Terminarz Konkursu Biuletynów Firmowych

Terminarz Konkursu Biuletynów Firmowych
 

12 czerwca

Rozpoczęcie Konkursu Biuletynów Firmowych 2018

 

19 lipca

Ostateczny termin składania prac

(Decydująca jest data stempla pocztowego lub listu przewozowego firmy kurierskiej).

 

Sierpień—wrzesień

Obrady Jury

 

18 września

Ogłoszenie nominacji w Konkursie

 

2 października

Ogłoszenie wyników Konkursu Biuletynów Firmowych