Z czego składa się dobry biuletyn?

Poznaj główne elementy makiety biuletynu custom publishing, by wiedzieć, co wpływa na atrakcyjność odbioru Twojego biuletynu i w jaki sposób zatrzymać czytelnika podczas lektury na dłużej.

Elementy gazety custom publishing

Główne elementy występujące w makiecie to:

1. Tytuł

Powinien być atrakcyjny, zwięzły i krótki. Optymalnie byłoby, aby zawierał od jednego do czterech słów. Starajmy się używać w tytułach czasowników w czasie teraźniejszym i w stronie czynnej. W zależności od ważności prezentowanych artykułów i ich objętości tytuły mają kilka stałych wielkości. W ten sposób na dwóch widzących się stronach zaznaczamy hierarchię artykułów.

2. Nadtytuł lub podtytuł

Oba elementy mają za zadanie uzupełnić tytuł. Mają charakter informacyjny, szczególnie w sytuacji, gdy tytuł jest abstrakcyjny, intrygujący lub potoczny. Stosuje się je w dłuższych tekstach. Występują w makiecie rozłącznie, albo projektujemy nadtytuł, albo podtytuł.

3. Lead

Stanowi krótką zapowiedź zawartości artykułu. Zachęca czytelnika do przeczytania dłuższego tekstu. Powinien być w miarę krótki, od jednego do trzech zdań.

4. Inicjał

Pierwsza wpuszczona w tekst litera artykułu, tekstu właściwego. Inicjał ma wysokość kilku linii podstawowego tekstu i z reguły jest wyróżniony graficznie lub typograficznie.

5. Szpalta

Jest to złożony tekst o określonej szerokości, ale dowolnej długości. W biuletynach, które najczęściej mają format zbliżony do A4, są z reguły 2-4 szpalty. W gazetach codziennych mamy więcej szpalt, około 5-7.

6. Śródtytuły

Służą do dzielenia tekstu na części. Stosuje się je w dłuższych tekstach, by ułatwić czytelnikowi odbiór publikowanych treści. Podpowiadają czytelnikowi, o czym będzie dany fragment tekstu.

7. Akapity

Ułatwiają czytanie, gdyż dzielą poszczególne myśli zawarte w artykule. Akapity powinny być ze sobą powiązane logicznie.

8. Podpis pod zdjęcie

W jednym lub dwóch zdaniach opisujemy zaistniałą sytuację lub zdarzenie. Informujemy czytelnika o tym, co przedstawia fotografia, jaka panuje atmosfera, kto jest na zdjęciu. W podpisie pod zdjęcie mamy okazję przekazać to, czego nie widać: smaki, zapachy, dźwięki, rozmiary i kształty.

9. Podpis autora

Wskazuje, kto jest autorem artykułu. Podanie sprawowanej przez autora funkcji i, coraz częściej, jego adresu e-mail sprawia, że tekst przestaje być anonimowy. Artykuł staje się bardziej wiarygodny.

10. Tekst właściwy

Złamany tekst na kolumnie, który w biuletynach najczęściej występuje w 2-4 szpaltach.

11. Ramka

Używamy jej, by „wybić” ważne, dodatkowe informacje, które będąc częścią długiego artykułu, mogłyby umknąć uwadze czytelnika. W ramce możemy zamieścić przykładowo sylwetkę pracownika, listę zwycięzców konkursu, etapy wdrożenia projektu, komentarz eksperta, itp. W ramce tekst występuje na białym tle.

12. Wyimek

Służy do graficznego zaprezentowania najważniejszej myśli przedstawionej w artykule. Wyróżniamy go w tekście większą czcionką, kolorem, oddzielamy liniami, sprawiając, by czytelnik zainteresował się tekstem, z którego pochodzi cytat.

13. Pagina dolna

Zamieszczamy w niej tytuł magazynu, numer kolejny, datę wydania oraz wskazujemy kolejność stron w biuletynie. Pamiętajmy, że nie numerujemy stron okładki.

14. Winiety działowe (sekcje)

Zazwyczaj u góry kolumny wyróżniamy graficznie lub typograficznie nazwę działu lub sekcji. Poszczególne działy i sekcje mogą występować w różnych kolorach, co ułatwia czytelnikowi nawigację po biuletynie.

15. Znak końca tekstu

Wskazuje zakończenie tekstu i podpowiada czytelnikowi, gdzie kończy się tekst. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich tekstów, rozłożonych na kilku kolumnach lub takich, których dokończenie znajdziemy w środku numeru. Może mieć różną postać graficzną.

16. Kolumna

Inaczej cała strona w magazynie, zawierająca wymienione elementy. Ma określony format. Na kolumnie zaznacza się również wielkość marginesów i rynien (z ang. gutter), czyli odległości międzyszpaltowych.

17. Ilustracja

Może nią być zarówno zdjęcie, grafika komputerowa, rysunek, komiks, jak i infografika.

Agnieszka Madej, Agape

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »