Trzy sposoby dofinansowania biuletynu

Biuletyn custom publishing jest cennym i skutecznym narzędziem komunikacji w firmie. Jego finansowanie nie musi jednak pochodzić wyłącznie z jednego budżetu. Przedstawiamy trzy sposoby na pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie i rozwój prasy firmowej.

 

Trzy sposoby dofinansowania biuletynu

Komunikacja z pracownikami, partnerami handlowymi i klientami jest procesem ciągłym. W okresie dekoniunktury biuletyn firmowy może stać się sprzymierzeńcem wydającego go przedsiębiorstwa. Jest narzędziem, dzięki któremu kierownictwo firmy może w systematyczny i przejrzysty sposób informować o aktualnej sytuacji firmy, branży i gospodarki; uspokajać nastroje i stale budować wizerunek zarządzanej przez siebie organizacji.

W innych departamentach

Często budżet na wydawanie firmowego magazynu pochodzi z jednego działu – np. personalnego, marketingu lub komunikacji. Skutecznym rozwiązaniem na sfinansowanie działań mających na celu regularne przygotowanie i wydawanie biuletynu może być zaangażowanie finansowe innych działów firmy i przesunięcie budżetu z jednego departamentu do drugiego.

Aby inny dział współfinansował firmowy biuletyn, warto najpierw zastanowić się nad zaangażowaniem departamentu, który będzie mógł wykorzystać magazyn do realizacji działań prowadzonych przez swoją jednostkę. Mogą to być materiały zamieszczane w magazynie na stronach redakcyjnych, specjalnych stronach reklamowych (w zależności od zawartości przekazu) lub też w formie dodatkowej ulotki, broszury, np. o trwających akcjach reklamowych, promocyjnych, nowych projektach, menedżerach.

Czasem inne działy naszej firmy przygotowują swoje projekty informacyjne, których celem jest dotarcie z określonym przekazem do pracowników, będących też odbiorcami magazynu. Jeżeli zatem dystrybucja obu projektów jest taka sama, można je połączyć, finansując przy tym częściowo wydanie biuletynu.

U partnerów biznesowych

Warto wykorzystać współpracę naszej instytucji z firmami zewnętrznymi jako sposób na pozyskanie środków finansujących biuletyn. Dla firm zewnętrznych taka współpraca ma wiele zalet.

Po pierwsze, jej siłą jest jasno określona grupa docelowa odbiorców. Dla klientów, partnerów handlowych i dostawców nasz profesjonalnie przygotowany magazyn firmowy jest narzędziem pozwalającym im na dotarcie do naszej grupy czytelników, której profil jest zazwyczaj sprecyzowany.

Po drugie, reklamowanie się na łamach firmowego biuletynu kosztuje mniej niż w mediach komercyjnych. Biuletyny zewnętrzne często ukazują się w nakładach porównywalnych do pism komercyjnych lub je przewyższających. Jest to ważnym wskaźnikiem, mającym wpływ na średni koszt dotarcia do odbiorcy.

W magazynach zewnętrznych możemy zatem zamieszczać reklamy partnerów handlowych i klientów naszej firmy, publikować artykuły specjalistyczne (sponsorowane), dołożyć insert (ulotkę, folder, broszurę) z ofertą naszego partnera biznesowego lub klienta. W biuletynach wydawanych przez instytucje, izby i stowarzyszenia mogą reklamować się ich członkowie.

W przypadku magazynów wewnętrznych nasi pracownicy również stanowią atrakcyjną reklamowo grupę dla zewnętrznej instytucji. Tak się dzieje na przykład wtedy, gdy nawiązujemy współpracę z inną firmą, w efekcie której nasi pracownicy mogą korzystać z nowo powstałej oferty. Zapoznajemy pracowników z zaletami tej oferty na łamach firmowego biuletynu. Natomiast nasz partner handlowy współfinansuje tę formę dotarcia ze swoją ofertą do czytelników.

U sponsorów

Sponsorowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych jest częścią polityki wizerunkowej wielu firm. Możemy więc wykorzystać zaangażowanie firm partnerskich we wspólne projekty sponsorskie i przekonać je, że nasz firmowy magazyn jest dla nich dodatkowym narzędziem do umacniania swego wizerunku.

Możemy publikować w nim relacje ze wspieranych wydarzeń, podkreślając rolę partnerów sponsorowanego wydarzenia, akcji lub projektu czy też wydzielić w biuletynie miejsce na komunikaty o sponsorowanych akcjach i wydarzeniach. Te strony mogą być współfinansowane przez firmy, które wraz z naszą organizacją biorą czynny udział we wspieraniu różnego rodzaju wydarzeń.

Biuletyn firmowy jest niewątpliwie wartościowym narzędziem dla firm. Ta wartość nie musi być jednak rozpatrywana tylko w kontekście przydatności i skuteczności tego narzędzia w komunikacji z pracownikami, partnerami czy klientami. Doceńmy skuteczność dotarcia z przekazem, stopień zrozumienia poszczególnych treści, efektywność edukacji na łamach prasy firmowej czy zmianę niektórych zachowań na skutek działań informacyjnych w biuletynie. Może być również narzędziem, które wytwarza i przyciąga dodatkową wartość, która pozwala na rozwój. Wartość pieniężną.

Agnieszka Madej, Tomasz Kościelny, Agape