Wyniki Konkursu Biuletynów Firmowych 2017

Konkurs Biuletynów Firmowych

Najlepsze biuletyny firmowe 2017

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

BIULETYN ZEWNĘTRZNY
1. „Brawo Bank” AR (w technologii rozszerzonej rzeczywistości), PKO Bank Polski    194,8 pkt

BIULETYN WEWNĘTRZNY
1. „Connect”, Raiffeisen Bank Polska    165,1 pkt
2. „Centralny Biuletyn Aterimy”, Grupa Aterima    158,3 pkt
3. „InfoPaczka”, DHL Parcel Polska    154,3 pkt

PROJEKT JEDNORAZOWY KORPORACYJNY
1. „Raport roczny 2016”, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej    175 pkt

PROJEKT MULTIMEDIALNY
1. „Apteka Przyszłości”, Grupa Neuca    180 pkt

 

PUBLIKACJE DRUKOWANE

BIULETYN ZEWNĘTRZNY
1. „Risk Focus”, Ergo Hestia    172,6 pkt
2. „Business&More”, mBank    169,6 pkt
3. „Strefa Dilera”, Ergo Hestia    168,1 pkt

PROJEKT JEDNORAZOWY KORPORACYJNY
1. „Raport Roczny 2016”, Ergo Hestia    169,8 pkt
2. „Twój Angażownik”, ICP Group    155,3 pkt
3. „Raport Roczny SMB 2016”,
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB    152,6 pkt

BIULETYN INSTYTUCJI
1. „Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich”,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu    148,4 pkt
2. „Zośka”, Centrum Medyczne Żelazna    145,3 pkt

PROJEKT JEDNORAZOWY BIULETYNU
1. „Nasz Bank Strategia 2020”, PKO Bank Polski    141,6 pkt
2. „Uniqalni wydanie specjalne”, Uniqa    135,3 pkt
3. „Ogniwo”, Fundacja PBG    124,5 pkt

BIULETYN WEWNĘTRZNY
1. „Uniqalni”, Uniqa    184,9 pkt
2. „Żywiec Twój”, Żywiec Zdrój    173,25 pkt
3. „W kolorze”, Śnieżka    173,1 pkt

We wszystkich kategoriach konkursowych maksymalna liczba punktów do zdobycia to 200 pkt. Gratulujemy wszystkim firmom i agencjom custom publishing, które zgłosiły nagrodzone prace, a także pozostałym uczestnikom tej rywalizacji!

 

Powrót do pozostałych lat