Terminarz Konkursu Biuletynów Firmowych

Konkurs Biuletynów Firmowych 2019

13 czerwca

Rozpoczęcie Konkursu Biuletynów Firmowych 2019

 

19 lipca

Ostateczny termin składania prac

(Decydująca jest data stempla pocztowego lub listu przewozowego firmy kurierskiej).

 

Sierpień—wrzesień

Obrady Jury

 

17 września

Ogłoszenie nominacji w Konkursie

 

1 października

Ogłoszenie wyników Konkursu Biuletynów Firmowych