Wyniki Konkursu Biuletynów Firmowych 2016

Konkurs Biuletynów Firmowych

Najlepsze biuletyny firmowe 2016

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

BIULETYN ZEWNĘTRZNY

1. „Marketing Progress”, Mind Progress Group   156,5 pkt
2. „Magazyn Bankomania”, PKO Bank Polski   150,7 pkt
3. „Magazyn Employer Branding”, MJCC   136,75 pkt

BIULETYN WEWNĘTRZNY

1. „Świat Piwa”, Kompania Piwowarska   183,1 pkt
2. „Zoom”, Grupa Sanofi   180,8 pkt
3. „TDJ News”, TDJ   164,8 pkt

PROJEKT JEDNORAZOWY KORPORACYJNY

1. „Raport Roczny 2015”, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   179,2 pkt

PROJEKT MULTIMEDIALNY

1. „Mistrzowska ochrona”, Ergo Hestia   144,9 pkt
2. „Ergo Hestia z pasją”, Ergo Hestia   135,1 pkt
3. „Bractwa sportowe”, Bank Gospodarstwa Krajowego   129,5 pkt

PUBLIKACJE DRUKOWANE

BIULETYN ZEWNĘTRZNY

1. „Magazyn Mercedes-Benz”, Mercedes-Benz Polska   186 pkt
2. „Kaleidoscope”, PLL LOT   185,7 pkt
3. „Magazyn Bankomania”, PKO Bank Polski   180,4 pkt

PROJEKT JEDNORAZOWY KORPORACYJNY

1. „Raport Roczny 2015”, Ergo Hestia   161 pkt

BIULETYN INSTYTUCJI

1. „Gajusz”, Fundacja Gajusz   166,4 pkt
2. „Inspektor”, Urząd Dozoru Technicznego   165,6 pkt

PROJEKT JEDNORAZOWY BIULETYNU

1. „Gazeta Uniqalna”, UNIQA  160,3 pkt

BIULETYN WEWNĘTRZNY
1. „Uniqalni”, UNIQA   180,7 pkt
2. „Kurier Drogowy”, GDDKiA   165,4 pkt
3. „Spinacz”, Grupa Nowy Styl   162,2 pkt

We wszystkich kategoriach konkursowych drukowanych i elektronicznych można było zdobyć maksymalnie 200 pkt. Gratulujemy wszystkim firmom i agencjom custom publishing, które zgłosiły nagrodzone prace, a także pozostałym uczestnikom tej rywalizacji!

 

Powrót do pozostałych lat