Coaching custom publishing

Coaching custom publishing jest usługą, którą Agape oferuje w zakresie pisania i redagowania tekstów custom publishing. Polega ona na współpracy coacha z grupą osób, które chcą zdobyć lub pogłębić umiejętności pisania i redagowania tekstów oraz wiedzę dotyczącą dziennikarstwa.

Coaching custom publishing

Coaching jest usługą, którą Agape oferuje w zakresie pisania i redagowania tekstów custom publishing. Polega ona na współpracy coacha z grupą osób, które chcą zdobyć lub pogłębić umiejętności pisania i redagowania tekstów oraz wiedzę dotyczącą dziennikarstwa.

Praca na konkretnych przykładach

Coaching Agape to praca na konkretnych przykładach; tekstach przeznaczonych do publikacji custom publishing. Osoby, będące pod opieką coacha, przesyłają swoje teksty pisane do gazet firmowych, wraz z informacją o ich przeznaczeniu. Po gruntownej analizie, materiały odsyłamy autorom z uwagami i wskazówkami dotyczącymi przygotowanych tekstów. W ten sposób autorzy tekstów uczą się na własnych błędach. Stale pracują na materiałach, które przygotowują w ramach swoich obowiązków służbowych.

Ta najbardziej praktyczna forma nauki pisania i redagowania tekstów, trwa od 3 do 12 miesięcy. Oceną oraz przygotowywaniem wskazówek dla autorów tekstów zajmują się specjaliści z Agape. Po zakończeniu coachingu powstaje raport dotyczący stanu wiedzy i umiejętności dziennikarskich uczestników coachingu.

Dla kogo coaching custom publishing?

Coaching jest przeznaczony dla firm, które przykładają dużą wagę do jakości językowej i redakcyjnej tekstów publikowanych na łamach swoich biuletynów firmowych, ale nie pracują z agencją wydawniczą.

Dlatego też coaching może być doskonałą kontynuacją szkoleń Agape. To narzędzie pozwalające utrwalić zdobytą na szkoleniu wiedzę custom publishing i wykorzystać ją w praktyce.

Zapytaj o coaching dla Ciebie i Twojego zespołu »