Konkurs Biuletynów Firmowych

 

Wyniki Konkursu Biuletynów Firmowych 2016

Realizacja filmu
TVHR

Najlepsze biuletyny firmowe 2016
PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

BIULETYN ZEWNĘTRZNY

1. „Marketing Progress”, Mind Progress Group   156,5 pkt
2. „Magazyn Bankomania”, PKO Bank Polski   150,7 pkt
3. „Magazyn Employer Branding”, MJCC   136,75 pkt
BIULETYN WEWNĘTRZNY

1. „Świat Piwa”, Kompania Piwowarska   183,1 pkt
2. „Zoom”, Grupa Sanofi   180,8 pkt
3. „TDJ News”, TDJ   164,8 pkt
PROJEKT JEDNORAZOWY KORPORACYJNY

1. „Raport Roczny 2015”, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   179,2 pkt
PROJEKT MULTIMEDIALNY

1. „Mistrzowska ochrona”, Ergo Hestia   144,9 pkt
2. „Ergo Hestia z pasją”, Ergo Hestia   135,1 pkt
3. „Bractwa sportowe”, Bank Gospodarstwa Krajowego   129,5 pkt
PUBLIKACJE DRUKOWANE

BIULETYN ZEWNĘTRZNY

1. „Magazyn Mercedes-Benz”, Mercedes-Benz Polska   186 pkt
2. „Kaleidoscope”, PLL LOT   185,7 pkt
3. „Magazyn Bankomania”, PKO Bank Polski   180,4 pkt
PROJEKT JEDNORAZOWY KORPORACYJNY

1. „Raport Roczny 2015”, Ergo Hestia   161 pkt
BIULETYN INSTYTUCJI

1. „Gajusz”, Fundacja Gajusz   166,4 pkt
2. „Inspektor”, Urząd Dozoru Technicznego   165,6 pkt
PROJEKT JEDNORAZOWY BIULETYNU

1. „Gazeta Uniqalna”, UNIQA  160,3 pkt
BIULETYN WEWNĘTRZNY
1. „Uniqalni”, UNIQA   180,7 pkt
2. „Kurier Drogowy”, GDDKiA   165,4 pkt
3. „Spinacz”, Grupa Nowy Styl   162,2 pkt
We wszystkich kategoriach konkursowych maksymalna liczba punktów do zdobycia to 200 pkt. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!