Język obcy w biuletynie firmowym

Niektóre firmy wydają swoje biuletyny custom publishing w różnych wersjach językowych. Cel? Dotarcie do szerszej grupy odbiorców, wzmocnienie komunikacji i zintegrowanie pochodzących z różnych krajów pracowników.

Język obcy w biuletynie firmowym

Większość biuletynów firmowych wydawanych w Polsce to publikacje polskojęzyczne. Jest to w pełni zrozumiałe – komunikujemy się ze współpracownikami, partnerami biznesowymi i klientami w rodzimym języku. Niektóre firmy idą jednak o krok dalej i w sytuacji, gdy część kadry zarządzającej, zespołu pracowników albo klientów pracujących w Polsce pochodzi z zagranicy, przygotowują biuletyny w obcym języku. Są to głównie wydawnictwa anglo-, niemiecko- i francuskojęzyczne.

Dwa języki w biuletynie zewnętrznym

Na rynku biuletynów zewnętrznych w części magazynów artykuły publikowane są równolegle w językach polskim i obcym. Z reguły obie wersje językowe tekstów zamieszczane są na każdej stronie obok siebie, różniąc się na przykład wielkością lub kolorem użytej czcionki.

Tego rodzaju magazyny wydawane są z myślą o pracujących w naszym kraju lub odwiedzających Polskę obcokrajowcach. Zazwyczaj ukazują się w wersji polsko-angielskiej. Odbiorcy, do których trafia magazyn, mogą nie tylko poznać ofertę i osiągnięcia wydającej magazyn firmy, ale również przeczytać o zaletach naszego kraju. Mogą to być miejsca warte odwiedzenia, sławni Polacy, specjały polskiej kuchni. Dwujęzyczne magazyny mają za zadanie przyzwyczaić czytelnika do konkretnej marki, wzbudzić lub wzmocnić jego zaufanie do danego produktu lub usługi, ugruntować pozytywny wizerunek wydającej taki magazyn firmy.

Dwujęzyczne biuletyny kierowane są na przykład do klientów sieci hoteli (magazyn „Around the World” wydawany przez firmę Orbis dla gości hotelowych), biur podróży, linii lotniczych (magazyn pokładowy „Kalejdoskop” wydawany przez Polskie Linie Lotnicze LOT dla pasażerów); partnerów biznesowych centrów wystawienniczych (magazyn Warszawskiego Centrum EXPO XXI wydawany dla zagranicznych wystawców), instytucji finansowych i gospodarczych.

W takich magazynach pojawiają się reklamy firm, produktów, usług, nierzadko w języku obcym. Rynek potencjalnych klientów wychodzi poza granice naszego kraju. Dobrym rozwiązaniem jest zatem barter z biurem tłumaczeń. Zamieszczamy w magazynie reklamę biura w zamian za przetłumaczenie artykułów na wybrany przez nas język obcy.

Dwa języki w biuletynie wewnętrznym

W przypadku biuletynów wewnętrznych firmy najczęściej decydują się na obcojęzyczne wydania w formie elektronicznej – jako newsletter lub plik PDF. Jest to rozwiązanie ekonomiczne – firma nie ponosi kosztów druku
i dystrybucji.

Obcojęzyczne biuletyny wewnętrzne mają zazwyczaj dwojaką postać. Jest to albo biuletyn w polskiej wersji językowej zostaje przetłumaczony w całości na obcy język, albo redakcja przekazuje do tłumaczenia tylko wybrane artykuły. Wtedy biuletyn w wersji elektronicznej liczy mniej stron niż jego polski, drukowany odpowiednik. Skąd ta różnica? Wynika ona z określenia grupy docelowej – osób, które potrzebują aktualnych informacji z życia firmy, ale z racji tego, że nie są Polakami, podanych w zrozumiałym dla nich języku. Zazwyczaj grono to tworzą członkowie kadry zarządzającej.

Osoby te chcą być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami firmowymi, ale niekoniecznie muszą czytać na temat hobby swoich pracowników lub np. zamieszczane w niektórych biuletynach nowinki z rynku samochodowego lub recenzje płyt, książek, wystaw.

Firmy decydują się na dwujęzyczne biuletyny, by dotrzeć do większej liczby odbiorców, ułatwiać komunikację w firmie i wpływać na zaangażowanie pracowników. W firmach, w których pracują ludzie różnych narodowości i wywodzący się z różnych kultur, istotne jest, by się lepiej poznać i rozumieć. Cel jest jeden – sprawnie działająca organizacja.

Agnieszka Madej, Agape

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »