Identyfikacja wizualna w biuletynie (2)

Elementy identyfikacji wizualnej powinny mieć bezpośredni wpływ na szatę graficzną biuletynu. Wówczas narzędzie komunikacji, jakim jest biuletyn firmowy, pozytywnie kształtuje wizerunek firmy i wzmacnia rozpoznawalność jej marki.

Zarówno pracownicy firmy, jak i jej klienci oraz partnerzy biznesowi powinni móc wyczuć w biuletynie firmowym „ducha” danej organizacji, zobaczyć publikację spójną wizerunkowo z firmą. System wizualizacji korporacyjnej jest nie do przecenienia:
• stanowi podstawę komunikacji firmy z otoczeniem,
• buduje lojalność z firmą oraz jej produktami i usługami,
• pomaga budować ściślejszy związek z pracownikami,
• kształtuje markę i pozytywne nastawienie klientów do niej.

System identyfikacji wizualnej to uporządkowany zbiór elementów graficznych, tworzących jednolity wizerunek firmy. Powinny złożyć się na niego takie wzorce i ustalenia, jak: logo i logotyp firmy oraz poszczególnych produktów i usług, kolorystyka i typografia firmowa, dobór zdjęć i sposób ich prezentacji, druki firmowe, materiały reklamowe, opakowania, wystrój i oznakowanie budynku oraz samochodów służbowych. Corporate identity powinna mieć bezpośredni wpływ na wygląd szaty graficznej biuletynu.

Format i papier

Stąd też przed nową makietą należy postawić przede wszystkim takie zadania, jak:
1. Określenie formatu – węższy lub szerszy od A4, o wymiarach niestandardowych. Nietypowy format biuletynu potrafi go wyróżnić, np. kwadratowy lub podłużny. Formaty zbliżone do kwadratu są wygodniejsze w czytaniu i prezentacji informacji, pozwalają lepiej wyeksponować zdjęcia.

2. Dobór papieru – kredowy, offsetowy, gazetowy, matowy, błyszczący, itp. Dobrze jest sprawdzić, czy zasady firmowej identyfikacji wizualnej definiują firmowy papier – jego rodzaj, gramaturę, kolor.
W wyborze papieru pod uwagę warto wziąć jego cenę i wrażenie, jakie chce się wywrzeć na odbiorcy. Dobra jakość papieru z reguły przekłada się na dobre wrażenia czytelnika, jednakże ciekawy projekt graficzny na papierze np. offsetowym również może dać zadowalający efekt. Elegancki, luksusowy, wypełniony dużymi i pięknymi zdjęciami magazyn, wydawany na wysokiej klasy papierze kosztuje. Doskonale sprawdzi się więc w roli biuletynu skierowanego do odbiorców zewnętrznych. Pracownicy mogliby bowiem odnieść wrażenie, że biuletyn przygotowany na takim właśnie papierze realizowany jest kosztem ważniejszych spraw i potrzeb pracowniczych.

Kolory, fonty, zdjęcia

3. Dobór kolorów – warto sprawdzić, jakie kolory podstawowe, dopełniające i zestawienia kolorystyczne są dopuszczalne w firmowych materiałach drukowanych i czy dozwolone jest rozszerzanie gamy kolorystycznej o nowe kolory lub odcienie kolorów firmowych. Kolor lub kolory firmowe powinny stanowić podstawę tworzenia makiety biuletynu, wyróżniając ją pośród innych magazynów. Można je z powodzeniem zastosować do wyróżnienia działów, sekcji w biuletynie (np. w piktogramach) oraz w aplach, tabelach, wykresach. Należy pamiętać o sile oddziaływania kolorów na czytelnika i starać się ją wykorzystać.

4. Wybór czcionek – większość firm korzysta z tzw. korporacyjnego kroju czcionki lub grupy czcionek. Warto zwrócić również uwagę na to, czy firma korzysta z oryginalnego kroju czcionki lub odmiany czcionki w postaci italików, wersalików. Dobór czcionek w makiecie pozwala zhierarchizować informacje w tekście. Szczególnie ważne jest to w przypadku projektowania podstawowych elementów tekstowych makiety, czyli: nazw działów, tytułów, nad- i podtytułów, leadów, śródtytułów, wyimków, podpisów do zdjęć, tytułów apli, tabel, wykresów, infografik, wyróżnień w tekście. Odpowiednia czcionka może sprawić, że firma będzie postrzegana jako organizacja tradycyjna lub nowoczesna. Prawidłowo dobrana typografia to doskonały element wyróżniający biuletyn na tle innych tego typu wydawnictw.

5. Sposób prezentacji zdjęć i ich dobór, kompozycja – ujednolicony sposób prezentowania fotografii może stać się charakterystycznym wyróżnikiem firmowego biuletynu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na:
a) rodzaj prezentowanych fotografii:
• ludzie czy produkty,
• zdjęcia kolorowe, w sepii lub czarno-białe,
• zdjęcia agencyjne czy wykonywane we własnym zakresie,

b) kadrowanie i umieszczanie fotografii:
• zdjęcia tylko w obrębie pola zadruku lub na spad,
• zdjęcia tylko kwadratowe, poziome lub pionowe,
• fotografie szparowane, itp.

Analogiczną zasadę można zastosować przy prezentacji (na zdjęciu) autorów artykułów. We wszystkich powyższych aspektach warto pamiętać o posiłkowaniu się logo i logotypem firmy. Użyte w nich kolory, kształty, charakterystyczny font można z powodzeniem przenieść do makiety, wykorzystać w projektowaniu poszczególnych elementów biuletynu.

Budowanie pozytywnych skojarzeń

Celem prac nad makietą biuletynu firmowego jest budowanie pozytywnych wyobrażeń o firmie. Dlatego biuletyn, będąc często jednym z głównych kanałów komunikacji w firmie, musi być tożsamy wizualnie z wydającym je przedsiębiorstwem. Pod uwagę należy wziąć zarówno system identyfikacji wizualnej firmy, jej historię, filozofię czy strategię, jak i grupę docelową, odbiorców magazynu. Szaty graficznej biuletynu nie należy bagatelizować. Warto poświęcić więcej czasu na jej przemyślenie, wykonanie, ocenienie projektu (lub kilku projektów) przez potencjalnych czytelników. Wyrazisty, jednolity wizerunek firmy, powielany na wielu polach komunikacyjnych, przekłada się na korzyści ekonomiczne, pozytywne relacje z otoczeniem i własnymi pracownikami oraz pozwala wyróżniać się wśród konkurencji na zatłoczonym rynku. A na tym nam wszystkim z pewnością zależy.

Agnieszka Madej, Agape

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »