12 pytań do Marty Artymińskiej

Marta Artymińska jest kierownikiem ds. komunikacji w Oney Polska S.A. i redaktor naczelną „Świata Oney”. Odpowiada również za strategię działań komunikacyjnych firmy.


Marta Artymińska

Jest absolwentką Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie Gdańskim, podyplomowych studiów finansowo-bankowych w Business School w Rouen oraz podyplomowych studiów Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim.

Świat Oney
Marta Artymińska kieruje dwumiesięcznikiem „Świat Oney”, który jest wydawany elektronicznie. Powstaje dzięki pracy kilkuosobowej redakcji i pełni funkcje informacyjną, edukacyjną i integracyjną.

1. Urodziłam się w roku, w którym Jimmy Carter objął urząd prezydenta po Geraldzie Fordzie w USA, a zespół The Clash wydał swój debiutancki album w Wielkiej Brytanii….

2. Jako dziecko najlepiej umiałam… wykorzystywać własną wyobraźnię.

3. Najbardziej praktyczne spostrzeżenie z czasów nauki: zbyt restrykcyjny system zabija kreatywność.

4. W mojej pracy przywiązuję największą wagę do... celu, który chcę osiągnąć.

5. Dobry redaktor naczelny zawsze… chce dotrzeć do odbiorców.

6. Mój ulubiony tytuł prasy komercyjnej: „Plus Minus” (dodatek weekendowy „Rzeczpospolitej”) oraz internetowy miesięcznik idei „Nowa Konfederacja”.

7. Biuletyn firmowy jest dla mnie źródłem... wiedzy o kierunku, w którym zmierza firma.

8. Gdybym mogła poświęcić cały weekend na czytanie... dokończyłabym „Studium historii” Arnolda Toynbeego.

9. Symbolem mojego stosunku do luksusu jest... mój kompaktowy samochód, w którym mogę słuchać muzyki z kaset.

10. Lepsze niż ptasie mleczko: ptasie mleczko zjadane z moimi dziećmi, z obowiązkową licytacją, kto zje ile kostek.

11. Mój sposób na efektywną gospodarkę czasem to… planowanie – w miarę możliwości – każdego dnia.

12. Gdybym mogła poznać trzy sławne osoby, byłyby to: Alexis de Tocqueville, Andrzej Bobkowski, Zbigniew Herbert.