Jury o Konkursie Biuletynów Firmowych 2013

Publikujemy wybrane wypowiedzi członków Jury tegorocznej edycji Konkursu.

Hubert Zawadzki, dyrektor ds. public relations agencji PR Binaria Communications

To już 13. edycja Konkursu Biuletynów Firmowych i 2., gdy Patronem Merytorycznym jest Binaria Communications. Jest nam bardzo miło, że również w tym roku poziom zgłoszonych prac nie ułatwiał podejmowania decyzji. Jednorazowy sukces nie jest sztuką – jest nim konsekwentne budowanie profesjonalnego i efektywnego narzędzia komunikacji. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że wielu zeszłorocznych liderów co najmniej utrzymało wysoki poziom merytoryczno-graficzny.

Nastawienie naszych klientów i partnerów biznesowych może mieć decydujące znaczenie dla sukcesu, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Budujemy je przez komunikację. Udział w Konkursie Biuletynów Firmowych organizowanym przez Agape to unikatowa możliwość dodatkowej, profesjonalnej i niezależnej weryfikacji, czy nasz biuletyn efektywnie spełnia swoje zadania. Serdecznie zachęcam do udziału kolejne firmy, a nominowanym i zwycięzcom – gratuluję!

Karolina Dulnik, ekspert w dziedzinie komunikacji wewnętrznej, właścicielka DULNIK communico

Opinia o poziomie prac w obszarze Cele, adresat i wizerunek w kategorii biuletyn wewnętrzny
13. edycja Konkursu Biuletynów Firmowych Agape zaskoczyła mnie przede wszystkim szerokim rozstrzałem jakości nadesłanych prac. W tegorocznym konkursie przeważyły magazyny niskiej i średniej jakości.

Większość biuletynów wewnętrznych miała niejasno określone cele oraz nieprecyzyjnie dobrane grupy docelowe. Przekłada się to na zawartość pism, a tym samym ich atrakcyjność dla pracowników i realizację nadrzędnego zadania komunikacji wewnętrznej, jakim jest wsparcie celów biznesowych firmy. Również pod względem layoutu, jakości treści i materiałów graficznych biuletyny te wymagają udoskonalenia. Elementy te bowiem stanowią o wizerunku pisma i firmy tak w oczach pracowników, jak i osób z zewnętrznego otoczenia.

Jednocześnie w Konkursie znalazły się pisma wybitne, których jakość śmiało może konkurować z wydawnictwami komercyjnymi. Te pisma z reguły były jednym z wielu narzędzi komunikacji wykorzystywanych w firmie, miały jasno określone cele i grupy docelowe, a w ich tworzeniu brał udział nie tylko zespół redakcyjny, ale także szeregowi pracownicy.

Gratuluję zwycięzcom i wyróżnionym, a wszystkim życzę dużo energii i zapału, także ze strony pracowników współtworzących kulturę i komunikację w firmach – dzięki nim praca każdego redaktora jest lżejsza, przyjemniejsza i bardziej efektywna.

I na koniec gorąca prośba do redaktorów – nie nazywajmy naszych magazynów „gazetkami”. To umniejsza ich znaczenie i nadaje im charakter błahostki. A przecież biuletyn wewnętrzny to jedno z podstawowych narzędzi komunikacji, tworzący tak kulturę firmy, jak i wizerunek pracodawcy. Narzędzie, któremu często poświęcamy dużo swojego czasu, pracy i energii.

Katarzyna Jabłońska, Senior Account Manager w Citybell Consulting

Opinia o poziomie prac w obszarze Cele, adresat i wizerunek w kategorii biuletyn instytucji
Kategoria biuletyn instytucji jest kategorią bardzo różnorodną. Obok projektów zgłaszanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Łódzkiego czy Pomorskiego zgłaszane są również projekty takich instytucji, jak Komenda Wojewódzka Policji, Polski Komitet Olimpijski czy też Fundacja Gajusz lub Stowarzyszenie Amazonek „Agata”. Taka wielość projektów oraz ich zupełnie różny charakter sprawiają, że ocena prac w tej kategorii nie jest łatwa. Należy wziąć pod uwagę zarówno adresata biuletynu, cele wydawnictwa, jak i wizerunek oraz charakter instytucji go wydającej.

Wiele projektów reprezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny. Dobór contentu, jego rozmieszczenie, dobór materiałów graficznych w większości zgłaszanych prac mogę ocenić jako bardzo trafny. Redaktorzy oraz zespoły redagujące biuletyny w sposób przemyślany podchodzą do opracowywania swoich wydawnictw firmowych. Również należy wyróżnić sposób doboru osób wypowiadających się w nadesłanych biuletynach. Wśród artykułów podpisywanych przez osoby pełniące określone funkcje w danej instytucji pojawiają się również eksperci zewnętrzni lub osoby współpracujące z instytucją.

Opinia o poziomie prac w obszarze Cele, adresat i wizerunek w kategorii biuletyn elektroniczny
Wiele bardzo dobrych projektów zostało zgłoszonych w kategorii biuletyn elektroniczny. Z nadesłanych prac konkursowych można wyróżnić kilka projektów, które są bardzo innowacyjne oraz perfekcyjne zaplanowane. Układ menu, sposób nawigacji po biuletynie elektronicznym oraz rozmieszczenie contentu stanowią o dobrze przemyślanym projekcie.

Podobnie jak podczas oceniania zeszłorocznych prac konkursowych w niniejszej kategorii, tak i w tym roku bardzo pozytywnie oceniam treści zaprezentowane w nadesłanych pracach. Zarówno liczbę zaprezentowanych czytelnikom treści, jak i ich ilustracja oraz dobór języka oceniam bardzo wysoko. Tematy są odpowiednio dobrane do grupy docelowej.

W zeszłorocznych pracach negatywnie oceniałam to, że wiele firm używa bardzo korporacyjnego języka. W tym roku widać zdecydowaną poprawę w tym obszarze. Odpowiedni dobór języka skutkuje wyższym poziomem wiarygodności samych tekstów, co również ma wpływ na liczbę czytelników danego wydania.

Opinia o poziomie prac w obszarze Cele, adresat i wizerunek w kategorii projekt jednorazowy
Kategoria projekt jednorazowy jest każdego roku bardzo miłym zaskoczeniem. Zdecydowana większość zgłaszanych w tej kategorii projektów to prawdziwe perełki. Również wśród nadesłanych w tegorocznej edycji konkursu projektów znalazły się takie, które swoim wykonaniem oraz układem wyróżniają się zdecydowanie na tle pozostałych.

Warto zauważyć, że projekty jednorazowe są również trudną do oceny kategorią ze względu na ich dużą różnorodność. W tej kategorii nadsyłane są zarówno katalogi produktowe, raporty roczne, informatory turystyczne, jak i broszury wizerunkowe. Z drugiej strony to właśnie ta różnorodność pokazuje, że zarówno instytucje, jak i przedsiębiorstwa mają dużą potrzebę wydawania publikacji, które nie są cykliczne, a stanowią uzupełnienie przekazywanych ich grupom docelowym informacji merytorycznych.

Zofia Kościelna, dziennikarka i redaktor branży custom publishing

Opinia o poziomie prac w obszarze Język, redakcja tekstów w kategorii biuletyn instytucji
Prace, zgłoszone w tej kategorii w tegorocznej edycji konkursu odebrałam jako znacznie lepsze i ciekawsze niż rok temu. Poprawę zauważyłam zarówno pod względem języka i redakcji tekstów, jak i w jakości projektów graficznych. Tegoroczne prace są po prostu lepsze i ich przeglądanie oraz czytanie sprawiło mi dużo radości.

Kategoria biuletynów instytucji jest trudna, gdyż często mamy tu do czynienia z gazetami, których budżety wydawnicze są dość skromne. Jednak gazety, które przyszło mi w tym roku oceniać, są w wielu przypadkach przykładem na to, że nawet przy niskim budżecie można stworzyć dobry periodyk – po prostu wkładając w niego więcej oryginalnych pomysłów, staranności i pracy. Procentuje to większą dynamiką gatunków dziennikarskich, starannością stylu artykułów, dbałością o wartościowe dzielenie tekstu, nadanie mu kształtu atrakcyjnego dla czytelnika.

Jeśli mogę wytknąć tym gazetom jakieś błędy, wrócę do tematu, który poruszałam już przed rokiem. Chodzi tu o (preferowany zwłaszcza w gazetach finansowanych ze środków UE) język zbyt oficjalny, bezosobowy, zbudowany ze skomplikowanych zdań, wywołujący u czytelnika poczucie znużenia wobec opisywanych faktów.

Gratuluję redaktorom biuletynów instytucji pism przygotowanych na bardzo dobrym poziomie! Obserwowanie, jak kategoria konkursowa wyraźnie poprawia się z roku na rok, jest dla jurora ogromnie satysfakcjonująca. Życzę więc jeszcze lepszych wyników za rok!

Opinia o poziomie prac w obszarze Język, redakcja tekstów w kategorii biuletyn zewnętrzny
W tej kategorii konkursu od kilku już lat niezmiennie utrzymuje się bardzo dobry poziom redakcji i języka tekstów. Wynika to zapewne przede wszystkim z faktu, że firmowe gazety zewnętrzne traktowane są jako wizytówki przedsiębiorstw, wychodząc ze swoim przekazem do klientów, partnerów i innych odbiorców na rynku. I w tym roku widzę w pracach konkursowych zachowanie tej tendencji, choć mam wrażenie, że prac, którym bez wahania przyznawałam wysokie punktacje, było nieco mniej.

Wielkim atutem biuletynów w tej kategorii jest dbałość o czytelnika, wyrażająca się w sprawnym połączeniu starannej redakcji z przemyślanymi layoutami. Kolejne kolumny gazet są przejrzyste, komunikatywne, zagospodarowane odpowiednimi elementami graficznymi, które dobrze współgrają z pomysłami redaktorów na wyróżnianie istotnych treści, ilustrowanie ich odpowiednimi infografikami czy tabelami. Ta dbałość o dobrą lekturę ma charakter wielowymiarowy; tematy są na ogół ciekawe, język bogaty, stylistyka urozmaicona, a różnorodność gatunków dziennikarskich nie pozwala się nudzić. To zasługuje na pochwałę.

Jeśli chodzi o mankamenty prac słabszych, zauważyłam przede wszystkim pewną skłonność do sztampowości. Stylistyka jest przewidywalna, silnie zbliżona do używanej w pismach komercyjnych. W słabszych pracach brakuje jakiegoś rysu indywidualności, charakterystycznego stylu, który kazał by pamiętać, że mamy do czynienia z wyjątkowym produktem właśnie tej, konkretnej firmy, a nie jednej z tysięcy obecnych na rynku.

Zatem radziłabym dążenie do zachowania wysokiego poziomu przygotowania tekstów i projektów, ale ubogaconego o większą indywidualność stylu redakcji. Pamiętajmy o tym, że każdy z naszych czytelników ma do wyboru setki podobnych do siebie tytułów prasowych. Aby go więc przyciągnąć i zatrzymać, trzeba mieć do zaproponowania coś, co się wśród nich wyróżnia.

Opinia o poziomie prac w obszarze Język, redakcja tekstów w kategorii biuletyn elektroniczny
Biuletyny elektroniczne to dość specyficzna kategoria w Konkursie Biuletynów Firmowych, która przez wiele lat miała kilku stałych liderów, spełniających najlepsze standardy tego rodzaju publikacji, a poza nimi sporo tytułów słabszych. Szczęśliwie od paru lat ta tendencja się zmienia i z roku na rok mamy tu coraz więcej newsletterów na naprawdę dobrym poziomie.

Tegoroczna grupa elektronicznych gazet w konkursie jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Cieszy staranności i czytelność layoutów, dobra nawigacja oraz dbałość o przejrzystość języka. Miałam w tym roku niewątpliwą przyjemność przeczytać sporo tekstów, które były nie tylko ciekawe tematycznie, ale także napisane dobrą, żywą i ciekawą polszczyzną. Choć wiele artykułów dotyczyło zagadnień, którymi na co dzień niekoniecznie się interesuję, artykuły potrafiły przykuć moją uwagę i utrzymać to zainteresowanie do końca.

Szczególnie ucieszyła mnie, zauważona w niektórych gazetach, dbałość o to, aby to sami czytelnicy mogli mieć aktywny wpływ na podejmowane w newsletterach tematy. Cieszy też „wartość dodana” w postaci praktycznych porad, odpowiedzi na konkretne problemy i pytania czytelników.

Życzę redaktorom newsletterów elektronicznych utrzymania podobnie wysokiego poziomu w kolejnych edycjach konkursu i gratuluję świetnej formy w tym roku!

Agnieszka Madej-Biernat, dyrektor wydawnicza Agencji Agape

Opinia o poziomie prac w obszarze Język, redakcja tekstów w kategorii biuletyn wewnętrzny
Wśród biuletynów nadesłanych do tegorocznej edycji konkursu niemal połowa ocenianych prac to nowe wydawnictwa. Poziom językowy i redakcyjny jest wśród nich niższy niż w pozostałych pracach, z jednym wyjątkiem. Redakcja magazynu „Miedziak” firmy KGHM Polska Miedź, którego gościmy w naszym konkursie po raz pierwszy, może pochwalić się profesjonalnie opracowanymi tekstami. Takich właśnie najwyższych not – 9,5 i 10 punktów – przyznałam w konkursie aż pięć. Jest też kilka „dziewiątek”. Różnice w podejściu do języka i odbiorcy są coraz mniej zauważalne.

Wśród magazynów znanych nam z poprzednich edycji konkursu poziom jest wyrównany. Widać, że firmowe redakcje udoskonalają swoje magazyny, wprowadzają w życie rady członków jury.

Tylko kilka konkursowych magazynów jest słabych od strony redakcyjnej. Przed tymi redakcjami stoi wyzwanie, by szlifować warsztat dziennikarski i czerpać wzorce od najlepszych.

W sumie najwyższe noty (od 7 do 10 punktów) otrzymało aż 72 procent prac. Firmowe redakcje piszą coraz lepiej, dbając o strukturę magazynu, oryginalne podejście do tematów, pokazując korzyści i stawiając na ludzi. Częściej, na każdej niemal stronie firmowego biuletynu, gościmy pracowników, którzy mogą wyrazić swoje opinie, dzielić się spostrzeżeniami. Czasy „sztywnych” opisów i relacji mijają. Najważniejsi są ludzie, dobre relacje i współpraca, a co za tym idzie większy nacisk na właściwy dobór języka i słownictwa do grupy docelowej.

Gatunki dziennikarskie powtarzają się, lecz w grupie najlepszych magazynów znajdziemy felieton. Nie każdy potrafi go napisać, czasem warto zaprosić do współpracy znanego dziennikarza lub eksperta tak, jak zrobił to Crédit Agricole Bank Polska w swoim magazynie „ÇA va!”. Prestiż magazynu rośnie, a czytelnik dostaje możliwość poznania innego, zewnętrznego punktu widzenia o swojej branży i biznesie.

Gratuluję najlepszym firmom i ich redaktorom, a słabszych zachęcam do wytrwałej pracy nad warsztatem redakcyjnym. To procentuje, o czym świadczą wyższe z roku na rok noty stałych bywalców naszego konkursu.

Łukasz Lelonkiewicz, projektant wydawniczy

Opinia o poziomie prac w obszarze Atrakcyjność wizualna, grafika
Poziom konkursu jest bardzo wysoki, magazyny stosują świetne, nowoczesne fonty, co zdecydowanie wpływa na ich pozytywny wizerunek, ale przede wszystkim ułatwia czytanie.

Bardzo optymistycznie nastraja również fakt, że mimo ograniczeń budżetów nadal powstają znakomite kreacje zarówno magazynów firmowych, jak i projektów jednorazowych. Duża konkurencja na rynku wpływa na wyrównanie jakości publikacji, dzięki czemu klienci zyskują coraz lepszej jakości projekty. Gratuluję wszystkim uczestnikom, a nagrodzonym należą się naprawdę duże brawa!

Justyna Pamuła, Client Service Coordinator SARE

Opinia o poziomie prac w obszarze Format publikacji, nawigacja w kategorii biuletyn elektroniczny
Większość prac została przygotowana na bardzo dobrym poziomie, jednak kilka wyraźnie się wyróżniało. Zdecydowanie najlepszym projektem jest „Infostrada” zgłoszona przez firmę Konica Minolta. Sposób prezentacji menu (aktualności) bardzo odbiega od pozostałych dzięki czemu jest przejrzysta i bardzo się wyróżnia..

Ponadto biuletyn firmy VB Leasing także jest przygotowany w bardzo ciekawej formie – dotyczy to także treści wprowadzonych tam artykułów. Sposób przygotowania od strony graficznej jest ciekawy oraz przejrzysty. Wykorzystane grafiki komponują się z całością.

Jarosław Wiczuk, ekspert ds. poligrafii

Opinia o poziomie prac w obszarze Druk, oprawa
Oceniałem je od strony poligraficznej, sprawdzając jakość i rzetelność wykonania. Analizowałem również szatę graficzną, która ma ścisły związek z poligrafią, rzetelność edytorską, jakość druku.

Poziom prac był bardzo wysoki, podobnie jak w poprzednich latach. Widać, że firmy w większości dbają o dobry wizerunek właśnie poprzez przygotowywanie biuletynów od strony poligraficznej na najwyższym poziomie. To dobra inwestycja w wizerunek, którą warto kontynuować.

Powrót do pozostałych lat