Audyty magazynów custom publishing

Agape oferuje audyty biuletynów custom publishing mające na celu przedstawienie zalet i wad publikacji oraz prezentujące kierunek rozwoju magazynu.

Audyty custom publishing

Z naszych doświadczeń wynika, że dzięki wprowadzeniu zmian zawartych w raporcie z audytu, biuletyn custom publishing staje się bardziej atrakcyjnym pismem, zwłaszcza z punktu widzenia czytelnika. Zwiększa się znacząco zainteresowanie biuletynem, a w konsekwencji łatwiejsze jest efektywne realizowanie strategii komunikacyjnej na jego łamach. Dotychczas przeprowadziliśmy 30 audytów biuletynów.

4 części audytu magazynu custom publishing

Audyt biuletynu składa się z 4 części. W jego skład wchodzą następujące bloki tematyczne:

Cele, adresat i wizerunek

•     Cele biuletynu,
•     Adresat,
•     Stopień realizacji celów,
•     Identyfikacja wizualna firmy,
•     Kreowanie wizerunku w świadomości odbiorcy.

Język, redakcja tekstów

•    Układ merytoryczny publikacji,
•    Ocena języka publikacji,
•    Dobór form dziennikarskich,
•    Redakcja i korekta tekstów,
•    Tytuły, leady, śródtytuły i inne istotne elementy tekstowe,
•    Zajawki.

Atrakcyjność wizualna, grafika

•    Layout,
•    Kompozycja graficzna,
•    Skład i łamanie,
•    Zdjęcia, inne ilustracje, kadrowanie,
•    Typografia.

Format publikacji, nawigacja

•    Format publikacji w kontekście odbiorcy,
•    Papier,
•    Druk,
•    Oprawa,
•    Nawigacja.

Korzyści z audytów magazynów custom publishing:

•    Zdefiniowanie plusów i minusów obecnej formy biuletynu.
•    Narzędzie do projektowania przyszłych działań związanych z rozwojem i kształtem działań w komunikacji.
•    Poprawa jakości wydawanego biuletynu.
•    Ciekawsze artykuły, atrakcyjniejsza forma graficzna.
•    Lepsza realizacja oczekiwań pracowników w stosunku do biuletynów.
•    Wzrost efektywności działań komunikacji wewnętrznej.
•    Optymalizacja nakładów potrzebnych do utrzymania odpowiedniego poziomu komunikacji za pośrednictwem biuletynu.
•    Wskazanie kierunku rozwoju form komunikacji wewnętrznej.

Zapytaj o audyt Twojego magazynu »