Do siego roku!

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim noworoczne i świąteczne życzenia, które publikujemy w magazynach custom publishing. Warto przy tej okazji pochylić się na chwilę nad kwestią poprawnego ich formułowania i zapisu.

Do siego roku!

Wśród noworocznych życzeń popularne jest sformułowanie „do siego roku”, sfrazeologizowane i używane bezrefleksyjnie, w zapisie często występujące w niepoprawnej formie „dosiego roku”. Błędny zapis wynika z braku wiedzy, której zresztą trudno od zwykłych użytkowników polszczyzny wymagać.

„Do siego roku” to zabytkowe sformułowanie, które przetrwało nienaruszone od czasów staropolszczyzny. „Si” to staropolski zaimek oznaczający „ten”. „Do siego roku” pierwotnie oznaczało „do tego roku” i było formą życzeń świątecznych, związanych z ostatnimi dniami w roku. To one miały być udane. Dawno już jednak znaczenie tego sformułowania się zmieniło i obecnie takie życzenia dotyczą pomyślności w całym nadchodzącym roku.

Szczęśliwego Nowego Roku po polsku

Pod koniec grudnia składamy życzenia noworoczne również na inne sposoby. Najprostsza wersja to „Szczęśliwego Nowego Roku” – tu wszystkie człony można i należy zapisać wielkimi literami. Wprawdzie podstawowe znacznie słów „Nowy Rok”, zapisanych wielkimi literami, to tylko samo święto 1 stycznia, jednak w życzeniach rozciąga się to również na kolejne 364 dni.

Niektórzy zamiast życzyć „Szczęśliwego Nowego Roku”, życzą szczęścia „Z Nowym Rokiem”. Warto jednak unikać tej wersji, jest to bowiem rusycyzm, kalka życzeń, które w języku naszych wschodnich sąsiadów brzmią „pozdrawlat’ s Nowym Godom”.

Wesołych Świąt!

Zanim wystrzelą szampany, trzeba będzie jeszcze złożyć dziesiątkom osób życzenia świąteczne. Wielu z nich na piśmie… Warto więc znać zasady dotyczące użycia małych i wielkich liter w tych życzeniach.

Pisanie „Wesołych Świąt” wielkimi literami oznacza, że nadchodzą święta Bożego Narodzenia albo Wielkanocy. Innych świąt (np. majowych) to nie dotyczy. Słowo „Świąt” jest ekwiwalentem pełnej nazwy i z tej przyczyny pisane jest wielką literą. Kiedy nie pełni tej funkcji, czyli kiedy po nim następuje pełna nazwa danego święta, powinno być zapisywane literą małą. Bez wyjątku natomiast należy pisać nazwę święta – „Boże Narodzenie”, „Wielkanoc” – wielkimi literami. Poprawnie pisze się więc: „Wesołych Świąt” albo „Wesołych świąt Bożego Narodzenia”.

Warto dodać, że pisanie wszystkich czterech członów wielkimi literami nie jest rażącym błędem. Jest swego rodzaju nadmiarem, który można wytłumaczyć emocją. Przesady warto unikać, a nad emocjami panować, więc na zakończenie tekstu życzę wszystkiego dobrego i żadnych problemów z literkami w Nowym Roku!

Tadeusz Baranowski, Agape

 

Ten artykuł ukazał się w „Biuletynie o Biuletynach”, jedynym newsletterze w Polsce poświęconym wyłącznie biuletynom firmowym i branży custom publishing. Zaprenumeruj newsletter bezpłatnie »