Zgłoś prace do Konkursu

Zgłoś prace- Konkurs Biuletynów Firmowych

Jak zgłosić prace

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• dwóch najbardziej aktualnych numerów publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami PDF publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

DRUKOWANE: projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• jednego numeru publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami PDF publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami dwóch najbardziej aktualnych numerów biuletynu firmowego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• jednego numeru publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: portal/intranet dla pracowników
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• zrzuty ekranowe kluczowych części portalu/intranetu dla pracowników w jakości umożliwiającej odczytanie treści projektu oraz skan formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: blog, portal/extranet dla klientów, partnerów
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• adres strony internetowej projektu oraz skan formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: wideo
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami projektu multimedialnego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie wpłaty

(tylko dla agencji reklamowych, wydawniczych, PR)
Potwierdzenie przelewu jest warunkiem zgłoszenia do Konkursu dla agencji reklamowych, wydawniczych, PR.
Nr konta Agencji Agape:
29 1050 1025 1000 0022 6622 7251
z tytułem „Opłata za start w KBF 2016 publikacji firmy ……” (nazwa firmy).
Szczegóły opłat znajdują się w części „Koszty udziału” Regulaminu.

Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu otrzymania przelewu. Na życzenie może zostać wystawiona faktura pro forma przed wykonaniem przelewu.

Adres nadsyłania prac

Prace należy nadsyłać w terminie 12 czerwca–19 lipca 2018 r. do siedziby Organizatora:
Agape
ul. Ciołka 8, 01-402 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Biuletynów Firmowych”.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (.doc)

Pobierz formularz zgłoszeniowy (.pdf)