Komunikacja z pracownikami potrzebuje autentyczności

Czym jest zaufanie? Mógłbym podać słownikową definicję, ale i tak każdy wie, kiedy je odczuwa. Zaufanie pojawia się wówczas, gdy liderzy są szczerzy, uczciwi i dotrzymują słowa. To bardzo proste.  Jack Welch, były prezes General Electric

Większość osób uważa, że w dzisiejszych czasach trudno jest utrzymać lojalność pracowników. A prawda jest taka, że z łatwością przychodzi to firmom autentycznym, działającym w oparciu o konkretne, zrozumiałe i „ludzkie” wartości. Firmom, które wzbudzają zaufanie u klientów i którym ufają pracownicy.


Przywódca ma w swojej organizacji do spełnienia bardzo ważną rolę: dotrzeć do pracowników, zainspirować ich, wzbudzić motywację do działania. Pokazać, kim jest, w co wierzy i że wyznawane przez niego wartości pokrywają się z tymi realizowanymi przez firmę. W efekcie ma sprawić, by wszyscy pracowali wydajniej i osiągali lepsze wyniki finansowe. Proste? Niezupełnie.

Wiele firm podpisze się pod stwierdzeniem, że one również prowadzą swoją działalność, kierując się wartościami. Gdzie zatem tkwi problem? W zaufaniu pracowników do kadry zarządzającej, a konkretnie w jego braku.

Pracownicy poszukują autentyczności

Spadek zaufania pracowników do zarządów widać od kilku lat. Potwierdzają to badania rynkowe i te przeprowadzane wewnątrz różnych organizacji, między innymi przez Hewitt Associates, Hay Group czy The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Rysuje się w nich obraz menedżerów przekonanych o wysokim poziomie zaufania między nimi a pracownikami. W rzeczywistości pracownicy coraz częściej czują brak autentyczności w swoich szefach, dostrzegają słabą zdolność inspirowania do działania i niewystarczające umiejętności zarządzania emocjami ludzi. Przykład idzie z góry. To właśnie w firmach o dużej przewadze konkurencyjnej można dostrzec wysokie umiejętności komunikacyjne liderów na wielu obszarach działania. Jest to jedna z najważniejszych w dzisiejszych czasach cech przywódcy – jasna, inspirująca i szanująca odbiorcę komunikacja. Takie organizacje wywierają pozytywny wpływ na ludzi wokół siebie, zmieniają rynek. I osiągają sukces finansowy.

Rozwój (growth), uznanie (recognition) i zaufanie (trust) to trzy najważniejsze czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników. W swojej książce „We: How to Increase Performance and Profits Through Full Engagement” mówią o nich Rudy Karsan i Kevin Kruse. Te czynniki są ze sobą połączone, jedno wypływa z drugiego i z trzeciego. Jeśli w firmie brakuje przestrzeni dla pracownika, a jego indywidualność i kreatywność nie są doceniane, zaangażowanie i motywacja spadają w zawrotnym tempie. A wraz z nimi spada zaufanie.

Biuletyn wpływa na zaangażowanie

Jednym z ważnych elementów, wpływających na zaangażowanie pracowników, jest efektywna komunikacja wewnętrzna. Jej kluczowym składnikiem, podkreślanym przez szereg organizacji, jest biuletyn firmowy. Firmowa gazeta jest miejscem, gdzie przywódcy mogą komunikować się autentycznie i z pasją ze swoimi najważniejszymi odbiorcami. Pracownicy z kolei mogą na łamach swobodnie wyrażać swoje poglądy. Czują, że ich zdanie jest ważne, a wkład w rozwój firmy doceniany. Tak, pisanie do firmowego biuletynu, angażowanie się w pracę firmowej redakcji, szukanie tematów, zbieranie informacji, przeprowadzanie wywiadów, robienie zdjęć – wszystko to jest formą zaangażowania pracownika w życie i rozwój firmy.

W firmowym magazynie pracownik może dać wyraz troski o projekt, o klientów, o współpracowników, o rynek. Swoją opinią i wiedzą (expertise) z jednej strony i człowieczeństwem (humanity) z drugiej wnosi wartość do życia firmy. Na łamach firmowej gazety warto pokazać przede wszystkim człowieka, jego rozwój, okazać szacunek dla jego pracy, zaangażowania i pomysłowości. O firmowych projektach pisać językiem korzyści, nie „co” się stało, lecz „kto” stoi za wspólnym sukcesem. Kiedy ludzie są najważniejsi, komunikacja firmowa i tworzenie atrakcyjnego magazynu stają się łatwe i naturalne.

Dobre relacje sprzyjają zaufaniu

Zaufania, tak w życiu firmowym, jak i osobistym, nie da się kupić. Buduje się je małymi krokami dzięki dobrym i akceptującym relacjom. Jeśli coś w firmie nie działa biznesowo jak należy, kluczowe wydaje się przywrócenie normalnego stanu – autentycznej komunikacji, we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu. Najczęściej przytaczane przykłady z zakresu skutecznej komunikacji kryzysowej pokazują, że trudna sytuacja może zostać rozwiązana, jeśli tylko kierownictwo firmy uzna za kluczowe dla powodzenia sprawy rzetelną komunikację.

Podstawą wszelkiego działania są relacje. A ten ma rację, kto buduje relację. To tak jakby stosować na co dzień w biznesie zasady komunikacji bez przemocy. Troszczymy się o siebie nawzajem i dbamy o harmonijny rozwój naszej organizacji. Rosnące poczucie bezpieczeństwa przełoży się na poprawę relacji i wzrost zaufania do menedżerów. I o to właśnie chodzi w autentycznie działających firmach.

Agnieszka Madej, Agape