FAQ Konkursu Biuletynów Firmowych

Konkurs Biuletynów Firmowych 2019

Od kiedy istnieje Konkurs?

Dlaczego warto startować w Konkursie? Jakie korzyści z tego wynikają?

Kiedy rozpoczyna się Konkurs Biuletynów Firmowych 2019?

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Kto może zgłosić pracę do Konkursu?

Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt?

Czy firmy, które startowały w poprzednich edycjach Konkursu, mogą w nim brać udział ponownie?

W jakich kategoriach można zgłaszać prace?

Jakie są warunki uczestnictwa w Konkursie?

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy wydawanie nowego tytułu. Jest to kwartalnik i w czerwcu ukaże się jego drugi numer. Czy możemy wystartować w Konkursie?

Jak zgłosić pracę do Konkursu?

Do kiedy można zgłaszać projekty konkursowe?

Czy można dokonywać zmian i korekt w pracy konkursowej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego?

Kto powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy do Konkursu?

Jakie informacje powinny znaleźć się w formularzu zgłoszeniowym?

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej?

Z kim mogę się kontaktować, jeżeli mam pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu?

Z ilu etapów składa się Konkurs?

Czy do udziału w Konkursie w którymkolwiek z etapów konieczna jest osobista obecność przedstawicieli firm startujących w Konkursie?

Czy udział w Konkursie jest płatny?

Czy jest możliwość wycofania pracy z Konkursu?

Jakie są kryteria oceny prac?

Jak długo trwa ocena Jury?

Kto ocenia prace w Konkursie?

Jakie nagrody możemy zdobyć w Konkursie?

Czy Jury może nie przyznać nagrody?

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

W jaki sposób dowiem się o wynikach Konkursu?

Co się stanie, jeśli dwie publikacje uzyskają taką samą liczbę punktów?

Czy projekty realizowane przez Agape mogą brać udział w Konkursie?

Z jakiego rodzaju pakietów doradczych mogę skorzystać?

Jakie są zalety pakietów doradczych?

Dlaczego warto zamawiać pakiety doradcze?

 

Od kiedy istnieje Konkurs?

Pierwsza edycja Konkursu Biuletynów Firmowych odbyła się w 2001 r. Jest to najstarsze i najważniejsze wydarzenie branży custom publishing w Polsce.
^^

 

Dlaczego warto startować w Konkursie? Jakie korzyści z tego wynikają?

Jest 5 powodów, dla których warto startować w Konkursie:
1. To idealna możliwość, by wziąć udział w prestiżowej rywalizacji custom publishing i zdobyć najwyższe miejsca w 19. edycji Konkursu Biuletynów Firmowych.
2. To doskonała okazja, by porównać własny biuletyn firmowy, magazyn custom publishing czy projekty elektroniczne z publikacjami innych firm lub instytucji, a także projekty content marketingowe, materiały wideo dla pracowników lub klientów czy partnerów organizacji oraz uczestniczyć w najstarszym i najważniejszym wydarzeniu branży custom publishing w Polsce.
3. To znakomity sposób, by skorzystać z opinii specjalistów z Jury, zdobyć wiedzę przydatną w pracy nad magazynem custom publishing czy projektami elektronicznymi poprzez audyt lub poradniki.
4. To niezwykła szansa na pokazanie jakości swojej pracy i zdobycie prestiżu zarówno w swojej firmie, jak i w branży.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne (z wyłączeniem agencji reklamowych, wydawniczych, PR).
^^

 

Kiedy rozpoczyna się Konkurs Biuletynów Firmowych 2019?

Tegoroczna edycja Konkursu rozpoczęła się 13 czerwca 2019 r.
^^

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

W Konkursie Biuletynów Firmowych może wziąć udział każda firma lub instytucja, która wydaje publikację, która znajduje się na liście kategorii konkursowych umieszczonych w regulaminie Konkursu.
^^

 

Kto może zgłosić pracę do Konkursu?

Prace do Konkursu mogą zgłaszać firmy/instytucje wydające biuletyny/magazyny firmowe, newslettery firmowe lub które wydały projekt jednorazowy czy multimedialny, a także agencje wydawnicze, reklamowe, PR czy studia projektowe, studia filmowe, ale tylko i wyłącznie w imieniu klienta, dla którego przygotowują publikacje czy projekty multimedialne.
^^

 

Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt?

W Konkursie nie ma limitu prac zgłaszanych przez jedną firmę pod warunkiem, że wszystkie zgłaszane publikacje są aktualnie wydawane lub dotyczą aktualnych działań w przypadku projektów jednorazowych,m elektronicznych i multimedialnych, czyli zostały przygotowane nie później niż we wrześniu 2018 r.
^^

 

Czy firmy, które startowały w poprzednich edycjach Konkursu, mogą w nim brać udział ponownie?

Tak. W Konkursie nie ma ograniczenia możliwości startu firm, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.
^^

 

W jakich kategoriach można zgłaszać prace?

Publikacje mogą brać udział w następujących kategoriach konkursowych:

DRUKOWANE

biuletyn wewnętrzny
(dla pracowników);
biuletyn zewnętrzny
(dla klientów, partnerów, mediów);
biuletyn instytucji;
projekt jednorazowy biuletynu
(wydania specjalne biuletynu, dodatki do biuletynów);
projekt jednorazowy korporacyjny
(raporty roczne, raporty CSR, publikacje o firmie, publikacje jubileuszowe, inne projekty korporacyjne).

ELEKTRONICZNE

biuletyn wewnętrzny (dla pracowników)
formy: newsletter, html, intranet, pdf, flashbook/flipbook, aplikacja mobilna, inne;
biuletyn zewnętrzny (dla klientów, partnerów, mediów)
formy: newsletter, html, intranet, pdf, flashbook/flipbook, aplikacja mobilna, inne;
biuletyn instytucji
formy: newsletter, html, intranet, pdf, flashbook/flipbook, aplikacja mobilna, inne;
portal/intranet dla pracowników
formy: intranet, www, inne;
portal/extranet dla klientów, partnerów
formy: intranet, www, inne;
blog tematyczny
formy: www, inne;
projekt jednorazowy biuletynu
(wydania specjalne biuletynu, dodatki do biuletynów);
formy: html, pdf, flashbook/flipbook, inne;
projekt jednorazowy korporacyjny
(raporty roczne, raporty CSR, publikacje o firmie, publikacje jubileuszowe);
formy: html, pdf, flashbook/flipbook, inne;
projekt multimedialny wewnętrzny (dla pracowników)
formy: wideo korporacyjne, wideobiuletyn;
projekt multimedialny zewnętrzny (dla klientów, partnerów, mediów)
formy: wideo korporacyjne, wideobiuletyn;
projekt content marketingowy dla klientów/partnerów;
projekt content marketingowy dla pracowników.

^^

 

Jakie są warunki uczestnictwa w Konkursie?

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego. Szczegóły znajdują się w zakładce Zgłoś prace.
^^

 

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy wydawanie nowego tytułu. Jest to kwartalnik i w czerwcu ukaże się jego drugi numer. Czy możemy wystartować w Konkursie?

W Konkursie mogą wziąć udział te prace, które ukazują się co najmniej od trzech miesięcy w przypadku miesięczników, przynajmniej od czterech miesięcy w przypadku dwumiesięczników oraz przynajmniej od sześciu miesięcy, jeżeli biuletyn jest kwartalnikiem. Dlatego w tym przypadku zgłoszenie dwóch numerów kwartalnika wystarczy, aby wziąć udział w Konkursie.
^^

 

Jak zgłosić pracę do Konkursu?

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zgłoś prace.
^^

 

Do kiedy można zgłaszać projekty konkursowe?

Prace na Konkurs można zgłaszać do 19 lipca 2019 r. (decydująca jest data stempla pocztowego lub listu przewozowego firmy kurierskiej).
^^

 

Czy można dokonywać zmian i korekt w pracy konkursowej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego?

Tak, jest to możliwe, ale pod warunkiem, że poprawione zgłoszenie zostanie wysłane najpóźniej 19 lipca 2019 r. Na przykład, jeżeli zgłoszenie konkursowe zostanie wysłane 15 czerwca 2019 r., to istnieje możliwość jego poprawy/uzupełnienia i wysłania ponownie najpóźniej 19 lipca 2019 r.
^^

 

Kto powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy do Konkursu?

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu powinna wypełnić osoba odpowiedzialna za zgłaszany projekt w firmie lub instytucji. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za biuletyn i opatrzony pieczątką firmową lub instytucji. Wyjątek stanowią prace zgłaszane przez agencje (reklamowe, wydawnicze, PR, studia graficzne, filmowe) w imieniu klienta. Takie zgłoszenia wymagają dodatkowo potwierdzenia płatności za udział w Konkursie.
^^

 

Jakie informacje powinny znaleźć się w formularzu zgłoszeniowym?

W formularzu zgłoszeniowym powinny znaleźć się informacje wymagane w rubrykach konkursowych. Jeżeli pominiemy rubryki opisujące biuletyn albo informacje te nie będą wyczerpujące, to członkowie Jury będą mieli mniej informacji o startującej w Konkursie pracy, co może wpłynąć na jej ocenę. Z drugiej strony, opis publikacji nie może być zbyt obszerny i zawierać zbędnych, z punktu widzenia oceny, danych.
^^

 

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej?

Wniosek jest dostępny m.in. w pliku, który można wypełnić w edytorze tekstu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga jednak podpisu i pieczątki na formularzu zgłoszeniowym, dlatego e-mailem można przesłać tylko zeskanowany wniosek. Rekomendujemy dołączanie wniosku w wersji papierowej do egzemplarzy zgłaszanego projektu i wysyłanie ich tradycyjną pocztą lub kurierem.
^^

 

Z kim mogę się kontaktować, jeżeli mam pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu?

Organizatorem i osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Konkursu jest Tomasz Kościelny, przewodniczący Jury, e-mail: tomasz.koscielny@agape.com.pl.
^^

 

Z ilu etapów składa się Konkurs?

Konkurs składa się z 4 etapów:
1. zgłaszanie prac przez uczestników;
2. ocena prac przez Jury;
3. ogłoszenie nominowanych;
4. ogłoszenie wyników i opracowanie pakietów doradczych.
^^

 

Czy do udziału w Konkursie w którymkolwiek z etapów konieczna jest osobista obecność przedstawicieli firm startujących w Konkursie?

Żaden z etapów Konkursu nie wymaga obecności przedstawicieli firm lub instytucji startujących w Konkursie.
^^

 

Czy jest możliwość wycofania pracy z Konkursu?

Tak, można wycofać swoje zgłoszenie z Konkursu do 19 lipca 2019 r., kontaktując się e-mailem lub telefonicznie z organizatorem Konkursu.
^^

 

Czy udział w Konkursie jest płatny?

Udział w w Konkursie jest bezpłatny (z wyłączeniem agencji reklamowych, wydawniczych, PR, studiów projektowych lub filmowych). Szczegóły znajdują się w Regulaminie.
^^

 

Jakie są kryteria oceny prac?

Prace startujące w Konkursie oceniane są według kryteriów opisanych szczegółowo w Regulaminie.
^^

 

Jak długo trwa ocena Jury?

Jury ocenia prace według terminarza, który jest dostępny w zakładce Terminarz.
^^

 

Kto ocenia prace w Konkursie?

Aktualna lista członków Jury znajduje się w zakładce Jury.
^^

 

Jakie nagrody możemy zdobyć w Konkursie?

W każdej z kategorii konkursowej Organizator przyzna dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.
^^

 

Czy Jury może nie przyznać nagrody?

Tak, w wyjątkowych sytuacjach Jury może nie przyznać I, II lub III miejsca, podając uzasadnienie.
^^

 

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 października 2019 r. na stronie Organizatora.
^^

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach Konkursu?

Informacje o dacie i miejscu ogłoszenia wyników, a także wszystkie inne informacje, dotyczące Konkursu będą przekazywane e-mailem na adresy wskazane przez uczestników w formularzach zgłoszeniowych.
^^

 

Co się stanie, jeśli dwie publikacje uzyskają taką samą liczbę punktów?

Jeżeli dwie prace otrzymają taką samą liczbę punktów, zwycięża praca, która zdobyła więcej punktów Jury przed pomnożeniem ich przez współczynnik wagi. Jeżeli rywalizacja nadal się nie rozstrzygnie, zwycięży praca, która zdobyła więcej punktów w kryteriach o najwyższej wadze w stosunku do pozostałych prac. Waga poszczególnych kryteriów oceny znajduje się w zakładce Regulamin.
^^

 

Czy projekty realizowane przez Agape mogą brać udział w Konkursie?

Prace przygotowywane i wydawane w pełnym zakresie wydawniczym przez Agape nie mogą brać udziału w Konkursie.
^^

 

Z jakiego rodzaju pakietów doradczych mogę skorzystać?

W tegorocznej edycji Konkursu można skorzystać z wielu pakietów doradczych. Ich lista, zawartość oraz ceny podane są w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w zakładce Zgłoś prace.
Dodatkowo będzie można nabyć wszystkie dostępne w sprzedaży poradniki Agape.
^^

 

Jakie są zalety pakietów doradczych?

Każdy z pakietów doradczych ma swoją specyfikę i każdy z nich służy innym celom. Opis wszystkich pakietów i ich zawartości znajdziemy w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy Konkursu często łączą zalety dwóch lub trzech pakietów, dzięki czemu uzyskują kompleksowe informacje i wskazówki, a także konkretne porady i rozwiązania dotyczące zgłaszanej publikacji.
^^

 

Dlaczego warto zamawiać pakiety doradcze?

Pakiety doradcze to unikalna na rynku wiedza, której, w takiej postaci, nie można otrzymać nigdzie indziej. Dzięki nim jakość przygotowywanych biuletynów/magazynów i newsletterów znacząco wzrasta. Wiele firm dzięki pakietom doradczym poprawiło swoje prace, zwiększyło efektywność komunikacji z czytelnikami, a dodatkowo w kolejnych edycjach Konkursu zdobywało zdecydowanie lepsze noty niż podczas pierwszego startu.
^^