Badania czytelnicze

Badamy jakość i efektywność komunikacji custom publishing poprzez badania czytelnicze grupy docelowej, do której adresowana jest konkretna publikacja custom publishing.

Agape oferuje badania czytelnicze biuletynów firmowych i magazynów custom publishing, których celem jest przede wszystkim poznanie opinii czytelników o wydawanym przez firmę biuletynie, a także ich oczekiwań i sugestii.

Badania czytelnicze

Oczekiwania czytelników i cele firmy

Badania czytelnicze biuletynu custom publishing mają służyć poznaniu profilu czytelników. Dogłębne poznanie preferencji czytelników, ich oczekiwań, życzeń oraz dopasowanie ich do celów biuletynu firmowego pozwala z jednej strony na realizację założeń redakcji, a z drugiej strony na żywy odbiór, zainteresowanie czytelników publikacją i tematami poruszanymi na jej łamach.

Etapy badania

Zajmujemy się wszystkimi etapami badania, m.in.:
• stworzeniem merytorycznej, graficznej, edytorskiej i technicznej zawartości ankiety;
• opracowaniem ankiet;
• stworzeniem raportu wniosków z badań.

Rodzaj badań czytelniczych

• Badania tradycyjne (ankiety w magazynie lub dołączane do magazynu custom publishing w formie insertu);
• Ankieta elektroniczna (zewnętrzna platforma do badań elektronicznych).

Nad procesem przeprowadzana badań czuwa opiekun, koordynując projekt. Jest całkowicie odpowiedzialny ze strony Agape za kontakty w sprawie przygotowania badań, ich realizacji oraz wyników badań.

Doradztwo Agape

Wyniki badań czytelniczych, które prezentujemy to nie tylko konkretne liczby, wykresy i tabele, ale również wnioski z badań przygotowane przez specjalistów z Agape, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem w pracach nad biuletynami firmowymi. Tworzą one razem raport zawierający konkretne wytyczne zmian i zadań dla redakcji.

Korzyści z badań czytelniczych:

•    Narzędzie do projektowania przyszłych działań w komunikacji.
•    Większe zaangażowanie w tworzenie biuletynu i jego lekturę.
•    Możliwość wyrażania własnej opinii o części działań komunikacyjnych firmy, a pośrednio o samej firmie.
•    Szansa na zgłaszanie przez pracowników postulatów, uwag, sugestii.
•    Wzrost efektywności działań komunikacji wewnętrznej.
•    Elementy badania mogą być użyteczne w poznaniu opinii pracowników o firmie.
•    Wskazanie kierunku rozwoju form komunikacji wewnętrznej.
•    Wzrost zaangażowania pracowników i lepsze postrzeganie firmy.

Zapytaj o badania czytelnicze magazynu Twojej firmy »