Siła autorytetów

Po co firmy sięgają w swoich wydawnictwach firmowych po renomowane nazwiska, autorytety? Po to, by w oczach czytelników samemu zostać uznanym za autorytet.

Nie od dziś wiadomo, że autorytety były, są i będą. I zwykło się w codziennym życiu z ich usług korzystać, gdyż gwarantują swoją wiedzą i doświadczeniem klarowny osąd sytuacji. Najczęściej z opiniotwórczości autorytetów korzystają media. Powszechnie przyjęło się bowiem, że dopiero zdanie wyrażone przez specjalistę w danej dziedzinie, np. biznesie, finansach, informatyce czy medycynie nadaje artykułowi odpowiednią wagę i wiarygodność.

Z analogiczną praktyką spotykamy się w biuletynach firmowych, które – dla wielu wydających je firm – stanowią źródło specjalistycznej wiedzy. Przekrój branż gospodarki w Polsce jest tak szeroki, że nierzadko firmy nie mogą znaleźć komercyjnego czasopisma poruszającego interesującą ich, specjalistyczną tematykę. Wówczas z pomocą przychodzą autorzy zewnętrzni, którzy zapraszani są do współpracy przy tworzeniu firmowego magazynu.

Kto to dla nas napisze?

Klienci Agape mogą wybierać autorów spośród kilkudziesięciu znanych i uznanych osób współpracujących z Agape. Są wśród nich zarówno eksperci ze specjalistycznych firm, np. szkoleniowych i konsultingowych; pracownicy organizacji naukowych i badawczych, np. International Data Corporation (IDC); instytucji publicznych i rządowych, np. Komitetu Badań Naukowych, jak i przedstawiciele mediów. W tej ostatniej grupie również wyróżnić można specjalistów w określonej dziedzinie, np. targach i wystawiennictwie, kartach kredytowych, logistyce czy branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Korzystanie z wiedzy osób, które mają rozeznanie w wąskich dziedzinach procentuje – gwarantuje dostęp do merytorycznych tekstów przy zachowaniu ich najwyższej jakości.

Klienci decydują się najczęściej na tekst specjalistyczny w formie komentarza, poradnika lub felietonu. W tych formach dziennikarskich ekspert może wykazać swoją dogłębną znajomość tematu, trafność spostrzeżeń i opinii. Od takiej osoby można się wiele nauczyć, bo przecież „człowiek uczy się całe życie”.

Łyk opiniotwórczości

W przygotowywanych przez Agape biuletynach również pojawiają się teksty pisane przez specjalistów. Czasem jest to odpowiedź na życzenie klienta, innym razem sami proponujemy klientowi takie rozwiązanie. Ma ono wiele zalet. Po pierwsze, pozwala podnieść rangę magazynu firmowego; po drugie, daje odczuć czytelnikowi, że traktujemy go z należytą powagą i dbamy o jego rozwój. Szczególnie ważne jest to w przypadku biuletynów skierowanych do pracowników, którzy czytając artykuły poświęcone np. umiejętnemu radzeniu sobie ze stresem mogą efektywniej wykonywać powierzone im obowiązki.

Artykuł specjalistyczny ma również swoją rację bytu w biuletynie zewnętrznym, wydawanym dla partnerów i klientów firmy. Opinia wyrażona przez niezależnego eksperta, oparta na analizie stanu rzeczywistego, pomaga lepiej zrozumieć zachowania rynku, na którym działa firma; poznać działania firmy na tle konkurencji czy znaleźć uzasadnienie dla podejmowanych przez zarząd decyzji.

Czym to się je?

Jak pozyskać do współpracy osobę będącą autorytetem? Klienci Agape mogą liczyć na naszą pomoc w tym zakresie. Potencjalnie zainteresowanym radzimy, by podczas opracowywania planu prac redakcyjnych zastanowili się, do jakiego tematu potrzebują eksperckiej opinii. Jaki cel chcą Państwo osiągnąć zamieszczając taki artykuł? Czy poniesione nakłady finansowe są słuszną, mającą szansę zwrotu, inwestycją? Warto zauważyć, że wybitni specjaliści cenią wysoko swój czas i wiedzę. W tym celu najważniejsze jest wyszukanie grona ekspertów i zaproponowanie im współpracy na określonych przez Państwa warunkach. Piszę: grona, gdyż z doświadczenia wiem, że zaproszone do współpracy osoby mają różne oczekiwania i nie zawsze możemy pozyskać do współpracy wybranego eksperta. Niektóre z osób np. nie mogą podejmować w imieniu obecnego pracodawcy dodatkowych zleceń, inne nie godzą się na publikację swojego wizerunku, itp. Również rozpiętość oczekiwań finansowych jest znaczna.

Kolejnym etapem prac jest określenie tematyki eksperckiego artykułu, jego celów, założeń merytorycznych – jednym słowem konspektu tekstu. Tutaj przydaje się również przekazanie autorowi jak największej ilości informacji o grupie docelowej biuletynu tak, aby mógł dobrać właściwe środki językowe i dostosować tekst do poziomu odbiorcy. Później pozostaje określenie objętości artykułu stosownie do wykorzystywanego projektu graficznego oraz ustalenie terminu dostarczenia tekstu, ewentualnej sesji zdjęciowej, autoryzacji i akceptacji artykułu.

Warto zauważyć, że często współpraca z autorami zewnętrznymi to od strony redakcyjno-korektorskiej prawdziwa przyjemność. Wybitni specjaliści to osoby, które nierzadko pisują do różnych czasopism, znają więc podstawowe zasady przygotowywania artykułów i wiedzą, z jakich elementów powinien składać się dobry tekst. Redakcja również nie musi się martwić o wiarygodność i rzetelność prezentowanych informacji, a nadesłane teksty są z reguły napisane dobrą polszczyzną.

Współpraca z uznanym autorytetem wymaga od firmowej redakcji lub agencji przygotowującej biuletyny na zlecenie swoich klientów optymalnej i skutecznej organizacji czasu. Warto jednak podjąć to wyzwanie. Renomowane nazwisko jest jak marka towaru – każdy wie, że Dior jest lepszy od Bielendy, a Jaguar od Poloneza.

Agnieszka Madej, Agape

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »