrazami pospolitymi, np. anormalny, międzyludzki, nadodrzański, podbramkowy, przeciwciało, pozakulisowy, wokołoziemski itp., a zatem także: pozaprojektowy.


Hodowcy i miłośnicy koni arabskich używają czasem przymiotnika „charyzmatyczny” w odniesieniu do niektórych, szczególnie pięknych przedstawicieli rasy. Mają przy tym na myśli konia, który porusza się żwawym, zdecydowanym krokiem, dumnie wygina szyję, śmiało spogląda wokół, często przy tym rży, jakby ogłaszał całemu światu, że oto idzie „król stajni”, świadomy swojej urody i siły. Zarówno sylwetka takiego konia, jak i sposób zachowania są charakterystyczne. W środowisku miłośników koni arabskich określenie „charyzmatyczny” stanowi element żargonu – jest zrozumiałe i kojarzy się jednoznacznie.
Moje wątpliwości budzi jednak stosowanie tego określenia w stosunku do zwierzęcia, a nie osoby. Czy jest dopuszczalne jego używanie w opisanym kontekście? Jeśli tak, to czy można śmiało skorzystać z niego w tekście artykułu (w prasie fachowej), a nie jedynie w mowie potocznej?

Określenie „charyzmatyczny” zwykliśmy wiązać z osobami. Słownik języka polskiego podpowiada nam jednak, że „charyzmatyczny” to znaczy: „związany z charyzmatem, obdarzony charyzmą”. Z kolei jedno ze znaczeń słowa „charyzma” (przenośne) jest według wspomnianego słownika następujące: „szczególe piętno, znamię, znak wyróżniający”. Jeśli więc wyprowadzimy z tych słownikowi definicji logiczne rozumowanie, koń charyzmatyczny byłby to taki koń, który nosi jakieś szczególne, wyróżniające go cechy. Dlatego z całą pewnością może Pani używać takiego przymiotnika w odniesieniu do niezwykłych arabów, tym bardziej, że jak Pani wspomniała, teksty, w których ich Pani użyje, przeznaczone są dla osób znających i rozumiejących to określenie właśnie w taki sposób.


Czy są reguły dotyczące form grzecznościowych przed imieniem
i nazwiskiem adresata listu na kopercie? Jaka jest najbardziej elegancka forma? Chodzi o adresowanie listów.
Pan prof. Jan Kowalski
czy
Sz. P. prof. Jan Kowalski,
a może
W. Pan prof. Jan Kowalski?
Spór na ten temat co jakiś czas odżywa i nie potrafimy znaleźć zaleceń językoznawców w tej sprawie. Być może wszystkie te formy zależą jedynie od woli i przyzwyczajeń nadawcy?

Jeśli chcą Państwo stosować formę bardzo elegancką, w adresie tytuły i nazwisko powinny wyglądać następująco:
Szanowny Pan
Profesor Jan Kowalski
(czyli żadnych skrótów – wszystkie słowa w pełnej wersji).

Jeśli zdecydowani są Państwo posłużyć się skrótami, początek adresu powinien wyglądać tak:
Sz. P.
Prof. dr hab. Jan Kowalski.


Czy poprawne jest stwierdzenie „zbierać najlepsze żniwa”, czy jednak powinno ono brzmieć: „zbierać najlepsze żniwo”? Konkretnie dotyczy to zdania, które traktuje o sytuacji, iż tylko postępując w określony sposób możesz zebrać najlepsze, i właśnie: żniwa czy żniwo? Proszę o wskazanie poprawnej formy i odpowiedź, czy forma druga wówczas jest choćby „do przyjęcia”?
Określenie „zbierać najlepsze żniwo” jest związkiem frazeologicznym języka polskiego. Tego rodzaju sformułowania mają to do siebie, że należy ich używać właśnie w tej, a nie innej formie, natomiast wariacje na ich temat są błędami językowymi. Czasem świadomie łamiemy związki frazeologiczne, np. dla uzyskania efektu humorystycznego. W tym przykładzie trudno jednak znaleźć uzasadnienie, dla którego interwencja w stały związek miałaby jakiś sens logiczny.


Nurtuje mnie prosta kwestia ortograficzna związana z pisownią łączną bądź oddzielną wyrazu „nowo otwarty”. W słowniku ortograficznym znalazłam pisownię oddzielną, także moje „wyczucie ortograficzne” podpowiadało mi pisanie tych wyrazów osobno. Jednak dla upewnienia się przejrzałam wiele stron www, gdzie różne firmy zapraszały do swoich nowo…otwartych oddziałów, sklepów itp. Stosowały pisownię raz łączną, raz oddzielną. Dlatego dalej mam wątpliwości, jak wyrażenie to powinno być pisane – razem czy osobno? A może obie formy są dopuszczalne?
Słowniki języka polskiego podają obowiązującą pisownię po to, żebyśmy korzystając z naszego języka, nie popełniali błędów. Jak wiadomo, są sytuacje, w których ludzie przekraczają różne zasady, czasem dużo poważniejsze niż reguły ortografii.

W internecie aż roi się od najróżniejszych błędów; nie tylko ortograficznych, ale i merytorycznych, dlatego nigdy nie należy tego medium informacyjnego traktować jako „ostatecznej instancji”.

Reguła dotycząca pisowni słów takich jak „nowo otwarty” brzmi następująco: wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, traktuje się jako zestawienia i pisze oddzielnie. Przykłady: cicho pisząca (maszyna), daleko idący (wniosek), dziko rosnący, jednakowo brzmiący, świeżo malowany, wysoko kwalifikowany, zdalnie sterowany, nowo powstający, nowo mianowany, nowo przyjęty, wreszcie: nowo otwarty.


Czy w zdaniu „Nie ważne jaką firmę prowadzisz – zasługujesz na poranną kawę” wyrażenie „nie ważne” może być pisane rozdzielnie?
Przysłówki utworzone od rzeczowników (ważny – ważne) z partykułą ‘nie’ piszemy zawsze łącznie, bez względu na to, jaką rolę pełnią one w zdaniu. Jeśli więc to zadnie ma być zgodne z zasadami polskiej ortografii, nie można napisać „nie ważne” rozdzielnie, bo będzie to błąd.


Jak prawidłowo podzielić wyraz „poduszka”: po-duszka czy pod-uszka?
Wyraz „poduszka” dzielimy następująco: po – dusz – ka. Innej możliwości nie ma.