Wizerunek człowieka w infografice. Informacja czy ozdobnik? (4)

Jak i kiedy wykorzystujemy w infografikach postaci ludzkie? Niewątpliwie postać człowieka może znakomicie wzbogacić infografikę, należy jednak pamiętać, że powinna ona przede wszystkim spełniać rolę informacyjną.

Możemy przedstawić postać ludzką za pomocą zdjęcia, rysunku lub symbolu. Wybór sposobu przedstawienia zależy od treści, jakie chcemy przekazać, możliwości graficznych i dostępu do potrzebnych materiałów, np. bazy fotografii.

Zdjęcie jako element infografiki

Podstawowa zasada, którą należy się kierować przy doborze fotografii to decyzja, kto powinien się na tym zdjęciu znaleźć. Jeżeli omawiamy wyniki, akcjonariat, strukturę czy notowania giełdowe danej spółki, warto czasami umieścić fotografię prezesa, najważniejszych udziałowców czy przewodniczącego rady nadzorczej.

W przypadku użycia kilku zdjęć wybieramy raczej tylko twarze, często czarno-białe, natomiast gdy mamy jedną wiodącą postać, korzystne jest wybranie całej postaci przekazującej coś gestem lub mimiką. Fotografie możemy wkomponować w infografikę tworzoną w Ilustratorze, wcześniej jednak ustawiając wszystkie potrzebne parametry, takie jak: wielkość, ostrość, ewentualne wycięcie z tła lub dokładne oszparowanie, w Photoshopie. Cienie, rozmycia i przezroczystości można już uzyskać w Ilustratorze. Montażu zdjęcia z infografiką można też dokonać bezpośrednio w programach służących do składu tekstu, takich jak: Quark XPress czy InDesign, co czasami jest prostsze ze względu na łatwość kadrowania fotografii.

ilustracja1

Nie wolno nam zapominać o podpisaniu fotografii w takim samym stylu, jakim są podpisywane zdjęcia w całym biuletynie. Jeżeli jest to konkretna osoba, musimy podać jej imię, nazwisko i funkcję w firmie. Dopuszczalne jest też użycie postaci anonimowej, która uwypukli nam problem przedstawiany w infografice. Na przykład, gdy tworzymy wykres na temat ruchu pasażerskiego na lotniskach, korzystne będzie umieszczenie zdjęcia anonimowego pasażera. Nie musimy takiej fotografii podpisywać, ale musimy pamiętać, że nie może być to postać rozpoznawalna.

Rysunek sposobem uatrakcyjnienia wykresu

Zdarzają się sytuacje, kiedy użycie zdjęcia w infografice jest niemożliwe ze względu na brak dostępu do fotografii danej osoby lub trudność osiągnięcia anonimowości. W tym przypadku dobrym wyjściem wydaje się użycie wizerunku człowieka w postaci rysunku.

Techniki wykonania takiego rysunku mogą być różnorodne. Jedną z nich jest stworzenie obrazka w Ilustratorze lub innym programie graficznym służącym do rysowania, bądź opierając się na zdjęciu bądź na wykonanym wcześniej i zeskanowanym szkicu odręcznym. Inna technika polega na wykreowaniu postaci w którymś z programów 3-D (np. Poser), wykorzystując wcześniej wykonane elementy np. w Ilustratorze. Jeszcze innym, bardziej dowolnym pod względem artystycznym sposobem jest rysunek odręczny, zeskanowany i przeniesiony do Photoshopa, gdzie można mu nadać odpowiednią kolorystykę.

ilustracja2

Nie zapominajmy jednak, że nawet najbardziej atrakcyjny rysunek nie może przesłonić treści, którą chcemy pokazać w infografice. Ma natomiast skłonić czytelnika do bliższego przyjrzenia się konkretnemu zagadnieniu.

Piktogram lub element schematu

Często mamy do czynienia z problemem, gdy informacje, które chcemy przekazać, są zbyt suche. Wtedy rozbudowana tabela lub skomplikowany schemat mogą zniechęcić czytelnika do zapoznania się z tematem. Dobrym wyjściem w tym przypadku wydaje się użycie symboli, również tych przedstawiających postać ludzką. Elementy te powinny być doskonale wkomponowane w layout całego biuletynu, a więc współgrać z nim w kwestiach kolorystyki i stylu wykonania. Gdy to uda się osiągnąć, nudny element stanie się atrakcyjny i na pewno zachęci czytelnika do przeczytania całego materiału.

ilustracja3

Dostępne są różne techniki i jest wiele sposobów na wykonanie ciekawej infografiki z wykorzystaniem postaci ludzkiej. Musimy jednak uwzględnić podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy infografik, a o których zawsze przypomina „guru” Juan Velasco z New York Timesa, prezes agencji 5W Infographics: najważniejsza jest czytelność. Używajmy więc elementów dodatkowych w sposób elegancki kolorystycznie i nie zakłócający odbioru treści, jaką chcemy pokazać w infografice. Starajmy się w maksymalnie prosty i spójny sposób przedstawić zagadnienie. Nasza praca może być cennym elementem dopełniającym materiał tekstowy, a zarazem znakomitym sposobem na graficzne urozmaicenie biuletynu, przez co czytelnik chętniej będzie po niego sięgał.

Zuzanna Sandomierska-Moroz

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »