Terminarz Konkursu Biuletynów Firmowych

Terminarz - Konkurs Biuletynów Firmowych

16 maja Rozpoczęcie Konkursu Biuletynów Firmowych 2017

7 lipca Ostateczny termin składania prac
(Decydująca jest data stempla pocztowego lub listu przewozowego firmy kurierskiej).

Lipiec—sierpień Obrady Jury

26 września Ogłoszenie nominacji w Konkursie

10 października Ogłoszenie wyników Konkursu Biuletynów Firmowych